Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Skvělý úspěch Nikoly Kvíčerové v krajském kole anglické olympiády
Do krajského kola soutěže v cizích jazycích - Angličtina jsme letos opět vyslali naši septimánku Nikolu Kvíčerovou a znovu máme nelíčenou radost z jejího jasného vítězství, před kterým ji nezastavilla ani na poslední chvíli změněná kritéria poslaná z Prahy. Nikola tak ukázala své perfektní schopnosti a připravenost ... více >

Cambridské zkoušky na Gymnáziu Ostrov
  Gymnázium Ostrov již několik let v rámci povinně volitelných předmětů nabízí seminář k přípravě cambridských zkoušek a zároveň ve spolupráci s plzeňskou jazykovou školou Eufrat organizuje zkoušky nanečisto, ve kterých žáci zjistí, zda se ke zkoušce již prihlásit. Letos jsme poprvé nabídli našim žák... více >

Úspěch angličtinářů v okresním kole olympiády
 Ještě před jarními prázdninami jsme vyslali do okresního kola naše nejlepší angličtináře podle toho, jak se umístili v kole školním. Zde jsou výsledky jejich snažení.    V nejnižší kategorii poměřila svoje dovednosti Eliška Vimrová ze sekundy B s žáky karlovarského gymnázia a ostatních základních... více >

Vánoční Anglie
Foto  Minulý týden měli naši studenti opět příležitost navštívit Velkou Británii. Tentokrát jsme netradičně objevovali krásy vánočně nazdobené Anglie - konkrétně hrabství West Midlands. Program byl jako obvykle nabitý. Začali jsme v rodišti W.Shakespeara-Stratfordu nad Avonou. Prohlédli jsme si místo, kde se slavný dramatik narodil a vyzkoušeli... více >

Za poznáním do Yorku
Foto  Minulý týden měli naši studenti opět příležitost navštívit Velkou Británii. Tentokrát jsme objevovali krásy severoanglického hrabství Yorkshire. Program byl jako obvykle nabitý. Začali jsme v metropoli York, která kdysi bývala hlavním městem Severu. Obdivovali jsme nádhernou gotickou katedrálu Yorkminster, prošli se úzkými uličkami včetn... více >

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
 V lednu a na začátku února proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii prim a sekund zvítězila Andrea Kaminská z primy B, následována Radoslavem Krůškem a Zöe Bot. V kategorii tercií a kvart vyhrála Vendula Husáková z kvarty B, na druhém místě byl Matěj Šilpoch a na třetím Aneta ... více >

První zahraniční postcovidová exkurze mířila do Anglie
Foto  Už jsme ani nedoufali, že to bude možné, ale zázrak se stal. Jakmile Británie zrušila covidová opatření a otevřela své brány turistům, bylo jasné, kam zamíříme. První postcovidovou exkurzi jsme stihli ještě letos těsně před koncem školního roku a vydali jsme se s nadšenými angličtináři do hrabství Devon a Cornwall objevovat je... více >

Septimáni v Praze - výuka v angličtině a v terénu
Foto

 Znát a orientovat se našem v hlavním městě by měl každý Čech tím spíš, pokud je student gymnázia. S předmaturitními třídami jsme se ve dvou dnech vydali za památkami Prahy, kde studenti prokázali svou samostatnost při plnění úkolů a ve skupinkách zpracovávali pracovní listy mezi Staroměstským a Václavským náměstím. Ve druhé části se jim věnovali průvodci z jazykové školy Tandem, kteří je protáhli skrz Valdštejnskou zahradu, přes Malou stranu, na Karlův Most, a Kampu.

Pokud si někdo z účastníků u maturity vytáhne otázku obsahující téma Prahy, bude jistě z čeho čerpat.
Děkujeme skvělým průvodcům Davidovi a Jirkovi, kteří se nám věnovali. Rovněž chválíme studenty za zodpovědný a bezproblémový přístup během obou exkurzí.

Jana Kitzbergerová, Vendula Mokruschová, Robin Souček


Výsledky okresního kola olympiády v anglickém jazyce
I letos má sekce anglického jazyka milou povinnost pochválit všechny nadané účastníky anglické olympiády a navíc se opět pochlubit těmi, kteří obsadili vítězné pozice. V úterý 22.3.2022 se pořádalo letošní okresní kolo anglické olympiády ve třech věkových kategoriích. V kategorii primy a sekundy se na 3. místě um ... více >

Ostrovští studenti angličtiny ovládli krajské kolo olympiády a postupují na republiku!
        Datum 15.4. 2021 se jistě zapíše do paměti všech, kteří sledují úspěchy studentů angličtiny našeho gymnázia. Z krajského kola totiž do toho republikového posíláme rovnou dva vítěze, a to v obou konaných kategoriích.          Z kategorie tercie-kvarty jednoznačně vyhrála Nikola Kvíčerová z kvar... více >

