Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

PROČ STÁVKUJEME? VYMŘOU V ČECHÁCH UČITELÉ?

Vážení rodiče,
chceme se na Vás obrátit tímto prohlášením a stručně nastínit důvody, které většinu z nás vedly k připojení se ke stávce učitelů.
 
Vláda v čele s premiérem prezentuje učitelskou stávku pouze jako akt zvůle z naší strany, jako vzteklé vydupávání si větších platů, protože nám nestačí ty dosavadní.
 
Tato tvrzení jsou zavádějící. Nejde jen o platy jako takové, ale především o skutečnost, že vláda se populisticky medializuje prohlášeními o bezprecedentní podpoře pracovníků ve školství, ale skutečnost je úplně jiná. Deklarovaná procenta, o která měly platy vzrůst, se nakonec smrskla na dvě třetiny. O tom se ale veřejnost ze strany vlády už nedozvěděla.
 
Jdeme do stávky tedy nikoli proto, že bychom chtěli vydírat vládu svou „nenasytností“, ale především kvůli přetrvávajícímu postoji, který vláda ke školství zaujímá. Již poněkolikáté nesplnila sliby, které sama dala, a navíc se tváří, že nikdy ani nebyly vyřčeny.
 
Dlouhodobé podceňování práce učitelů a trvalé podfinancování školství si už v současné době vybírají svou daň. A to jednak v podobě nedostatku učitelů (v republice jich akutně chybí několik tisíc), ale především tím, že čeští učitelé vlastně „vymírají“. Věkový průměr učitelů je kolem 50 až 60 let. Zoufale chybí mladí učitelé, kteří představují budoucnost. I z našeho gymnázia jde na pedagogické fakulty mizivé procento maturantů. A absolventů pedagogických vysokých škol jde skutečně učit jen menšina.
 
Důvod je jasný – ve společnosti převládá všeobecná neúcta k povolání učitele, především právě pro finanční ohodnocení, které se dlouhodobě pohybuje pod hranicí důstojnosti a často těsně nad hranicí životních jistot.
Většina vládních kroků je nedostatečná, vláda se výrazně nedostatkem nových učitelů a odcházením těch dosavadních nezabývá.
 
Vědomi si toho, že naše několikaleté urgence jsou kompetentními místy stále ignorovány, rozhodli jsme se své obavy o budoucnost školství a tím i budoucnost celého národa a státu vyjádřit krajním řešením – jednodenní symbolickou stávkou.
 
Účelem školy je hlavně vzdělávat. Národ bez vzdělání je odsouzen k zániku.
Potřebujeme ze strany veřejnosti a vlády cítit podporu, zdůrazňujeme, že nejen finanční. Podporu k uskutečňování změn, které vzdělávací soustava musí nutně projít, aby připravila Vaše děti na svět, který se mění až kosmickou rychlostí. Tyto reformy se nedají uskutečnit bez mladých, zapálených učitelů, kteří ale musí být také dostatečně motivováni.
 
Doufáme, že pochopíte naši současnou stávku jako symbolický krok, který má vládu přesvědčit, aby se nad výše popsanými důvody zamyslela a přihlédla k veřejné diskuzi, kterou stávka vyvolává.
 
Za případnou podporu děkujeme, velice si jí vážíme.
 

Jménem stávkujících stávkový výbor Gymnázia Ostrov: Mgr. Eva Jílková, Mgr. Ivana Alfonsová, Mgr. Ivan Machek, Mgr. Jakub Hecht Zpět

Gymnázium Ostrov