Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Archiv

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2012/2013     1)     Zhodnocení maturit 2013     Ve školním roce 2012/2013 maturovalo z českého jazyka a literatury celkem 63 žáků.   Výsledky písemných maturitních zkoušek z českého jazyka:   ● V8. A -          20 žáků psalo maturitní p ... více >

Český jazyk a literatura 2013

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2012/2013

 

 

1)     Zhodnocení maturit 2013

 

 

Ve školním roce 2012/2013 maturovalo z českého jazyka a literatury celkem 63 žáků.

 

Výsledky písemných maturitních zkoušek z českého jazyka:

 

V8. A

-          20 žáků psalo maturitní písemnou práci v řádném termínu

-          práce opravovali Mgr. Jana Matoušková a Mgr. Ivan Váňa

-          všichni studenti uspěli

 

 

V8. B

-          19 žáků psalo maturitní písemnou práci v řádném termínu

-          práce opravovaly Mgr. Dana Staňová a Mgr. Ivana Alfonsová

-          všichni studenti uspěli

 

 

4. A

-          24 žáků psalo maturitní písemnou práci v řádném termínu

-          práce opravovaly Mgr. Jaroslava Strachoňová a Mgr. Naděžda Čechmanová

-          všichni studenti uspěli

 

 

V didaktickém testu z českého jazyka uspěli všichni.Na ústní maturitní zkoušky se připravili všichni maturanti zodpovědně, neuspěl pouze jeden žák.

 

 

2)     Ze života předmětové komise

 

a)       V současné době máme tři učebny, které jsou vybaveny moderní didaktickou technikou. Žáci NG se učí dle učebnic z nakladatelství Fraus a žáci VG používají moderní učenice z nakladatelství Didaktis. Ke zkvalitnění výuky slouží různé vzdělávací programy a interaktivní tabule. Výhodou je, že jsou koncipovány v souladu s požadavky na novou maturitní zkoušku.

 

b)      V tomto školním roce úspěšně odmaturovala Nguyen Thuy Linh, která reprezentovala naši školu v mnoha literárních soutěžích a dosáhla vynikajících výsledků na republikové úrovni. Opakovaných úspěchů dosáhla také v soutěži O cenu Filipa Venclíka, v níž se pohybovala vždy na stupních vítězů. Slavnostní vyhlášení se konalo v pražské Lucerně za účasti představitelů města Prahy, zástupců kulturního života a pana V. Venclíka, který převzal záštitu nad touto soutěží.  Následovalo dojemné rozloučení s naší studentkou, pro níž tato soutěž již končí. I v rámci Karlovarského kraje získala třetí místo v kategorii próza v VI. ročníku Literární soutěže Krajské knihovny Karlovy Vary. Poděkování patří i Mgr. J. Strachoňové, která Nguyen Thuy Linh vedla. Velkou radost udělal češtinářům student NG Jan Vintr  (V4.A), který získal druhé místo v literární soutěži O pardubický pramínek. Jan na téma Klikaté cesty písma napsal opravdu originální příběh.

 

c)       Úspěchu jsme opět dosáhli v olympiádách z českého jazyka a literatury. Ve školním kole se na prvním místě umístila Nguyen Thuy Linh (V8.A), na druhém Natálie Jírovská (V5.A) a třetí místo patřilo Michaele Vrchotické (V7.B). Výrazným talentem na NG je Tereza Rambousková (V4.B), jež se dostala do celostátního kola a v červnu se zúčastní týdenního soustředění.

 

d)      Nedílnou součástí výuky českého jazyka jsou i poznávací výlety a návštěvy divadel. Žáci NG si prohlédli Stavovské divadlo, byli na výstavě A. Muchy a zhlédli představení Gogolovy hry Revizor. Studentům VG se nejvíce líbilo představení Klapzubova jedenáctka v divadle Minor. Na své si přišli nejen E. Basse, ale i milovníci kopané. Pravidlem jsou i každoroční exkurze do knihoven.

 

 

 

e)       Členové naší komise v průběhu celého roku sledovali změny státních maturit. Všechny získané informace předávali žákům včas a ti byli na maturitní zkoušku velice dobře připraveni. Ke 30. září 2012 jsme aktualizovali a rozšířili seznam literárních děl k maturitě 2013. Všichni vyučující českého jazyka mají osvědčení k hodnocení písemných i ústních maturitních zkoušek.

 

 

 

·         Vyučující českého jazyka a literatury:

 

Mgr. Jaroslava Strachoňová – předsedkyně předmětové komise

Mgr. Ivana Alfonsová

Mgr. Naděžda Čechmanová

Mgr. Jana Hasmana Matoušková

Mgr. Jakub Hecht

Mgr. Dana Staňová

Mgr. Ivan Váňa

Mgr. Daniela Vlnatá

 

 

 

Za PK ČJL  bych chtěla poděkovat všem vyučujícím českého jazyka a literatury nejen za kvalitní výuku, ale i za organizaci mimoškolních aktivit.

 

 

Dne 17. 6. 2013                                                                       Mgr. Jaroslava Strachoňová

 


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2012/2013
    1)     Zhodnocení maturit 2013     Ve školním roce 2012/2013 maturovalo z českého jazyka a literatury celkem 63 žáků.   Výsledky písemných maturitních zkoušek z českého jazyka:   ● V8. A -          20 žáků psalo maturitní písemnou práci v řádn ... více >

Zpráva předemětové komise výtvarné výchovy za školní rok 2012 - 2013

Ve školním roce 2012-13 učily výtvarnou výchovu Mgr.Irena Jindříšková a Mgr.Jana Matoušková.

Hodiny výtvarné výchovy navštěvovalo celkem  313 studentů. V průběhu roku jsme se věnovali několika zajímavým projektům.

 Jedním z nich byl například projekt „Street art Loket“, který probíhal od dubna 2012 do prosince 2012 a kterého se účastnily hned čtyři školy. Z české strany s naším gymnáziem i keramická škola z Karlových Varů, ze strany německé střední škola ve Freibergu a Volkskunstschule Oederan.

V prosinci 2012 jsme navštívili výtvarnou dílnu předgrafických technik v Becherově vile v Karlových Varech.

