Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Učebnice chemie

Učebnice pro nižší gymnázium:

 • Chemie 8 – úvod do obecné a anorganické chemie + pracovní sešit (Mach, Plucková, Šibor; Nová škola) – UČEBNICI PŮJČUJE ŠKOLA
 • Chemie 9 – úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů + pracovní sešit (Šibor, Plucková, Mach; Nová škola) – UČEBNICI PŮJČUJE ŠKOLA
 • Chemie I pro 8. r. ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií + pracovní sešit (Karger, Pečová, Peč; Prodos) – DOPORUČENA K ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ PRO SEKUNDY A TERCIE
 • Chemie II pro 9. r. ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií + pracovní sešit (Karger, Pečová, Peč; Prodos) – DOPORUČENA K ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ PRO SEKUNDY A TERCIE
 • Základy chemie 1 + pracovní sešit (Beneš, Pumpr, Banýr; Fortuna) – DOPORUČENA K ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ PRO SEKUNDY A TERCIE
 • Základy chemie 2 + pracovní sešit (Beneš, Pumpr, Banýr; Fortuna) – DOPORUČENA K ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ PRO TERCIE A KVARTY
 • Základy chemie – klíč k úspěšnému studiu (s CD – ROM) (Beneš, Pumpr, Adamec, Janoušková; Fortuna)
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ + pracovní sešit (Čtrnáctová; SPN)
 • Chemie pro 9. ročník ZŠ + pracovní sešit (Novotný; SPN)
 • Chemie 8 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia + pracovní sešit s přílohou Přehled učiva (Škoda, Doulík; Fraus) – DOPORUČENA K ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ PRO SEKUNDY A TERCIE
 • Chemie 9 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia + pracovní sešit s přílohou Přehled učiva (Škoda, Doulík; Fraus)– DOPORUČENA K ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ PRO SEKUNDY A TERCIE
 • Chemie 1 pro ZŠ, OŠ a nižší ročníky gymnázií + pracovní sešit (Honza, Mareček, Honzová; Prodos)
 • Chemie 2 pro ZŠ, OŠ a nižší ročníky gymnázií + pracovní sešit (Honza, Mareček, Honzová; Prodos)
 • Přehled učiva chemie – doplňující studijní materiál (Ingram, Whitehead, Gallagherová; Svojtka)
 • Chemie (Chrisholm, Johnson; Vydavatelství a nakladatelství Blesk Ostrava)
 • Velká ilustrovaná encyklopedie – F, CH, B (kolektiv autorů; Fragment, KMa)
 • Nebojte se chemie (Los, Hejsková, Klečková; Scientia)
 • Chemie se nebojíme (Los, Hejsková, Klečková; Scientia)
 • Chemie pro základní a občanskou školu (Beneš, Pumpr; Kvarta nakladatelství a vydavatelství)
 • Chemie na každém kroku + laboratorní cvičení (Bílek, Rychtera; MOBY DICK Praha)
 • Chemie krok za krokem + laboratorní cvičení (Bílek, Rychtera; MOBY DICK Praha)
 • Poznáváme chemii 1. sešit (Čtrnáctová, Zemánek, Svobodová; SPN)
 • Poznáváme chemii 2. sešit (Čtrnáctová, Zemánek, Svobodová, Dušek; SPN)
 • Poznáváme chemii 3. sešit (Čtrnáctová, Zemánek, Svobodová, Novotný, Sejbal; SPN)
 • Chemie v sešitě (Beneš, Pumpr, Svobodová; Fortuna)
 • Znáte obecnou chemii? – pracovní sešit (Čtrnáctová, Vaňková; Prospektrum)
 • Znáte anorganickou chemii? – pracovní sešit (Čtrnáctová, Vaňková; Prospektrum)
 • Znáte organickou chemii? – pracovní sešit (Dundr, Klímová; Prospektrum)
 • Co víme o chemických prvcích a anorganických sloučeninách 7 – pracovní sešit (Čtrnáctová, Vaňková; Prospektrum)
 • Co víme o organických sloučeninách a průběhu chemických reakcí 8 – pracovní sešit (Čtrnáctová, Vaňková, Klímová; Prospektrum)
 • Chemie – pracovní sešit pro 7. a 8. ročník ZŠ (Beneš, Pumpr; Kvarta nakladatelství a vydavatelství)
 • Procvičujeme a doplňujeme si chemii – 1. sešit (Čtrnáctová, Vaňková; SPN)
 • Procvičujeme a doplňujeme si chemii – 2. sešit (Čtrnáctová, Vaňková, Klímová; SPN)
 • Pracovní listy z chemie pro 7. r. ZŠ (Kolský, Pečivová, Jaroš; Fortuna)
 • Pracovní listy z chemie pro 8. r. ZŠ (Kolský, Pečivová, Bechyňová; Fortuna)


