Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 18. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

D?ležité informace ke stravování na gymnáziu ve školním roce 2008 - 2009

D?ležité informace ke stravování na gymnáziu ve školním roce 2008 - 2009

 

Od zá?í 2008 zajišuje školní stravování na Gymnáziu Ostrov spole?nost Eurest. Studenti  obdrželi již na konci minulého školního roku p?ihlášku.

 

Co je t?eba ud?lat :

 

  • Každý strávník si musí zakoupit stravovací ?ipovou kartu v hodnot? 75,- K?. Získá ji do druhého dne po odevzdání vypln?né p?ihlášky v kancelá?i školní jídelny na Gymnáziu Ostrov.Pokud došlo ke ztrát? p?ihlášky, lze vyzvednout v kancelá?i novou. P?ihlášku nelze kopírovat ()!!!
  • Platby ob?d? jsou bezhotovostní bankovním p?evodem (?íslo ú?tu a variabilní symbol jsou uvedeny na p?ihlášce). Kartu je možné je možné dobíjet kdykoliv v libovolné výši. D?ležitá je pouze výše z?statku na ú?tu (bez nabité karty nelze ob?d vydat). Pouze první týden v zá?í vpustí systém žáky i do mínusu v p?ípad?, že nebudou mít na ú?tu hotovost.
  • Cena ob?d? :

    pro žáky nižšího gymnázia (od prim po kvarty) 24,- K? za celé menu

    pro studenty vyššího gymnázia (od kvint po oktávu, 1. ? 4. ro?ník

    ?ty?letého studia) 25,- K? + 4,50,- K? zvl᚝ za polévku (lze

    odebrat pouze polévku).   

  • Ob?d sestává z polévky, hlavního jídla a nápoje (dvakrát v týdnu dezert nebo salát), u student? vyššího gymnázia je polévka zvl᚝. Studenti si budou moci vybrat ze t?í druh?  hlavních jídel.
  • Dopl?kový prodej (zákusky, zmrzliny, saláty ?) bude na Gymnáziu Ostrov realizován až od školního roku 2009 ? 2010.
  • Ob?dy budou vydávány denn? od 11.00 do 14.30.
  • Ob?d není nutné p?edem objednávat ani odhlašovat.
  • V dob? nemoci nelze ob?d vydat.
  • P?i ztrát? ?i poškození karty je nutné zakoupit novou, op?t v hodnot? 75,- K?. Karta je platná po celou dobu školní docházky, po jejím ukon?ení lze funk?ní kartu odkoupit zp?t.

 

V nejbližší dob? uvede spole?nost Eurest do provozu stránky na adrese : www.skoly.eurest.cz, na nichž naleznete další informace.

 

Poznámka : pokud již studenti gymnázia odevzdali p?ihlášku       

                 v kancelá?i jídelny na ZŠ Masarykova, platí vše beze zm?n.

 

 
© A7 2005