Jarní měsíce jsme věnovali přípravě prací na výstavu „ Bludiště jako inspirace“, která doprovázela projekt  „Vítejte zpět v Ostrově, pane Bachu“ a které se účastnily všechny ostrovské školy.

V průběhu roku jsme pracovali jako vždy s různými materiály a pomocí nejrozmanitějších technik.

Studenti si vyzkoušeli nejen techniky předgrafické, ale i klasický grafický tisk, pracovali s keramickou hmotou, vytvářeli objekty z kašírované hmoty, pracovali se sádrou, barevnými spreji, ale i s textilními

látkami a vlnou.

Kvarty, kvinty a první ročník gymnázia propojují výtvarnou tvorbou s IT technologiemi. Studenti kvart vytvářeli velmi zdařilé výtvarné animace, starší ročník pravidelně pracoval pomocí výtvarných programů s tablety.

Nedílnou součástí předmětu je také každoroční organizace již tradiční fotosoutěže. Mnoho studentů gymnázia se již dnes řadí mezi zdařilé fotografy. Vítězné snímky fotosoutěže zdobí každoročně chodby školy.

V školním roce 2012-13 maturovaly tři studentky z výtvarné výchovy s průměrným hodnocením 2.

Zdařilé práce z uplynulého školního roku můžete vidět na výstavě v oranžerii Městské knihovny v Ostrově  v říjnu 2013, kdy škola připomíná 60 let své existence.

 

                                       Zpracovala J.Matoušková

 

 


Zpráva předmětové komise matematiky
Zpráva předmětové komise matematiky za nižší i vyšší gymnázium      školní rok 2012/2013   1/ Práce předmětové komise   Předmětová komise  se scházela jedenkrát za čtvrtletí, při schůzkách hodnotila plnění učebních plánů a sledovala práci s nadanými studenty(soutěže) ... více >

Maturity z dějepisu ve školním roce 2012/2013

V letošním školním roce z dějepisu maturovalo celkem 14 studentů tříd 4.A, V8.A a V8.B. Všichni maturovali v rámci školní profilové zkoušky.

Zkoušejícími pedagogy byli Mgr. Ivana Alfonsová, Mgr. Petr Fiala, Mgr. Ivan Machek a Mgr. Jiří Fresser.

Výsledky byli následující.

Výborně odmaturovalo 6 studentů, chvalitebně 4, dobře 3 a dostatečně 1 student.

Celkový průměr byl 1,92.

Všem úspěšným maturantům z dějepisu přejeme hodně zdaru v jejich dalším studiu.

Za předmětovou komisi dějepisu Mgr. Jiří Fresser.


Maturita ZSV 2013

V letošním školním roce maturovalo ze ZSV 28 studentů:

Výborně - 10 studentů

Chvalitebně - 6 studentů

Dobře - 7 studentů

Dostatečně - 4 studenti

Nedostatečně - 1 student (v září 2013 opravný termín)

celkový průměr 2,28

 

Výsledek odpovídá náročnosti zkoušky a někdy lehkovážnému výběru maturitního předmětu. Doporučujeme studentům pečlivý výběr seminářů ve třetím a čtvrtém ročníku.

Za zkoušející Ivan Machek a Ivan Váňa


Důležité sdělení - v pondělí výuka jen do 12.35 hodin !

V pondělí 12. října končí na celém gymnáziu vyučování z provozních důvodů (akutní oprava rozvodu vody) ve 12:35, tedy po 5. vyučovací hodině.


Souhrnný přehled úspěchů našich studentů v soutěžích ve školním roce 2008-09
Foto Na prahu nového školního roku Vám s radostí předkládáme úplný přehled všech úspěchů našich studentů ve vědomostních i sportovních soutěžích a olympiádách ve školním roce 2008-2009. Úspěšných studentům gratulujeme a děkujeme za svědomitý přístup ! Děkujeme i všem vyučujíc ... více >

Zdenka Pšeničková - další literární talent na gymnáziu !
Po Marku Steiningerovi a Janu Železném, kteří v minulých pěti letech slavili významné úspěchy v mnoha celostátních literárních soutěžích, se objevil na našem gymnáziu další nadějný literární talent! Zdenka Pšeničková (sexta A) získala čestné uznání za svou povídku LARGO v celostátní s... více >

Informace o změně informačního systému pro rodiče
Vážení rodiče (zákonní zástupci žáka). V loňském roce škola pro informování rodičů používala systém Škola online (Katedra). Od letošního roku jsme od tohoto systému upustili a začali jsme využívat systém Bakaláři. Rodičům je k dispozici webová aplikace, která využívá data ze školního informač... více >

Mimořádné třídní schůzky v primách a v 1.A
Pro rodiče našich nových studentů (v primách a v 1.A) se uskuteční ve čtvrtek 17. září mimořádné třídní schůzky. V primě A a v primě B od 17.00 hodin, v 1.A od 17.30 hodin. Schůzky se konají v kmenových třídách (kromě V1.B) : - prima A v učebně J28 ve 2. patře pavilonu B - prima B v učebně Č2 v 1. patře pavilonu B - 1.A v ... více >

Volná místa ve čtyřletém oboru vzdělání

Gymnázium Ostrov upozorňuje potenciální zájemce o studium, že ve čtyřletém oboru vzdělání 79-41/K41 (první ročník) jsou volná místa.


Mnoho úspěchů v novém školním roce !
Foto Všem žákům i vyučujícím přejeme úspěšný školní rok 2009-2010. Vítáme nové žáky v obou primách a v 1.A a doufáme, že se jim na gymnáziu bude líbit a že jim studium  bude přinášet radost. Během prázdnin se podařilo zcela zrekonstruovat jídelnu, vymalovat a upravit chodby na pavilonu A. V 1. patře toho... více >

Fotografujte o prázdninách !!!
Foto Milí studenti - fotografové, na začátku nového školního roku bude vyhlášen již 3. ročník fotografické soutěže Gymnázia Ostrov, opět v několika kategoriích. Nezapomínjte tedy s sebou brát na Vaše prazdninové cesty a výlety fotoaparát a foťte, co se do Vaší karty vejde! Těšíme se, že bude z čeho vybírat a že por... více >

Zprávy předmětových komisí za školní rok 2008/09
Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Německý jazyk Dějepis Základy společenských věd Zeměpis Matematika a fyzika nižší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova ... více >

