Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Úspěchy v okresním kole anglické olympiády
Letos si naše škola odnáší z okresního kola olympiády v anglickém jazyce od každého kovu jeden exemplář. Největším úspěchem je beze sporu vítězství Markéty Langmaierové z kvinty B v nejvyšší kategorii (vyšších gymnázií), kde porazila starší a zkušenější konkurenci. Druh ... více >

Austrálie se nás týká
Foto  O krutých a ničivých požárech, které již několik dlouhých a nekončících měsíců sužují australský kontinent netřeba nikterak dlouze referovat.  V Austrálii lehlo popelem území větší než celá naše republika a o život přišly desítky lidí a odhady mluví a o více jak miliardě zvířat. ... více >

Jazykový kurz na jihu Anglie
Foto  V polovině května jsme opět vyrazili do Spojeného království, tentokrát na jih Anglie, do Bournemouth. Už v Calais nás vítaly bílé útesy doverské ozářené ranním sluncem. Úžasné počasí nám ostatně vydrželo celý týden a umocnilo  krásu křídových útesů, skalní brány Durdle Do... více >

Martin Nejedlý mezi elitními angličtináři
V úterý 28. května se Martin Nejedlý z V7.A v Praze zúčastnil celostátního kola anglické olympiády. Zařadil se tak mezi top 14 angličtinářů z celé republiky, neboť každý z krajů vysílal jednoho zástupce. Již samotná účast je něco, čím se naše škola může pyšnit a Martin tak přidal další úspěch do portfolia ostrovských stu... více >

Bronz z celostátního kola anglické olympiády
 Studentce kvarty B ostrovského gymnázia Markétě Langmaierové se dne 23. května podařilo v celostátním kole anglické olympiády dosáhnout historického úspěchu tím, že vybojovala krásné 3. místo. Zapsala tak naši školu na špičku českých angličtinářů v kategorii tercií a kvart, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Markétu... více >

Ostrovští angličtináři ovládli kraj!
S velkou radostí oznamujeme, že ze dvou hlavních kategorií páteční krajské olympiády v anglickém jazyce (tercie+kvarty, vyšší gymnázium) jsme získali obě zlatá místa a budeme tudíž letos mít dva zástupce na celostátním kole, což je opravdu unikátní situace. Našimi hrdiny jsou Markéta Langmaierová ... více >

Angličtináři bodovali v okresním kole olympiády
Studenti naší školy zabodovali v okresním kole olympiády v anglickém jazyce, kde 11. února soupeřili s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech. V kategorii prim a sekund zvítězila Nikola Kvíčerová z V2.B a první místo máme i v kategorii tercií a kvart, kde zazářila Markéta Langmaierová z V4.B. V kategorii vyšš ... více >

Gymnázium Ostrov boduje v soutěži Best in English
I v roce 2018 se Gymnázium Ostrov zapojilo do mezinárodní soutěže Best in English, která je ve formě online testu trvajícího 60 minut. Reprezentovalo nás cca 40 studentů především z vyššího gymnázia. Letošního kola soutěže se zúčastnilo 892 středních škol a 21110 studentů ze 30 států, což je skutečně velk ... více >

 

 

Anglický jazyk

 

šk. rok. 2019 - 2020
 
Charakteristika a cíle předmětu
Cílem výuky anglického jazyka je vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa, naučit je užívat jazyk k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.Výuka je zacílena na rozvoj komunikace ústní i písemné, rozšíření celkového kulturního obzoru včetně seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí.
Výuka anglického jazyka je realizována jako první cizí jazyk pro studenty, kteří získali základy jazyka již na základní škole. 
Výuka probíhá ve specializovaných jazykových učebnách.
Nadstavbu školní výuky tvoří mezinárodní projekty,dvoustranná spolupráce se školami v zahraničí a každoroční studijní pobyt ve Velké Británii.
 
