Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Charakteristika školy

Stávající gymnázium je výběrovou střední školou, která je určena především zájemcům o budoucí vysokoškolské studium všech směrů. Výuka probíhá podle generalizovaného učebního plánu. Ten je sestaven tak, aby si každý student mohl v posledních dvou ročnících svým výběrem volitelných předmětů studium profilovat k přípravě na zvolenou vysokou školu. Například budoucí právníci mají více společenskovědních předmětů na úkor přírodovědných. Budoucí technici nebo lékaři naopak. To umožňuje kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ i na budoucí studium.

Záměrem vzdělanostní politiky státu je výrazně posílit množství budoucích student? na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Je to právě gymnázium, které připraví vaše děti ke studiu na těchto školách, ať už v oborech přírodovědných, technických či humanitních. Další výhodou gymnázia je, že odkládá zásadní rozhodnutí o profesní orientaci až na práh dospělosti.

Škola napomáhá správnému rozhodnutí studentů při volbě vysoké školy spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech, která po zadání a vyhodnocení Profitestů doporučí student?m vhodné typy VŠ.

Absolventi naší školy odcházejí výborně jazykově vybaveni. Probíhá intenzivní výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny. Škola udržuje kontakty se třemi partnerskými zahraničními školami v SRN - s gymnázii ve Wunsiedelu, Schwarzenbergu a Hofu. Studijní pobyty probíhají na gymnáziu v Bayreuthu.

Realizujeme s nimi aktivity, které podporují jazykovou výuku - výměnné krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty pro skupiny i jednotlivce, společné exkurze, zájezdy atd. Studijní pobyty zajišťujeme také na gymnáziu v Bayreuthu. Tradiční jsou týdenní studijní výjezdy do Anglie. Škola využívá také fondů PHARE, díky kterým realizovala opakovaně letní jazykové tábory společně se studenty zahraničních škol.

Zájemci z řad studentů po intenzivní přípravě pod vedením našich vyučujících vykonávají náročnou Cambridgeskou jazykovou zkoušku a získávají mezinárodně uznávaný certifikát.

Studenti jsou v případě zájmu připravováni na mezinárodní jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch a Mittelstuffe Deutsch.

Díky špičkovému pedagogickému vedení dosahují vynikajících studijních výsledků naši studenti v přírodov?dných předmětech - biologii, chemii. Umisťují se na prvních místech v celostátních, ale dokonce v mezinárodních olympiádách. Tělocvikáři vedou studenty k vynikajícím výsledkům ve sportovních soutěžích. Časté jsou postupy a výborná umístění až na celorepublikových soutěžích. Současně probíhají i interní mezitřídní turnaje určené pro většinu žáků školy. Pořádáme týdenní lyžařské a týdenní letní sportovní kurzy. Škola má pro studenty zpracovanou dlouhodobou koncepci kulturních pořad?. Vyučující organizují pro studenty velké množství exkurzí, besed a přednášek se zajímavými osobnostmi a odborníky.

V moderních učebnách výpočetní techniky získávají studenti dovednost komunikovat s počítačem a pracují s aktuálním softwarem, navštěvují kurzy programování, pracují s internetem, a to i ve svém volném čase. To vše umožňuje dobré zapojení do praxe i těm, kteří po maturitě nesměřují na vysokou školu. Z podnikatelských kruhů i ze státní správy máme potvrzeno, že se gymnazista díky širokému záběru vzdělání velmi rychle zapracuje po odborné stránce v řadě profesí. Hlavním posláním gymnázia je však příprava ke studiu na vysoké škole. Při letošním přijímacím řízení byli naši studenti úspěšní - přijato jich bylo více než 80%.

Učebny gymnázia jsou systematicky vybavovány moderní technikou a didaktickými pomůckami. Běžná je výuka s počítači ve všech předmětech, k dispozici jsou tři počítačové učebny.

V mimoškolní činnosti se studenti realizují v kroužcích sportovních her (odbíjené, florbalu a kopané), francouzského jazyka, španělštiny. Na škole je aktivní Anglický a Německý klub, filmový klub či kroužek keramiky. Pojmem je i úspěšný studentský pěvecký sbor.

Pedagogický sbor vykazuje vysokou aprobovanost, věkový průměr je 43 let. Na naší škole vyučuje 25 žen a 20 mužů.

Výuka všeobecných i odborných předmětů probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích. Škola má svoji knihovnu. Dále poskytujeme studentům kvalitní servis v podobě fitness-centra, tělocvičny, sportovní haly, atletického areálu, tenisových kurt?, školní jídelny.

Zájemce o studium z Karlových Varů a okolí upozorňujeme na velmi dobré vlakové i autobusové spojení - četnost spojů je vysoká a zastávky vlak? i autobusů jsou v blízkosti školy.© A7 2005