Výlet ve vzduchu
Foto Kvarta B zažila školní výlet ve vzduchu, resp. na lanech, pod lany, vedle lan, prostě v lanovém centru v Mariánských Lázních. Doporučujeme adrenalinový zážitek s dávkou osobní zodpovědnosti a s pocitem "zvládli jsme to!!" Nemalé úsilí, vložené do zvládnutí nevšední výzvy v podobě lan, dokumentuj ... více >

Gymnázium Ostrov přeje Všem pohodové prázdniny !
Foto Gymnázium přeje všem vyučujícím, studentům, provozním zaměstnancům i všem dalším příznivcům ostrovského gymnázia krásné a pohodové letní prázdniny. Prázdniny potrvají od úterý 30. června do pondělí 31. srpna 2009. Opravné  zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se k... více >

Turisťák a vodácký výlet - fotodokumentace
Foto Ve fotografiích se ještě jednou vracíme k turistickému kurzu, který letos v Nových Hamrech absolvovali studneti obou sext a 2.A. Další fotografie jsou z vodáckých výletů, které i přes nepřízeň počasí připravili především vyučující tělesné výchovy.... více >

Oborové dny - pestrá nabídka pro studenty
Foto V závěru školního roku připravili pro studenty vyučující opět pestrou škálu možností v rámci oborových dnů. Uskutečnily se ve třech dnech mezi 23 . -25. červnem. V nabídce se objevily dějepisné, technické či přírodovědné exkurze, sportovní a výtvarné aktivity, jazykově zeměpisné programy. Studenti mohli absolvovat kurz bojového... více >

Oborové dny: Techmánie Plzeň, Lužná Železniční muzeum
  Den 1. – Studenti s profesorským doprovodem vyrazili do Techmánie v Plzni. Z Ostrova jsme vyrazili v půl deváté ráno. Na místo jsme dorazili asi po hodinové cestě autobusem. Cílem naší cesty byla Plzeňská Škodovka, kde se ve staré výrobní hale nachází Techmánie. Pozorovali jsme jevy z různých fyzikálních obo... více >

S kvartou A na školním výletě
Foto Vyrazit na výlet se třídou, která nemá na škole zrovna nejlepší pověst, bylo pro mě výzvou. Očekávala jsem jen to nejhorší a jaké pak bylo překvapení, když se z naší dvoudenní návštěvy Děčína a Hřenska vyloupla příjemná akce plná zajímavostí. Nevím, jak pro žáky, ale pro mě byl Děč ... více >

1. místo našeho týmu v 10. ročníku ekologické soutěže !
Naši studenti zvítězili v tradiční soutěži s ekologickou tématikou v Kadani. Vítězné tříčlenné družstvo Gymnázia Ostrov tvořili P. Dlouhá, J. Kvapil, H. Rychlá vybojovali první místo. Srdečně gratulujeme!!!... více >

Mimořádný úspěch studenta Jana Železného !
Foto Velkého úspěchu dosáhl student 4. A Jan Železný v 31. celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve Dvoře Králové v oboru Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory. Se svou prací Válka poradců: Washingtonská diplomacie v Indočíně (1950 - 1965) obsadil 2. místo a získal ... více >

Turisťák - den pátý: naučná stezka, oběd a konec
Foto Ahoj maminko, ahoj tatínku, že už se na mne těšíte, že jsem vám chyběl ? Bylo to tady fajn, vařili dobře, měl jsem tady kamarády, ale doma je doma. V pátek končíme po obědě, zhruba kolem půl jedné. Přijeďte včas, už se vás nemůžu dočkat.  Váš milovaný syn a pilný student 2.ročníku.... více >

Turisťák - den čtvrtý: cyklistika, baseball
Foto       Jsem tak unaven, že posílám jenom  výsledky orientačního běhu a výsledky cyklistické časovky, doufám, že do pátku vydržím. Úryvek z deníku studenta 2. ročníku - čtvrtek... více >

Turisťák - den třetí: orientační běh a naučná stezka
Foto Zase probdělá noc. Asi je to tím tlakem nebo čím. Páni učitelé dopoledne staví   po lese orientační běh a my jdeme na dvouhodinovou procházku po naučné stezce s dalšími pány učiteli. Moc se nám nechce, ale pak jsme rádi, že jsme si jí prošli. Dozvěděli jsme se alespoň něco o historii Nových Hamrů. Po obědě nás čeká asi ... více >

Turisťák - den druhý: cyklistická časovka, baseball a střelba ze vzduchovky
Foto Po probdělé noci a kvalitní snídani nás zase vyhnali na  kolo. Potom, co jsem dosedl na sedlo, ozvaly se mé zadní partie a pomaličku začínám kolo nenávidět. Nejenom kolo, ale také naše náročné učitele. Cože, časovka, cože,  do  kopce, cože, do Jelení, cože, 6 km, cože,  rekord 13,5 minuty ??? Těším se na rajskou s knedlí... více >

Téměř přímá reportáž z turistického kurzu v Nových Hamrech, aneb turisťák - den první, cyklistický výlet
Hned po obědě vyrážíme na cykloturistiku po okolí Nových Hamrů, mě jako cyklistickému nemehlu  se nechce, ale po vyjednávání s naším vedením uznávám, že bych to měl zvládnout. Po ujetí 6 km do Jelení se rozdělujeme do skupin, ta lepší má zvládnout 40 km, ta druhá asi 22 km. Projíždíme nad Horní Blatnou na Perni... více >

Obědy od 15. června na ZŠ Masarykova !
Od 15. června budou probíhat v jídelně u gymnázia stavební úpravy, jejichž cílem je modernizace jídelny a rozšíření sortimentu služeb, nabízených společností Eurest. V této době mohou studenti gymnázia chodit na obědy do jídelny na ZŠ Masarykova. Obědy zde naši žáci obdrží za stejných podmínek jako doposud v jí... více >

Naše mladé atletky dosáhly úspěchu na celorepublikovém finále !
Naše atletky nás úspěšně  reprezentovaly  na republikovém finále ve Staré Boleslavi, kam se kvalifikovaly před týdnem po vítězství v krajském kole. Před poslední disciplínou, kterou byla štafetana 4 krát 60m jsme byli dokonce na 4. místě, pouhý bod zabronzovým stupínkem. Špatná předávka štafetového kol ... více >

