Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Projekty realizované z dotací EU

Projekt Modernizace výuky Gymnázium Ostrov

V rámci projektu "Modernizace výuky Gymnázium Ostrov", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0898 bylo vytvořeno celkem 23 tematických sad výukových materiálů, které jsou na vyžádání k dispozici pedagogickým pracovníkům na tomto kontaktu: 
jirifresser@gymostrov.eu
 

 

Projekt Nové příležitosti pro školu, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0748

Gymnázium Ostrov realizuje ve šk.roce 2015/2016 projekt Nové příležitosti pro školu podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v jehož rámci budou realizovány jazykové studijní pobyty pedagogů ve Velké Británii a Irsku, zahraniční jazykový pobyt studentů a pedagogů v Rakousku, "shadowing" pedagogů na partnerských středních školách v SRN a čtenářské dílny pro žáky na naší škole.

 

Plakát OPVK

 

Projekt Nové příležitosti ve výuce cizích jazyků, reg. číslo CZ. 1.07/1.1.00/57.0939 

Gymnázium Ostrov realizuje ve šk. roce 2015/2016 projekt Nové příležitosti ve výuce cizích jazyků podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu škola zavede do běžné výuky cizích jazyků digitální kombinované výukové systémy ve formé blended learningu.

Projektu se zúčastní celkem 80 žáků nižšího i vyššího gymnázia.

 

Projekt Zvyšování kvality výuky, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005690

Gymnázium Ostrov realizuje projekt Zvyšování kvality výuky, který je spolufinancován Evropskou unií, podpořený z Evropských strukturálních fondů a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2019

V rámci projektu  pedagogové gymnázia realizují následující aktivity:

Školní kariérový poradce

DVPP v rozsahu 8 až 80 hodin

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

Tandemová výuka na SŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky

CLIL ve výuce na SŠ

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Plakát

   IROP


Gymnázium Ostrov