Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Pátek 21. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Krajské kolo chemické olympiády na našem gymnáziu

V pátek 12. prosince po?ádalo Gymnázium Ostrov krajské kolo chemické olympiády kategorie A (tedy student? 3. a 4. ro?ník?). P?edsedou poroty a hlavním po?adatelem byl krajský garant CHO Ing. Miloš Krej?í. Na prvních dvou místech skon?ili naši studenti Jan Hynek (oktáva A) a Lukáš Vrzal (4.A). 4. a 5. místo obsadili Tomáš Martinek a Pavel Hozák (oba septima A). Vít?ze ?eká na konci ledna celostátní kolo v Praze na P?F UK, o ú?asti L. Vrzala rozhodne za?átkem ledna p?edsednictvo úst?ední komise chemické olympiády. Gymnázium Ostrov tak navazuje na ?etné úsp?chy z minulých let a drží si i nadále výsadní postavení v Karlovarském kraji. D?kujeme všem jmenovaným za vzornou reprezentaci naší školy. V letošním školním roce se na našem gymnáziu uskute?ní také sout?že kategorií B, C a D.
© A7 2005