Mimořádný úspěch našich mladších dívek v atletice !
Foto   Naše mladší dívky se zúčastnily krajského finále atletiky v Sokolově, kde obsadily vynikající 1. místo a tím si vybojovaly účast na celorepublikovém finále ! Gratulujeme k ohromnému úspěchu ! Vítězné družstvo bojovalo ve složení : A. Zekuciová, K. Starková, M. Aranyossyová, A. Formáčková, ... více >

Dětský den v kojeneckém ústavu v Karlových Varech
Již tradičně byli naši studenti pozváni na Den dětí do kojeneckého ústavu v Karlových Varech, kde předali 8 000,- Kč. Tyto peníze získali během roku při prodeji vlastních výrobků, přáníčkových lízátek a jiných aktivitách. Hlavní dík patří děvčatům ze sekund, paní profesorky Klečkové a paní Pincové.... více >

Oborové dny
V době od 23. 6. 2009 do 25. 6.2 009 proběhnou na naší škole oborové dny.  Studenti si vyberou z nabídky jednotlivých vyučujících činnost, která je zaujala a  té se budou tyto dny věnovat. Přihlašování proběhne v pátek 5.6.2009 a v pondělí 8. 6.2009. Studenti si mohou vybírat z této nabídky.... více >

Putování za krásami Skotska
Každý rok se ostrovští gymnazisté vydávají na týdenní studijní pobyt do Velké Británie prohloubit si své znalosti angličtiny a seznámit se životem v této krásné zemi na vlastní oči. Cílem letošní cesty, která probíhala ve dnech 9.-17.května, bylo hlavní město Skotska-Edinburgh. Cestou do Edinburghu jsme se... více >

Opět úspěšně soutěžíme v matematice a ve fyzice
  Zatímco v minulém týdnu probíhaly maturity, studenti nižšího  gymnázia se účastnili 26.5.2009 okresního kola Pythagoriády. Velmi úspěšní byli tři primáni, kteří obsadili shodně třetí místo: Kristián Hudec, Jana Picurová a Natálie Jírovská. Velmi úspěšní byli také studenti sekund, ... více >

Česko-německý cyklistický výlet v Hofu 22.5.2009
Foto   Už jste někdy zažili skupinový cyklistický výlet? Ne? Tak to někdy musíte vyrazit s námi. Tento pátek se konal už 2.ročník cyklovýletu ve spolupráci s partnerským gymnáziem v Hofu. Zatímco loni přijela německá skupina k nám do Čech, letos jsme byli pozváni my k nim. Připravili si pro nás hezkou cyklistickou trasu v Hofu podél řeky... více >

Rozhovor RNDr. Vladimíra Víta v Karlovarském deníku
Vladimír Vít se stal historicky prvním středoškolským učitelem, který získal cenu Učené společnosti České republiky. Rozhovor z Karlovarského deníku si můžete přečíst zde. ... více >

Úspěch v krajském kole biologické olympiády kategorie D !
Ve čtvrtek 21. května úspěšně navázaly na tradici úspěchů našich biologů Eva Pincová (4. místem) a Anna Zekuciová (6. místo) v kraském kole biologické olympiády. Obě studentky  jsou ze sekundy A. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.... více >

Na gymnáziu proběhlo požární cvičení !
Foto Ve čtvrtek 21. května se uskutečnilo prověřovací cvičení jednotek požární ochrany a Gymnázia Ostrov. V 9.oo hodin byla po zjištění požáru v objektu gymnázia vyhlášena  školním rozhlasem evakuace všech osob. Evakuovaní studenti poté mohli z prostoru shromaždiště pozorovat zásah čtyř jednotek požární ochrany. Úkol... více >

RNDr. Vladimíru Vítovi uděleno významné ocenění
    Vážení kolegové, vážená veřejnosti, milí studenti, současní i minulí, s potěšením Vám oznamuji, že našemu pedagogovi, RNDr. Vladimíru Vítovi, byla udělena Cena Učené společnosti České republiky pro pedagogy, která se uděluje jako ocenění pedagogickým pracovníkům za podporování zájm... více >

Nabídka volitelných předmětů pro sekundy a tercie
V příštím školním roce budou mít studenti sekund a tercií v rozvhu jeden povinně volitelný předmět. Studenti si mohou vybírat z těchto předmětů: Sekunda Ovládání klávesnice všemi deseti Čtením k myšlení Starters Výchova ke zdraví Dramatická výchova Tercie Ovládání klávesnice všemi deseti Čten ... více >

O našich studentech v německých novinách - kopie z Frankenpost:
Foto   Dobrý den vážení příznivci studia německého jazyka! Důkazem, že němčinu stále ještě nemáme považovat za odepsaný jazyk, jsou dva následující články okopírované z německých novin. Naši studenti ze septimy a 3. ročníku si je pročetli a vypsali je pro Vás ve zkrácené verzi. Pro pokročilé v NJ ale dop... více >

Chemici z našeho gymnázia brali DOUBLE!
Ve čtvrtek 14. května se u nás opět konalo krajské kolo Chemické olympiády, tentokrát kategorie B pro 2. a 3. ročníky SŠ a pro sexty a septimy VG. V něm měla naše škola hned pět účastníků z celkových patnácti.   Na PRVNÍCH DVOU místech se umístili naši studenti Tomáš Martinek a Pavel Hozák. Ani na ... více >

Reakce německých studentů z Hofu na březnový výměnný pobyt
  Dobrý den milí (ne)příznivci německého jazyka! Zpětně jsme pro Vás připravili reakce německých studentek z gymnázia v Hofu na letošní výměnný pobyt (v březnu 2009), abyste poznali smysl takovýchto akcí, jelikož odpovědi byly 100%-ně kladné. Odpovědi na položené otázky jsem raději přeložila do ČJ, protože tento příspěvek je určen nejen akt ... více >

