Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Historický úspěch žákyně tercie v celostátním kole olympiády v angličtině!
Žákyně tercie našeho gymnázia Markéta Langmaierová dosáhla historického úspěchu v kategorii II.B celostátního kola olympiády v anglickém jazyce. Markéta reprezentovala náš kraj, potažmo naši školu a umístila na úžasném třetím místě v republice.   Gymnázium Ostrov v oblasti anglického jazyka d... více >

Za angličtinou do Skotska
Tento školní rok přicházíme s nabídkou oblíbeného zájezdu do Spojeného království. Jako letošní destinaci jsme vybrali Edinburgh. Jedná se o 9-ti denní zájezd, během něhož kromě hlavního města Skotska navštívíme i skotskou vysočinu a Stirling. Jelikož cesta do Skotska je dlouhá, cestou tam se po přespání v ... více >

 

 

Anglický jazyk

 

 
šk. rok. 2017 - 2018
 
Charakteristika a cíle předmětu
Cílem výuky anglického jazyka je vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa, naučit je užívat jazyk k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.Výuka je zacílena na rozvoj komunikace ústní i písemné, rozšíření celkového kulturního obzoru včetně seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí.
Výuka anglického jazyka je realizována jako první cizí jazyk pro studenty, kteří získali základy jazyka již na základní škole. 
Výuka probíhá ve specializovaných jazykových učebnách.
Nadstavbu školní výuky tvoří mezinárodní projekty,dvoustranná spolupráce se školami v zahraničí a každoroční studijní pobyt ve Velké Británii.
 
Vyučující anglického jazyka ve šk.roce 2017/2018
 Mgr. et Bc. Jana Kitzbergerová - vedoucí předmětové komise
 Mgr. Dagmar Žerebjatjevová 
 Mgr. Brigitta Císařovská
 Mgr. Jiří Fresser
 Mgr. Pavlína Hrochová
  Mgr. Robin Souček
 Mgr. Vendula Mokruschová
 Mgr. Věra Hechtová
 
 
Přehled učiva anglického jazyka v jednotlivých ročnících
 
Nižší gymnázium
Prima - kvarta
Výuka na nižším gymnáziu je zaměřena na vybudování základních návyků a postupů nezbytných pro další studium jazyka.Metodické postupy i náročnost osvojované látky jsou důsledně přizpůsobeny věkovým specifikům žáků.Ke studiu jsou používány osvědčené anglické učebnice řady Your Space a Project English. Nadaní studenti mají možnost prokázat své znalosti na jazykových olympiádách,složit mezinárodně uznávané Cambridge testy nebo se zúčastnit studijního pobytu ve Velké Británii.
 
Vyšší gymnázium
1.ročník - 4. ročník, resp. kvinta - oktáva
Studenti pokračují ve studiu jazyka coby pokročilí.
Ve třetím a čtvrtém ročníku, resp. septimě a oktávě, si studenti navíc mohou zvolit konverzaci v anglickém jazyce.
Výuka je založena na studiu osvědčených anglických učebnic Maturita Solutions Intermediate ( 1. a 2. ročník, resp. kvinta a sexta), Maturita Solutions Upper-Intermediate ( 3. a 4. ročník, resp. septima a oktáva).
Nadaní studenti mají možnost prokázat své znalosti na jazykových olympiádách, složit mezinárodně uznávané Cambridge testy nebo se zúčastnit studijního pobytu ve Velké Británii.
 
Akce pro studenty

Intenzivní týdenní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím na půdě gymnázia

Probíhá každé září pro dobrovolníky z řad studentů vyššího gymnázia. Kurz si hradí každý účastník sám. Garantem kurzu ve škole je Mgr. Vendula Mokruschová.

 

Studijní pobyty ve Velké Británii
Studijní pobyty ve Velké Británii se staly již tradicí, na kterou jsou pedagogové i studenti anglického jazyka právem hrdi.Vždyť také probíhají nepřetržitě již více než patnáct let.Specifickým rysem je to, že nejde pouze o pobyty poznávací, naši studenti si zdokonalují své vědomosti v jazykových školách.Studenti pracují ve skupinách vytvořených na základě jazykových testů. Hodiny vedou kvalifikovaní a zkušení britští pedagogové.
Velkou příležitostí k uplatnění jazykových dovedností při komunikaci s rodilými mluvčími a poznání britského způsobu života je ubytování v hostitelských rodinách.
Výukový program bývá vhodně doplněn poznávacími výlety na přírodně a historicky zajímavá místa , přičemž vrcholem pobytu je bezesporu celodenní prohlídka Londýna.
 

 

 

 Obrazová galerie

 
Gymnázium Ostrov