Některé z těchto učebnic (ale i spoustu dalších) je možné si bezplatně na celý školní rok zapůjčit v knihovně v učebně chemie – v případě zájmu kontaktujte vyučující chemie.

Učebnice pro vyšší gymnázium:

 • Přehled středoškolské chemie (Vacík; SPN)
 • Chemie pro spolužáky – Obecná chemie I + pracovní sešit (Obrátil, Sáblík; Prospolužáky.cz)
 • Chemie pro spolužáky – Obecná chemie II + pracovní sešit (Obrátil, Sáblík; Prospolužáky.cz)
 • Chemie pro spolužáky – Anorganická chemie + pracovní sešit (Halík; Prospolužáky.cz)
 • Chemie 1. díl (Mareček, Honza; Proton)
 • Chemie 2. díl (Mareček, Honza; Proton)
 • Chemie 3. díl (Mareček, Honza; Proton)
 • Sbírka příkladů pro studenty středních škol (Mareček, Honza; Proton)
 • Názvosloví organických sloučenin (Mareček, Honza; Proton)
 • Názvosloví organické chemie (Fikr, Kahovec; Rubico)
 • Chemie v kostce I (Kotlík, Růžičková; Fragment)
 • Chemie v kostce II (Kotlík, Růžičková; Fragment)
 • Chemie v kostce – přepracované vydání 2009 (Kotlík, Růžičková; Fragment)
 • Cvičení k chemii v kostce (Kotlík, Růžičková; Fragment)
 • Testy z přírodních věd v kostce (Kotlík, Růžičková; Fragment)
 • Chemie pro gymnázia I. díl (Vacík a kol.; SPN)
 • Chemie pro gymnázia II. díl (Pacák a kol.; SPN)
 • Chemie pro gymnázia III. díl (Čársky a kol.; SPN)
 • Chemie pro střední školy (Banýr, Beneš; SPN)
 • Chemie pro střední školy 1a (Kratochvíl, Muck, Svoboda, Flemr, VŠCHT; Scientia)
 • Chemie pro střední školy 1b (Kratochvíl, Muck, Svoboda, Flemr, VŠCHT; Scientia)
 • Chemie pro střední školy 2a (Kratochvíl, Muck, Svoboda, Flemr, VŠCHT; Scientia)
 • Chemie pro střední školy 2b (Kratochvíl, Muck, Svoboda, Flemr, VŠCHT; Scientia)
 • Odmaturuj z chemie (kolektiv autorů; Didaktis)
 • Chemie – komplexní příprava k přijímacím zkouškám na VŠ (Holinka; Nakladatelství Radek Veselý)
 • Organická chemie (Janeczková, Klouda; Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Základy biochemie (Klouda; Nakladatelství Pavel Klouda)
 • Biochemie (Odstrčil; NCO NZO Brno)
 • Přehled biochemie pro studenty SŠ (Pavel Peč; Olomouc)
 • Přehled organické chemie a novela názvosloví (Pavel Peč; Olomouc)
 • Přehled anorganické chemie, termochemie, reakční kinetiky a analytické chemie (Pavel Peč; Olomouc)
 • Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím (Fikr; Barrister & Principal)


Některé z těchto učebnic (ale i spoustu dalších) je možné si bezplatně na celý školní rok zapůjčit v knihovně v učebně chemie – v případě zájmu kontaktujte vyučující chemie.
Gymnázium Ostrov