Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Pátek 21. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Gymnázium Ostrov

Gymnázium Ostrov je výbĕrová státní škola, která poskytuje úplné střední vzdĕlání. Je určena především zájemcům u vysokoškolské studium. Výuka probíhá v osmiletém a ctyřletém oboru vzdĕlání. Plán výuky je sestaven tak, aby si každý student mohl v posledních dvou ročnících svým výbĕrem z pestré nabídky volitelných předmĕtů studium profilovat k přípravĕ na zvolenou vysokou školu. K prioritám školy patří výuka jazyků. S partnerskými školami v zahraničí jsou pro studenty realizovány studijní pobyty.

NOVINKY:

První dv? místa v d?jepisné olympiád? pat?í našim studentkám !
S radostí oznamujeme, že v okresním kole d?jepisné olympiády, které prob?hlo 28. ledna v Karlových Varech, zvít?zila naše studentka Nguyen Thuy Linh z... více


Informace k p?ijímacímu ?ízení, které prob?hne ve šk. roce 2008/2009
... více


Upozorn?ní pro rodi?e a studenty kvarty
Studenti kvart, kte?í se hlásí v rámci p?ijímacího ?ízení z našeho gymnázia na jinou st?ední školu, si musí vyzvednout zápisový lístek na Krajském ú?... více


Pozvánka na maturitní ples
Tradi?ní maturitní ples Gymnázia Ostrov se koná v pátek 13. února od 20.00 hodin v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Vstupenky budou v prodeji na g... více


Na Dni otev?ených dve?í také sršely blesky !
V sobotu 10. ledna po?ádalo Gymnázium Ostrov Den otev?ených dve?í. Toho dne klesla rtu teplom?ru tak hluboko, že nebyla vid?t. V tu chvíli to zdálo, ... více


Lyža?ský výcvikový kurz v Nových Hamrech
V týdnu od 12. do 16. ledna 2009 absolvují studenti obou kvint a 1.A lyža?ský kurz v Nových Hamrech. Kurz provází ideální podmínky ? dostatek sn?hu a ... více


Krajské kolo chemické olympiády na našem gymnáziu
V pátek 12. prosince po?ádalo Gymnázium Ostrov krajské kolo chemické olympiády kategorie A (tedy student? 3. a 4. ro?ník?). P?edsedou poroty a hlavním... více


D?ležité informace ke stravování na gymnáziu ve školním roce 2008 - 2009
... více


Nová státní maturita z ?eského jazyka
P?inášíme informace o nové státní maturit? z ?eského jazyka a literatury a to jak z vyšší úrovn? znalostí, tak i ze základní úrovn? znalostí.

... více


Návod na instalaci certifikátu v Internet exploreru
Zve?ej?ujeme návod na instalaci certifikátu pro prohlíže? Internet exploreru všech verzí. Kdo používáte Mozzilu nebo Operu, tak nebude pot?eba.

... více


10 let vým?nných pobyt?

Už deset let probíhají mezi ostrovským gymnáziem a Johann-Christian-Reinhart-gymnáziem v Hofu vým?nné pobyty. Už deset let sbírají studenti ve v?ku... více


Po?ty p?ijímaných žák? pro školní rok 2008 - 2009
Gymnázium Ostrov bude pro školní rok 2008 - 2009 p?ijímat:

do ?ty?letého oboru vzd?lávání 79-41-K/401 - 30 uchaze??

do osmile... více
© A7 2005