Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Obsah učiva chemie

Podrobný přehled učiva je s levé části okna v sekci ŠVP.
 

Předmět chemie

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM:

 
SEKUNDA
Historie chemie, látky, směsi, složení směsí, voda, vzduch, prvky a sloučeniny, periodická soustava prvků, stavba atomů a molekul, významné prvky – kovové a nekovové, chemické reakce, chemické rovnice, dvouprvkové sloučeniny, kyseliny a zásady, neutralizace.
 
TERCIE
Soli, organická chemie, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, přírodní látky, výpočty z chemických rovnic, výpočty složení roztoků, redukce a oxidace.
 
KVARTA
Průmyslová chemie, technologie vody, technické plyny, technické kovy, stavební pojiva, skla, průmyslová hnojiva, průmyslově významné chemikálie, paliva, papír, polymery, biotechnologie.
 

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM:

 
KVINTA A 1. ROČNÍK
Stavba látek, výpočty, stavba atomu, molekuly, vazby, názvosloví anorganických látek, chemické reakce a rovnice reakcí, směsi, heterogenní a homogenní, roztoky, kyseliny a zásady, vodík a p–prvky periodické tabulky.

SEXTA A 2. ROČNÍK
s–prvky, d–prvky a f–prvky periodické tabulky, komplexní sloučeniny, organická chemie, uhlík a jeho vaznost, uhlovodíky, zdroje uhlovodíků, deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, dusíkaté deriváty).
 
SEPTIMA A 3. ROČNÍK
Pokračování derivátů uhlovodíků, kyslíkaté deriváty, substituční a funkční deriváty karboxylových kyselin, syntetické polymery a makromolekulární látky, přírodní látky (heterocykly, terpeny, steroidy, alkaloidy, lipidy, sacharidy, bílkoviny a nukleové kyseliny), biochemie, složení živých soustav, enzymy, vitamíny a hormony, metabolické přeměny látek.
 

Seminář z chemie

Probíhá jako dvouletý (ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia) nebo jednoletý (pouze ve 4. ročníku vyššího gymnázia). Jedná se o rozšiřující učivo chemie, přípravu k maturitě, přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu na VŠ.
 
Znalosti z chemie jsou nutné pro studium všech VŠ se zaměřením:
– lékařství (klasické, stomatologie i veterinární, zdravotní nástavby a vyšší odborné školy, hygiena),

– farmacie (včetně toxikologie a jiných oborů),

– chemické (potravinářství, technologie, ochrana životního prostředí),

– učitelství (chemie, biologie, geologie),

– biologie a geologie,

– zemědělství a lesnictví,

– školy s technickým zaměřením.

 

NÁPLŇ SEMINÁŘE
Názvosloví a výpočty, chemické reakce a rovnice, chemická kinetika, termochemie, moderní chemické metody (spektrometrie, uhlíková metoda…), seminář je možné modifikovat podle zájmu, potřeb a zaměření studentů.


Laboratorní práce

V průběhu studia chemie studenti absolvují chemická praktika v laboratoři. Vykonávají zde práce, které doplňují teoretickou výuku.

 

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM:

1× za měsíc 2 hodiny v průběhu kvarty
 

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM:

1× za 14 dnů 2 hodiny v průběhu sexty a druhého ročníku.

 
Gymnázium Ostrov