Vyučující anglického jazyka ve šk.roce 2019/2020
 Mgr. et Bc. Jana Kitzbergerová - vedoucí předmětové komise
 Mgr. Brigitta Císařovská
 Mgr. Jiří Fresser
 Mgr. Věra Hechtová
 Mgr. Miriam Horák Pánková
 Mgr. Pavlína Hrochová
 Mgr. Vendula Mokruschová
 Mgr. Robin Souček
 Mgr. Dagmar Žerebjatjevová
 
 
Přehled učiva anglického jazyka v jednotlivých ročnících
 
Nižší gymnázium

Prima - kvarta
Výuka na nižším gymnáziu je zaměřena na vybudování základních návyků a postupů nezbytných pro další studium jazyka.Metodické postupy i náročnost osvojované látky jsou důsledně přizpůsobeny věkovým specifikům žáků.Ke studiu jsou používány osvědčené anglické učebnice řady Your Space. Nadaní studenti mají možnost prokázat své znalosti na jazykových olympiádách,složit mezinárodně uznávané Cambridge testy nebo se zúčastnit studijního pobytu ve Velké Británii.

 
Vyšší gymnázium

1.ročník - 4. ročník, resp. kvinta - oktáva
Studenti pokračují ve studiu jazyka coby pokročilí.
Ve třetím a čtvrtém ročníku, resp. septimě a oktávě, si studenti navíc mohou zvolit konverzaci v anglickém jazyce a v případě vyšších cílů i semináře specializované pro úspěšné složení mezinárodních zkoušek na úrovniích B2 a C1.
Výuka je založena na studiu osvědčených anglických učebnic Maturita Solutions Intermediate 2nd edition ( 1. a 2. ročník, resp. kvinta a sexta), Maturita Solutions Upper-Intermediate 2nd edition ( 3. a 4. ročník, resp. septima a oktáva).

Konverzace ve 4. ročníku je vyučována s učebnicí Oxford Exam Excellence a pro semináře ve 3. a 4. ročníku byly zvoleny učebnice Compact First (B2) a Compact Advanced (C1)
Nadaní studenti mají možnost prokázat své znalosti na jazykových olympiádách, složit mezinárodně uznávané Cambridge testy nebo se zúčastnit studijního pobytu ve Velké Británii.
 
Akce pro studenty

Intenzivní týdenní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím na půdě gymnázia

Je určen pro dobrovolníky z řad studentů vyššího gymnázia. Kurz si hradí každý účastník sám. Garantem kurzu ve škole je Mgr. Vendula Mokruschová.

 

Cambridgeské zkoušky nanečisto

Naše škola již dlouhé roky spolupracuje s plzeňskou jazykovou školou Eufrat, která má oprávnění pořádat cambridgeské zkoušky. Naši studenti tak mají šanci si testy zkusit bezplatně nanečisto a zjistit tak, kde mají slabiny či si naopak mohou věřit u ostrých zkoušek. 

 

Divadlo

Pravidelně organizujeme pro studenty divadelní představení v angličtině, kde vystupují rodilí mluvčí.To letošní proběhne již 6. listopadu v DK Ostrov a vystoupí The Easy English Theatre.

 

Studijní pobyty ve Velké Británii
Studijní pobyty ve Velké Británii se staly již tradicí, na kterou jsou pedagogové i studenti anglického jazyka právem hrdi.Vždyť také probíhají nepřetržitě již více než patnáct let.Specifickým rysem je to, že nejde pouze o pobyty poznávací, naši studenti si zdokonalují své vědomosti v jazykových školách.Studenti pracují ve skupinách vytvořených na základě jazykových testů. Hodiny vedou kvalifikovaní a zkušení britští pedagogové.
Velkou příležitostí k uplatnění jazykových dovedností při komunikaci s rodilými mluvčími a poznání britského způsobu života je ubytování v hostitelských rodinách.
Výukový program bývá vhodně doplněn poznávacími výlety na přírodně a historicky zajímavá místa , přičemž vrcholem pobytu je bezesporu celodenní prohlídka Londýna.
 

 

 

 Obrazová galerie

 
Gymnázium Ostrov