Jen Železný zvítězil v krajském kole SOČ
Ve středu 6. května 2009 se uskutečnilo v Chebu na gymnáziu krajské kolo SOČ. Tentokrát jsme měli  svá "želízka v ohni". Jan Železný soutěžil v oboru 17- Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Jeho práce se jmenuje Válka poradců: Washingtonská diplomacie v Indočíně (1950-1965). Jan Železný vyhrál... více >

Vojenská mise Afghanistan
V úterý 5. května 2009  besedoval se studenty nadporučík Zdeněk Sluka, který maturoval na našem gymnáziu před deseti lety. V současné době pracuje jako profesionální voják. Studentům vyprávěl o své misi v Afghanistánu, ze které se nedávno vrátil. Nádherné fotografie, příběhy ze kterých běhal mráz po zádech a ... více >

Místo jatek do Benátek
Tohoto velmi povedeného výletu se zúčastnilo 38 studentů vyššího i nižšího gymnázia. Startovali jsme okolo jednadvacáté hodiny 22.dubna od budovy školy. Transport směr Venezia probíhal přes Cheb směr Brennerský průsmyk, s velmi častými zastávkami na čerpacích stanicích…. :-) Okolo páté hodiny ranní jsme pod v... více >

Pondělí 11. 5. - volný den ředitele školy
Z provozních důvodů je na pondělí 11. května vyhlášený pro všechny studenty volný den ředitele školy. Pouze studenti maturitních ročníků absolvují v prvních dvou vyučovacích hodinách své semináře.   Školní stravováví (Eurest) bude tento den v provozu. ... více >

Úspěch našich biologů v okresním kole biologické olympiády
Ve středu 29. 4. se naše studentky zúčastnily okresního kola biologické olympiády kategorie D, které pořádali naši vyučující biologie na ostrovském gymnáziu. 1. místo obsadila Eva Pincová 3. místo - Anna Zekuciová 6. místo - Do Thanh Huyen První dvě jmenované postupují do krajského kola. Srdečně gratulujeme !!!... více >

Kvartáni bodují v anglickém jazyce !
Krásného úspěchu dosáhli  angličtináři kvarty A v celostátní soutěži VIDEO POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA, kterou pod patronátem Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a pod záštitou MŠMT ČR organizuje Anglický klub Základní školy Praha 13, Mládí 135. Se svým projektem... více >

Hohenbergské česko-německé setkání
Foto   Naši sekundáni – Áňa Plavcová, Adriana Považanová, Tereza Nováková, Kristýna Trnková, Dominika Dvořáková, Vlasta Štröherová, Pavel Raus, Tadeáš Zíka, Jáchym Vintr, Petr Modrovič, Ája Formáčková, Veronika Horáková, Pavla Mezzeiová, Květa-Pham Phuong Hoa, Jarda Blažej, Petr Lubina a Markéta Piln ... více >

Matematické úspěchy v dubnových soutěžích
Studenti nižšího gymnázia zaznamenali v dubnu hned několik úspěchů v matematických soutěžích . Dne 8.4. 2009 se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z8 obsadili Adam Přáda a Soňa Ondrušová (oba z V 4.B) první místo, v kategorii Z6 se na prvním místě umístila Natálie Jírovská a na třet... více >

MARCH OF THE LIVING 2009 - Osvětim
Foto Pochod živých se poprvé uskutečnil v roce 1988. Od té doby každoročně přijíždějí do Osvětimi v Polsku tisíce mladých lidí uctít památku obětí holokaustu. I letos se přes 7000 mladých lidí (mezi nimi i studenti našeho gymnázia) vypravilo na dávnou cestu smrti z někdejšího vyhlazovacího tábora do tři kilometry vzdálen... více >

Naši studenti na juniorském maratonu
Jako každý rok se naše škola zúčastnila juniorského maratonu v Karlových Varech. Chtěli bychom poděkovat všem našim studentům, kteří se poprali v nepříjemném vedru s tratí dlouhou pro každého 4200 m. Nakonec se naši studenti umístili na pěkném 4. místě. Jména našich závodníků:Bachura Luboš, Novotný Ladislav, D... více >

50. ročník fyzikální olympiády - kategorie E a F
  1. 4. 2009 se konalo okresní kolo 50. ročníku fyzikální olympiády pro kategorie E a F. V kategorii E se umístil Čeněk Maléř z V4.A na druhém místě. V kategorii F se umístila Soňa Ondrušová z V3.B na druhém místě. Dále se kategorie E účastnili Adam Přáda a Nazareno Klug. Všem blahopřejeme!!... více >

Vernisáž obrazů v ostrovském T klubu
Foto Ve středu 8. dubna byla slavnostně otevřena výstava "Od obrázku k obrazu", představující díla studentek, které dlouhodobě tvoří pod odborným vedením Mgr. Světlany Klečkové. Námětem jsou hlavně figury a zvířata, ale výstava se dá charakterizovat také jako nevšední pohled autorek na všední věci. Je milé, že mezi autorkami ... více >

Témata písemných maturitních zkoušek
Studenti maturitních ročníků letos absolvovali písemné maturitní zkoušky v úterý 7. dubna. Opět měli možnost zvolit  jedno ze čtyř nabízených témat a forem. Chcete-li se sami vžít do role a pocitu maturanta ostrovského gymnázia ve školením roce 2008 / 2009, stačí vzít volný list papíru a pero. Témata jsou zde : ... více >

Skvělý úspěch v krajském kole dějepisné olympiády
V krajském kole dějepisné olympiády, které proběhlo 6.4.2009 v Chebu,naše studentky kvarty A Nguyen Thuy Linh a Anna Matuštíková   opět potvrdily  své vysoké znalosti a hluboký zájem o historii. Anna  obsadila pěkné 9. místo a  Helena - Linh dosáhla skvělého 2. místa, čímž se kvalifikovala do celostátn ... více >

Pozvánka pro rodiče na třídní schůzky
Ve čtvrtek 16. dubna 2009 od 17.00 hodin se konají třídní schůzky. Budete informováni o prospěchu a chování Vašich ratolestí i o novinkách ze života školy. Těšíme se na setkání s Vámi.... více >

Opět proběhl týdenní výměnný pobyt se studenty z německého Hofu
V týdnu od 15.3.2009 se naši studenti zúčastnili týdenního výměnného pobytu se studenty z partnerského gymnázia v německém Hofu, kteří pak následující týden přijeli na oplátku k nám do Ostrova. Jako každoročně byli ubytováni v hostitelských rodinách, navštěvovali výuku na našem gymnáziu a pod... více >