Online hodina s jižní Afrikou
Foto Corona nás uvěznila doma, cestovat dnes za exotikou je spíše sen než realita, ale co když exotika přijde za Vámi?   Stalo se. Do hodiny angličtiny kvarty B jsme pozvali paní Mgr. Martinu Prokopovou, Češku pracující pro mezinárodní leteckou společnost, která už 7 let žije v Jihoafrické republice v Kapském městě. Její vyprávění bylo natolik zajímav ... více >

Happy birthday, Mr Arsenault!
Foto Prý když si někdo něco moc přeje, přání se splní. Panu Arsenaultovi z Kanady bude 6. března 2020 100 let a jeho přáním je dostat k narozeninám 100 narozeninových přání. Není to ovšem jen běžný řadový Kanaďan, ale veterán z 2. světové války, který sloužil u Cape Breton Highlanders, bojoval v Italském tažení a ... více >

Výsledky školního kola anglické olympiády
Foto Poslední týden prvního pololetí tepal v rytmu anglické olympiády, která se odehrála od pondělí do středy a zde jsou výsledky tohoto třídenního klání.        Kategorie IA (prima, sekunda) 1. Martin Matuška 2. Matěj Šilpoch 3. Kim Bot   Kategorie IIB (tercie, kvarta) 1. Vien Dinh Hung 2. Do Viet Tiep 3. Natálie Matlákov ... více >

Jazykový kurz v anglickém Devonu
Foto Ani letos na Vás angličtináři nezapomněli a tentokrát vybrali Angličany tolik oblíbený Devon a jejich tzv prázdninovou "anglickou riviéru". Naší základnou bude město Torquay, odkud budeme vyjíždět na výlety do Exeteru s jeho slavnou katedrálou; Plymouth, odkud v roce 1620 odpluli "otcové poutníci" do Nového světa hledat svobodu;... více >

Jazykový kurz na jihu Anglie
Foto  V polovině května jsme opět vyrazili do Spojeného království, tentokrát na jih Anglie, do Bournemouth. Už v Calais nás vítaly bílé útesy doverské ozářené ranním sluncem. Úžasné počasí nám ostatně vydrželo celý týden a umocnilo  krásu křídových útesů, skalní brány Durdle Do... více >

Gymnázium Ostrov boduje v soutěži Best in English
I v roce 2018 se Gymnázium Ostrov zapojilo do mezinárodní soutěže Best in English, která je ve formě online testu trvajícího 60 minut. Reprezentovalo nás cca 40 studentů především z vyššího gymnázia. Letošního kola soutěže se zúčastnilo 892 středních škol a 21110 studentů ze 30 států, což je skutečně velk ... více >

Návštěva zástupců Velvyslanectví USA
Foto  Sté výročí naší republiky neznamená pouze svátek pro náš stát, ale připomínáme si také stoleté výročí trvání americko-českých vztahů. Jsme tedy velice rádi a potěšeni, že v rámci návštěvy Karlovarského kraje vyjádřila ambasáda USA přání navštívit naš... více >

Za angličtinou do Skotska
Tento školní rok přicházíme s nabídkou oblíbeného zájezdu do Spojeného království. Jako letošní destinaci jsme vybrali Edinburgh. Jedná se o 9-ti denní zájezd, během něhož kromě hlavního města Skotska navštívíme i skotskou vysočinu a Stirling. Jelikož cesta do Skotska je dlouhá, cestou tam se po přespání v ... více >

Poppy Day – Den vlčích máků
Foto Umět si vzpomenout na minulost by měl být znak vyspělé společnosti tím více, pokud se z ní máme poučit. A tak se studenti ze dvou angličtinářských skupin kvint vydali 11. listopadu do kaple sv. Floriána, aby uctili památku padlých vojáků  i obětí nepravosti a násilí 20. století a podle britské tradice přinesli na oltář kaple kytici ruč... více >

Vyhráli jsme, o Adonai! Aneb úspěch v soutěži ShakespeareLivesCz
Foto Ke dvojitému výročí - 400 let od úmrtí Williama Shakespeara a 90. narozeniny britské královny Alžběty II. - vyhlásila Britská ambasáda soutěž s nážvem Shakespeare Lives (Shakespeare žije).    Pravidla byla celkem jasná. Úkolem bylo napsat, natočit, vyfotit, nakreslit atd. cokoli na téma Shakespeare. Studenti angličtiny z Kvinty A a Septimy A, 3.A se do soutě... více >

 

 

Anglický jazyk

 

šk. rok. 2023 - 2024
 
Charakteristika a cíle předmětu
Cílem výuky anglického jazyka je vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa, naučit je užívat jazyk k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.Výuka je zacílena na rozvoj komunikace ústní i písemné, rozšíření celkového kulturního obzoru včetně seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí.
Výuka anglického jazyka je realizována jako první cizí jazyk pro studenty, kteří získali základy jazyka již na základní škole. 
Výuka probíhá ve specializovaných jazykových učebnách.
Nadstavbu školní výuky tvoří mezinárodní projekty,dvoustranná spolupráce se školami v zahraničí a každoroční studijní pobyt ve Velké Británii.
 
