Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Termínový kalendá? pro školní rok 2008/2009

Telefonický kontakt se školou:

Mgr. Milan Martinek
?editel školy
martinek@gymostrov.cz
353 612 571 nebo 353 433 766
Mgr. Libor Veli?ka
statutární zástupce ?editele školy
velicka@gymostrov.cz
353 433 788
Mgr. Miroslava Vaicová
zástupce ?editele školy
vaicova@gymostrov.cz
353 433 799
Mgr. Ivan Vá?a
výchovný poradce
konzulta?ní hodiny:?tvrtek 13,15 - 14,00
pátek 9,00 - 9,30
353 433 780
Mgr. Ivan Machek
preventista sociáln? patologických jev?
konzulta?ní hodiny:?tvrtek 13,35 - 14,20
nebo podle dohody
353 433 776
p. Gabriela Hladká
ekonomka školy
ekonom@gymostrov.cz
353 433 777
p. Dagmar Pintrová
sekretariát ?editele školy
sekretariat@gymostrov.cz
(tel. omluvy nep?ítomnosti student?)
353 612 753 nebo 353 433 761
Školní stravování (Eurest)
vedoucí p. Thomayerová
731 438 251

Termíny prázdnin:

podzimní prázdniny27. 10. - 28. 10 2008
vánocní prázdniny22. 12. 2008 - 02. 01. 2009
pololetní prázdniny30. 01. 2009
jarní prázdniny02. 03. - 08.3.2009
velikono?ní prázdniny09. 04. - 10. 04. 2009
hlavní prázdniny01. 07. - 31. 08. 2009

Klasifika?ní pedagogické rady - uzáv?rky klasifikace v jednotlivých ?tvrtletích:

první ?tvrtletí19. 11. 2008
první pololetí21. 01. 2009
t?etí ?tvrtletí15. 04. 2009
druhé pololetí22. 06. 2009
uzáv?rka klasifikace z nematuritních p?edmet? maturitních ro?níku17. 04. 2009
druhé pololetí - maturitní ro?níky17. 05. 2009

Maturitní zkoušky 4.A, V8.A, :

písemné maturitní zkoušky07. 04. 2009
volné studium18. - 22. 05. 2009
ústní maturitní zkoušky25. 05. - 28. 05. 2009
p?edávání maturitních vysv?d?ení29. 05. 2009

P?ijímací ?ízení na šk. rok 2009/2010:

p?ijímací zkoušky do cty?letého i osmiletého studijního oborub?hem dubna 2009
p?ijímací zkoušky nane?isto14. 03. 2009

Akce rodi?? (Ct):

spole?né informa?ní sch?zky o prosp?chu:20. 11. 2008
16. 04. 2009
Den otev?ených dve?í10. 01. 2009
porady zástupc? t?íd v Ob?anském sdružení s ?editelem školy:20. 11. 2008
23. 04. 2009

- vždy ?tvrtky, za?átky v 17.00 hodin ve sborovne školy - p?ízemí pavilonu P2
- jednání jsou ve?ejná, m?že se jich krom? zvolených zástupc? zú?astnit kdokoliv z rodi??
- na program jednání se mužete informovat týden p?edem v sekretariátu ?editele školy

Další tradi?ní akce školy:

maturitní ples školy v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech13.2.2009
lyžarské kurzy V2.A, V2.B, 1.A, V5.A, V5Bleden, únor 2009
sportovní kurz v Nových Hamrech 2.A, V6.A, V6B?erven 2009
Gymnaziáles
- slavnostní zakon?ení školního roku v DK Ostrov
29. ?erven 2009


© A7 2005