Krajská soutěž v grafických disciplínách
Dne 31.3.2009 se na našem gymnáziu konalo krajské kolo MČR v grafických disciplínách. Během dopoledne proběhly soutěže v opisu textu, korektuře textu a Wordprocessingu. Naši studenti soutěžili pouze v kategorii Wordprocessing, ale zato velice úspěšně. Přesto, že loňský vítěz krajského kola Filip Mikschik již úspěšně ukončil studium na naší š... více >

Colloque - konference školních časopisů Karlovarského kraje
    Ve čtvrtek 26.3.2009 se redakční rada našeho školního časopisu Gymplsheet zúčastnila konference školních časopisů Colloque, která se konala  z iniciativy studentů Střední odborné školy lesnické ve Žluticích.     Naši studenti Jan Teplý (4. B), Matěj Dražil, Lucie Madajová, Vendula Šolcová (1.... více >

Volejbalový zápas s učiteli ze Schwarzenbergu
Foto       V úterý 24. března se na Gymnáziu Ostrov uskutečnil volejbalový zápas učitelů. Náš pedagogický sbor nastoupil proti učitelům z naší partnerské školy B. Brecht-Gymnasium ze Schwarzenbergu. Zápas byl velmi vyrovnaný a plný nervů. Trval téměř dvě hodiny a rozhodovalo se až v pátém setu. Velmi vydařená akce m... více >

Studenti čtou a píší noviny s MF Dnes
Foto Studenti společenskovědního semínáře se již popáté účastní celostátní akce deníku MFDnes "Studenti čtou a píší noviny". V předcházejících ročnících byli velmi úspěšní a ti nejlepší byli ohodnoceni knižními cenami. Již od pondělí 30.3.2009 se můžete těšit na příspěvky ... více >

Třetí Pražský studentský summit je minulostí
Foto   6. března 2009 byl v prostorách Obecního domu odstartován třetí ročník Pražského studentského summitu. Jde o novou podobu modelu OSN, ktrého se účastnili naši studenti již potřinácté. Zde se sešlo přes čtyřista studentů z celé České republiky, aby v rolích diplomatů spolu s hosty a pořadateli summitu zahájili závěrečno... více >

19. března byl na gymnáziu klokan ! Matematický !
Dne 19.3.2009 se uskutečnila soutěž Matematický klokan. Proběhla ve dvou kategoriích : Benjamín a Kadet.  V kategorii Benjamín (prima, sekunda) se na prvním místě se stejným počtem 87 bodů umístili Natálie Jírovská z  V 1.A, Jiří Kubík   a Stanislava Wolfová z V 1.B. Celkem se této kategorie účastnilo 44 studentů. V kategorii Kadet ... více >

Okresní kolo zeměpisné olympiády v režii našich reprezentantů
I letos potvrdili naši studenti výsadní postavení v rámci okresu v téměř všech kategoriích zeměpisné olympiády !   V kategorii D (střední školy) mohla škola vyslat 3 své zástupce. Ti obsadili všechna 3 první místa v pořadí : 1. Jan Hynek (oktáva A) 2. Petra Jílková (sexta A) 3. Jan Adamovič (okt ... více >

Mimořádný úspěch studentů v krajském kole biologické olympiády !
Naši studenti již tradičně a úspěšně reprezentovali naši školu v krajském kole biologické olympiády kategorie A, kde obsadili:                                     1.místo - Jan Martinek (V7.A), postup do celostát. kola   ... více >

Náš student si zahrál v německé divadelní hře
Foto V pátek 20.3. se vydala skupinka fanynek našeho studenta a divadelníka Jakuba Krejči a příznivců partnerského gymnázia ve Wunsiedlu na představení "Škola diktátorů" od Ericha Kästnera do Wunsiedlu (SRN). Jako každý rok Wunsiedelští studenti nastudovali scénář a připravili povedený divadelní kus. Letos si v něm zahrál jednu z hlavn... více >

Finále školního turnaje v halové kopané podle očekávání
V pátek 20. 3. 09 se odehrálo finále v halové kopané VG mezi třídami 4. A, V8. A a V5. B. Celkovým vítězem se stala třída 4. A ve složení P. Pěkný,J. Valvoda, L. Novotný, L. Bachura a D. Nowak. Ten svou první vstřelenou brankouv životě nastartoval střelecký koncert čtvrťáků. Na druhém místě se umístili oktaváni, kterým ci... více >

Naše mladší děvčata zvítězila v krajském finále ve šplhu
Po druhém místě v okresním finále ve šplhu náš tým děvčat obsadil vynikající 1. místo v krajském kole ve složení A. Zekuciová, M. Aranyossyová, K. Starková a V. Chmelíková. Andulka Zekuciová navíc vybojovala v individuální soutěži  1. místo !   Tímto bych chtěl poděkovat kolegům Mgr. Chromcovi... více >

Vítězství našeho studenta v okresním kole olympiády z českého jazyka
Jan Přáda, student V8.A, se umístil na prvním místě v okresním kole olympiády z českého jazyka, které se konalo 16. 3. 2009 v Karlových Varech. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. J. Strachoňová... více >

Finále školního turnaje v halové kopané již v pátek 20. 3. 2009
V pátek 20. 3. 09 se uskuteční finále školního turnaje v halové kopané VG. V souboji tří týmů se utkají obhájce titulu V8. A, 4. A a překvapení turnajeV5. B. V pátek začínáme pokud možno, co nejdříve, hned po šesté vyučovací hodině.           První zápas: V8. A - V5. B Druhý z... více >

Přijímací zkoušky nanečisto

Dne 14. 3. 2009 proběhly na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Uchazeči o studium v osmiletém studijním oboru si mohli vyzkoušet atmosféru přijímacích zkoušek přímo v prostředí školy. U zkoušek se sešlo 106 zájemců. S výsledky zkoušek se můžete seznámit  v přiloženém souboru.


