Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Volby v septimě a ještě k tomu anglicky
Foto              Skupina angličtinářů z V7.B a 3.A měla coby pololetní projekt realizovat volební kampaň jimi sestavené politické strany. Studenti vytvořili skupinky, vymysleli fiktivní politickou stranu a sestavili jí program. To byl samozřejmě základ, ale součástí zadání bylo i naplánovat kampaň v délce cca 10 minut, kterou by stude... více >

Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce
        Jako každoročně, i letos jsme měli silné zastoupení v krajském kole olympiády v anglickém jazyce. Reprezentovalo nás 5 studentů - jeden v kategorii tercie a kvarty, dva v kategorii středních škol a dva v kategorii studentů středních škol, kteří mají nebo měli kontakt s anglicky mluvícím prostředím.         Jistě Vás zaj ... více >

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
Rádi bychom Vás informovali o výsledcích školního kola olympiády v anglickém jazyce 2017. Všechna tři kola proběhla v týdnu před jarními prázdninami. V kategorii prima sekund první tři místa obsadili Markéta Langmaierová (1.), Natálie Hrochová (2.) a Eliah Mada (3.). Ve druhé kategorii (tercie a kvarty) postupové příčky vybojovali Martin Le (1... více >

České vánoční tradice v angličtině - dává to smysl?
Foto Letos dostalo několik skupin anglického jazyka zadán vánoční projekt, jehož podstatou bylo vysvětlení českých vánočních tradic a zvyků rodilému mluvčímu z anglicky mluvící země. Projekt zahrnoval nejen vysvětlení, ale především demonstraci čili ukázku dané tradice. Popravdě řečeno, leckdy byl smysl tradice nový nejen pro fiktivního rodilého ml... více >

Přednášky rodilého mluvčího z Irska
Foto V rámci kulturních studií souvisejících s anglickým jazykem jsme se rozhodli navázat spolupráci s Tomem McQuirkem z Irska žijícím nyní nedaleko Ostrova, který našim studentům ve vyšších ročnících přednáší o vikingské tradici a jeho vlastním účinkování v seriálu Vikingové, e... více >

Angličtináři v severním Walesu
Foto  Jako každý rok před koncem školního roku jsme se vydali na týden do Velké Británie, abychom si zlepšili své znalosti a poznali další část ostrovního království. Naším cílem se stal severní Wales. Po cestě jsme si udělali jednodenní zastávku v Paříži a po přeplutí kanálu La Manche jsme si prohlédli n ... více >

Výsledky školního kola anglické olympiády
Foto V měsíci únoru se konalo na našem gymnáziu školní kolo anglické olympiády, kde studenti museli nejdříve projít sítem poslechových cvičení a v případě úspěchu přesvědčit komise o svých schopnostech v ústní části. Výkony jsme slyšeli velmi dobré a tak vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché. ... více >

Mimoškolní kurz angličtiny s rodilým mluvčím
Gymnázium Ostrov nabízí svým žákům možnost absolvovat kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím formou mimoškolních aktivit. Kurz plně zajišťuje a organizuje britská lektorka Lisa Cunniff. Kurz je založen na celodenní aktivitě mimo školu, která probíhá jedenkrát v měsíci a je spojena s kulturním nebo sportovním programem. Aktivity jsou urč... více >

Studenti angličtiny podporují indickou dívku v rámci projektu Adopce na dálku
Již před rokem se skupina angličtinářů (tehdy z kvarty) zapojila do projektu Arcidiecézní charity v Praze a v rámci tzv. Adopce na dálku, která si klade za cíl pomáhat dětem v rozvojových zemích, podporuje indickou dívenku Suryu.   Surye je 14 let a pochází z indického státu Tamil Nadu. Víme, že má nemocnou maminku, kter ... více >

 

 

Anglický jazyk

 

 
šk. rok. 2016 - 2017
 
Charakteristika a cíle předmětu
Cílem výuky anglického jazyka je vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa, naučit je užívat jazyk k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.Výuka je zacílena na rozvoj komunikace ústní i písemné, rozšíření celkového kulturního obzoru včetně seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí.
Výuka anglického jazyka je realizována jako první cizí jazyk pro studenty, kteří získali základy jazyka již na základní škole. 
Výuka probíhá ve specializovaných jazykových učebnách.
Nadstavbu školní výuky tvoří mezinárodní projekty,dvoustranná spolupráce se školami v zahraničí a každoroční studijní pobyt ve Velké Británii.
 
Vyučující anglického jazyka ve šk.roce 2016/2017
 Mgr. Dagmar Žerebjatjevová -  vedoucí předmětové komise 
 Mgr. Brigitta Císařovská
 Mgr. Jiří Fresser
 Mgr. Pavlína Hrochová
 Mgr. et  Bc. Jana Kitzbergerová
 Mgr. Robin Souček
 Mgr. Vendula Mokruschová
 Mgr. Věra Hechtová
 Lisa Cunniff - lektorka, Velká Británie
 
Přehled učiva anglického jazyka v jednotlivých ročnících
 
Nižší gymnázium
Prima - kvarta
Výuka na nižším gymnáziu je zaměřena na vybudování základních návyků a postupů nezbytných pro další studium jazyka.Metodické postupy i náročnost osvojované látky jsou důsledně přizpůsobeny věkovým specifikům žáků.Ke studiu jsou používány osvědčené anglické učebnice řady Your Space a Project English. Nadaní studenti mají možnost prokázat své znalosti na jazykových olympiádách,složit mezinárodně uznávané Cambridge testy nebo se zúčastnit studijního pobytu ve Velké Británii.
 
Vyšší gymnázium
1.ročník - 4. ročník, resp. kvinta - oktáva
Studenti pokračují ve studiu jazyka coby pokročilí.
Ve třetím a čtvrtém ročníku, resp. septimě a oktávě, si studenti navíc mohou zvolit konverzaci v anglickém jazyce.
Výuka je založena na studiu osvědčených anglických učebnic Maturita Solutions Intermediate ( 1. a 2. ročník, resp. kvinta a sexta), Maturita Solutions Upper-Intermediate ( 3. a 4. ročník, resp. septima a oktáva).
Nadaní studenti mají možnost prokázat své znalosti na jazykových olympiádách, složit mezinárodně uznávané Cambridge testy nebo se zúčastnit studijního pobytu ve Velké Británii.
 
Akce pro studenty

Intenzivní týdenní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím na půdě gymnázia

Probíhá každé září pro dobrovolníky z řad studentů vyššího gymnázia. Kurz si hradí každý účastník sám. Garantem kurzu ve škole je Mgr. Vendula Mokruschová.

 

Studijní pobyty ve Velké Británii
Studijní pobyty ve Velké Británii se staly již tradicí, na kterou jsou pedagogové i studenti anglického jazyka právem hrdi.Vždyť také probíhají nepřetržitě již více než patnáct let.Specifickým rysem je to, že nejde pouze o pobyty poznávací, naši studenti si zdokonalují své vědomosti v jazykových školách.Studenti pracují ve skupinách vytvořených na základě jazykových testů. Hodiny vedou kvalifikovaní a zkušení britští pedagogové.
Velkou příležitostí k uplatnění jazykových dovedností při komunikaci s rodilými mluvčími a poznání britského způsobu života je ubytování v hostitelských rodinách.
Výukový program bývá vhodně doplněn poznávacími výlety na přírodně a historicky zajímavá místa , přičemž vrcholem pobytu je bezesporu celodenní prohlídka Londýna.
 

 

 

 Obrazová galerie

 
Gymnázium Ostrov