Vyučující anglického jazyka ve šk.roce 2021/2022
 Mgr. et Bc. Jana Kitzbergerová - vedoucí předmětové komise
 Mgr. Jiří Fresser
 Mgr. Věra Hechtová
 Mgr. Miriam Horák Pánková
 Mgr. Pavlína Hrochová
 Mgr. Vendula Mokruschová
 Mgr. Robin Souček
 Mgr. Anna Šimicová
 Mgr. Dagmar Žerebjatjevová
 
 
Přehled učiva anglického jazyka v jednotlivých ročnících
 
Nižší gymnázium

Prima - kvarta
Výuka na nižším gymnáziu je zaměřena na vybudování základních návyků a postupů nezbytných pro další studium jazyka.Metodické postupy i náročnost osvojované látky jsou důsledně přizpůsobeny věkovým specifikům žáků.Ke studiu jsou používány osvědčené anglické učebnice řady Your Space a Project Explore. Nadaní studenti mají možnost prokázat své znalosti na jazykových olympiádách,složit mezinárodně uznávané Cambridge testy nebo se zúčastnit studijního pobytu ve Velké Británii.

 
Vyšší gymnázium

1.ročník - 4. ročník, resp. kvinta - oktáva
Studenti pokračují ve studiu jazyka coby pokročilí.
Ve třetím a čtvrtém ročníku, resp. septimě a oktávě, si studenti navíc mohou zvolit konverzaci v anglickém jazyce a v případě vyšších cílů i semináře specializované pro úspěšné složení mezinárodních zkoušek na úrovniích B2 a C1.
Výuka je založena na studiu osvědčených anglických učebnic Maturita Solutions Intermediate ( 1. a 2. ročník, resp. kvinta a sexta), Maturita Solutions Upper-Intermediate  ( 3. a 4. ročník, resp. septima a oktáva).

Konverzace ve 4. ročníku je vyučována s učebnicí Oxford Exam Excellence a pro semináře ve 3. a 4. ročníku byly zvoleny učebnice Compact First (B2) a Compact Advanced (C1)
Nadaní studenti mají možnost prokázat své znalosti na jazykových olympiádách, složit mezinárodně uznávané Cambridge testy nebo se zúčastnit studijního pobytu ve Velké Británii.
 
Akce pro studenty

Intenzivní týdenní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím na půdě gymnázia

Je určen pro dobrovolníky z řad studentů vyššího gymnázia. Kurz si hradí každý účastník sám. Garantem kurzu ve škole je Mgr. Vendula Mokruschová.

 

Cambridgeské zkoušky nanečisto

Naše škola již dlouhé roky spolupracuje s plzeňskou jazykovou školou Eufrat, která má oprávnění pořádat cambridgeské zkoušky. Naši studenti tak mají šanci si testy zkusit bezplatně nanečisto a zjistit tak, kde mají slabiny či si naopak mohou věřit u ostrých zkoušek. 

 

Divadlo

Pravidelně organizujeme pro studenty divadelní představení v angličtině, kde vystupují rodilí mluvčí.

 

Studijní pobyty ve Velké Británii
Studijní pobyty ve Velké Británii se staly již tradicí, na kterou jsou pedagogové i studenti anglického jazyka právem hrdi.Vždyť také probíhají nepřetržitě již více než patnáct let.Specifickým rysem je to, že nejde pouze o pobyty poznávací, naši studenti si zdokonalují své vědomosti v jazykových školách.Studenti pracují ve skupinách vytvořených na základě jazykových testů. Hodiny vedou kvalifikovaní a zkušení britští pedagogové.
Velkou příležitostí k uplatnění jazykových dovedností při komunikaci s rodilými mluvčími a poznání britského způsobu života je ubytování v hostitelských rodinách.
Výukový program bývá vhodně doplněn poznávacími výlety na přírodně a historicky zajímavá místa , přičemž vrcholem pobytu je bezesporu celodenní prohlídka Londýna.
 

 

 

 Obrazová galerie

 
Gymnázium Ostrov