Ekologický seminář ve Weidenbergu 9.-13.3.2009
Foto A už jsme opět doma s novými zážitky, zkušenostmi a znalostmi. Jako vždy nám pobyt ve Weidenbergu obohatil a zpříjemnil školní rok. Tentokrát jsme absolvovali seminář na téma "Politika EU a její stanoviska k otázkám životního prostředí, zejména k obnovitelným zrdrojům energie". Stejné téma v lednu abso... více >

Jan Hynek na celostátním kole fyzikální olympiády
Ve dnech 26.2. až 1.3.2009 se Jan Hynek z V8.A účastnil celostátního kola 50. ročníku FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY. Blahopřejeme!!  Výsledková listina ... více >

Vítěze turnaje v sálové kopané NG už známe
Vítězem v sálové kopané NG se stala třída V4. B, která překvapivě porazila favorita celého turnaje V4. A v poměru 3 : 1. Na třetím místě se umístila třída V3. B.... více >

Známe všechny finalisty školního turnaje v sálové kopané VG
Do tříčlenného finále v sálové kopané se probojovaly třídy: 4. A,  obhájce vítězství V8. A a překvapivě nejmladší V5. B. Ve finále se utkají třídy v tomto pořadí: V5. B - V8. A, V5. B - 4.A, V8. A - 4. A. Finálový turnaj začíná v pátek 13. března ve 13. 30 hodin Doufáme, že přijdete fandit sv ... více >

Úspěch v okresním kole olympiády NJ – kategorie IB + IIB
  Na včerejší olympiádě NJ pro nižší gymnázia prokázali naši studenti opět svou schopnost vyjadřovat se skvěle v cizím jazyce, přestože jsou teprve na začátku své „jazykové kariéry“. A to se pak také odrazilo v konečných výsledcích olympiády: v kategorii IB pro primy a sekundy obsadily naše studentky ze sekundy Vlasta... více >

Informace pro rodiče účastníků semináře ve Weidenbergu
  Dobrý den vážení rodiče,   jsme velmi rádi, že jste podpořili své děti v jejich snaze poznat něco nového a posíláte je s námi na ekologický seminář do Weidenbegku 9. - 13. 3. 2009. Tento seminář má na našem gymnáziu již jistou tradici a všem žákům se tam doteď vždy líbilo. Letos se tohoto semináře účastn ... více >

Last minute ! Ekologický seminář ve Weidenbergu
  Týdenní seminář ve Weidenbergu 9. - 13. března 2009   Cílová skupina: kvinty, 1. ročník pokročilí, popř. kvarty a sexty (2.ročník)   Seminář je zaměřen na problematiku energetických zdrojů, jejich využití a na možnosti získávání energie v budoucnosti. Studenti se zároveň seznámí se strukturou Evropské unie a ... více >

Růžové pondělí aneb Den bláznů na ostrovském gymnáziu
Foto        Dnes, v pondělí 23.února, jste se na našem gymnáziu mohli setkat s miminky, cizinci, vojáky a různými pohádkovými bytostmi. Možná by Vás překvapilo, kolik studentů se rozhodlo oslavit námi avizovaný Den bláznů, vyvrcholení karnevalové sezóny nejen u nás, ale i ve světě. Celý ten rej masek byl příjem... více >

Středoškolská sportovní olympiáda 2008 - 2009
       14. ročník středoškolské sportovní olympiády        2008 - 2009 8. soutěž - stolní tenis okresní kolo - 4. 2. 2009 pořadatel: SOŠ O, PH a SOU K.Vary s. r. o.   Celkové výsledky :     Chlapci: Dívky: ... více >

Karneval i na ostrovském gymnáziu
Chceme všem z ostrovského gymnázia připomenout, že právě v tomto období probíhá v hodně zemích karnevalový rej (nejznámější je jistě karneval v Benátkách a Rio de Janeiro). A abychom se i my připojili k této tradici a zároveň trochu ovláštnili výuku, prosíme žáky (a zároveň profesorský sbor),... více >

Úspěch v okresním kole olympiády v NJ

Studenti Egon Kunzmann ze sexty B a Jakub Kvapil z kvinty B reprezentovali úspěšně naše gymnázium v okresním kole olympiády z NJ. Obsadili 3. a 4. místo a Egon Kunzmann tak postupuje se svým 3.místemdo krajského kola.

Blahopřejeme a samozřejmě budeme držet palce při dalším "jazykovém souboji".


Úspěch našich stolních tenistů
  Velmi pěkného úspěchu dosáhli naši stolní tenisté v krajském finále v Chebu.  Ve složení J. Beránek, A. Lisa a J. Popp obsadili solidní 6. místo. Postup na krajské finále si zajistili před čtrnácti dny v Karlových Varech 2. místemv okresním kole. Touto cestou děkuji nejen našim stolním tenistům, al... více >

Halová kopaná, ostrovská základní skupina
      Dne 11.2.09 odehrála základní skupina ostrovských škol turnaj v halové kopané. Naši fotbalisté se po dramatickém posledním zápase umístili na 3. místě. Přesto bych chtěl poděkovat  těmto hráčům: J. Glancovi, F. Hlůškovi, P. Rutanovi, Š. Dědečkovi, M. Smutnému, V. Prantlovi a J. Doudovi.  ... více >

První dvě místa v dějepisné olympiádě patří našim studentkám !
S radostí oznamujeme, že v okresním kole dějepisné olympiády, které proběhlo 28. ledna v Karlových Varech, zvítězila naše studentka Nguyen Thuy Linh z kvarty A a na 2. místě se umístila Anna Matuštíková, také z kvarty A. Obě postupují do krajského kola.
Za přípravu soutěžících děkujeme Mgr. Jiřímu Fresserovi.

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení, které proběhne ve školním roce 2008/2009 naleznete v sekci Přijímací řízení


Pozvánka na maturitní ples
Pozvánka na maturitní ples Tradiční maturitní ples Gymnázia Ostrov se koná v pátek 13. února od 20.00 hodin v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Vstupenky budou v prodeji na gymnáziu od pondělí 26. ledna u Mgr. Marcely Sachlové. Srdečně zveme všechny příznivce ostrovského gymnázia včetně bývalých studentů. Lesk našemu plesu dodá slavnostní předtančení, stužkování tří tříd letošních maturantů, tombola i půlnoční překvapení.

Na Dni otevřených dveří také sršely blesky
    V sobotu 10. ledna pořádalo Gymnázium Ostrov Den otevřených dveří. Toho dne klesla rtuť teploměru tak hluboko, že nebyla ani k nalezení. V tu chvíli jsem si říkal, že do toho mrazu se nikomu chtít nebude – natožpak, aby zamířil na ostrovské gymnázium. Žákům základních škol navíc vše usnadňuje i internet, díky němuž si mohou... více >

Exkurze do Plzně
Jednoho úterního rána 21. října se studenti V6.B a V7. A sešli u bočního vchodu našeho gymnázia a netrpělivě vyhlíželi příjezd zpožděného autobusu. Po zdlouhavém čekání jsme konečně mohli vyrazit vstříc Plzni. Cesta utíkala a brzy jsme se dočkali vytoužené návštěvy Plzeňského pivovaru. Během prohlídky celého areálu jsme... více >

Volby do školské rady
Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady Ředitel školy Gymnázium Ostrov podle čl. 12 volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 430/06/05, oznamuje uskutečnění řádných voleb do školské rady školy Gymnázia Ostrov Školská ra... více >

Školní restaurace - Informace pro rodiče

Od 31. října 2008 si rodiče, jejichž dítě navštěvuje školní restauraci, mohou vyzvednout u vedoucí - pokladní na škole, kterou navštěvuje, autorizační kódy. S těmito kódy se pak mohou přihlásit na internetový portál www. skoly. eurest.cz.
Prosím před vyzvednutím zavolejte na tel. číslo 731438251 a požádejte o výtisk autorizačního kódu.


Prodloužení termínu FOTO SOUTĚŽE

Prodlužujeme termín odevzdání fotografií do naší školní FOTO SOUTĚŽE do pátku 7. listopadu 2008. Prosíme studenty, aby prohledali svoje pevné disky počítačů nebo paměťové karty fotoaparátů a fotografie odevzdali p. Mgr. Hasmanové.

Děkujeme


Foto soutěž pro studenty
Pod záštitou ředitele školy vyhlašuje Gymnázium Ostrov druhý ročník soutěže O nejhezčí fotografii Kategorie: Člověk a lidé (portrét) Příroda Zvířata Zátiší Kuriozity Architektura Fotit můžete klasicky i digitálně, barevně i černobíle. Minimální rozměr předaných fotek musí být 9 x 13cm, na z... více >

Kompletní přehled největších úspěchů našich studentů ve školním roce 2007/2008
Úspěchy našich studentů : ČESKÝ JAZYK Jan Železný (3.A) se zúčastnil 4. dubna slavnostního udílení cen B. Müllerové v Brně, kde převzal cenu za svou literární práci na téma „Zápas o svobodu slovať. Blahopřejeme ! Václav Brodec (septima A) zvítězil v okresním kole olympiády v Českém jazyce. Postoupil do krajského k... více >

Ministr školství hostem na Gymnáziu Ostrov
V pátek 3. října jsme přivítali poprvé historii ostrovského gymnázia ministra školství, v současnosti Ondřeje Lišku. Besedoval se studenty především o podobě nových státních maturit, ale došlo i na další důležitá témata jako jsou motivační poplatky při studiu na vysokých školách, provázanost celé naší vzdělávací soustavy nebo vzdělávaní současných i budoucích pedagogů na pedagogických fakultách. Nové maturity čekají studenty už v následuj... více >

Informace k virové hepatitidě z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
V příloze přinášíme informace z MŠMT k virové hepatitidě typu A . Informace MŠMT k virové hepatitidě ... více >

Evropský Den jazyků
Dne 26. září proběhla na naší škole akce Evropský Den jazyků (EDJ) a žádný student si ho nemohl nevšimnout. Tento den se slaví po celé Evropě od roku 2001. EDJ není organizován centrálně, ale je dán vlastní prostor k aktivitě všem, kteří si chtějí tento den nějakým způsobem připomenout. Program chystají nejen jazykové instituce, ale také státní školy. Průběh Dne jazyků se může stát výukovým pro... více >

Aktuální nabídka kroužků a nadstandardních aktivit ve školním roce 2008/ 2009
V novém školním roce nabízí svým studentů Gymnázium Ostrov tyto možnosti : ANGLICKÝ JAZYK pro studenty 1. A (vede Mgr. Dagmar Žerebjatjevová) Bude probíhat podle zájmu studentů. Čas i místnost podle domluvy Nabízíme žákům prvního ročníku čtyřletého studia jako vstupní kurz, kde zopakují a procvičí ... více >

Gymnázium Ostrov vydalo bulletin !
Ve zpravodaji za školní rok 2007-2008 naleznete : Fotografie všech tříd i pedagogického sboru Výčet nejvýznamnějších akcí Zprávu a fotky z maturit Nejvýznamnější úspěchy našich studentů v soutěžích Články o pobytech v Anglii a v Německu, zájezdu do Paříže Ukázky studentských prací Spousty černobílých i... více >

Důležité informace ke stravování na gymnáziu ve školním roce 2008 - 2009
Od září 2008 zajišťuje školní stravování na Gymnáziu Ostrov společnost Eurest. Studenti obdrželi již na konci minulého školního roku přihlášku. Co je třeba udělat : Každý strávník si musí zakoupit stravovací čipovou kartu v hodnotě 75,- Kč. Získá ji do druhého dne po odevzdání vyplněné p... více >

Mnoho klidu, pohody a slunečního jasu na celé prázdniny !
Gymnázium přeje všem vyučujícím, studentům, provozním zaměstnancům i všem dalším příznivcům ostrovského gymnázia krásné a pohodové letní prázdniny. Prázdniny potrvají od soboty 28. června do neděle 31. srpna 2008. Opravné a dodatečné zkoušky se konají od 25. 8. do 29.8. 2008. Nástup do školy mají studenti v pond... více >

Všem letošním maturantům, našim absolventům !
Přejeme Vám krásné prožití Vašich nejdelších prázdnin ! Těšíme se také na další setkávání s Vámi i na zprávy o Vašich úspěších v osobním i studijním životě. Přejeme Vám jich co nejvíce ! Zároveň Vás znovu žádáme o zaslání zprávy, na kterou školu jste b... více >

Krajem Oty Pavla ? nový projekt studentů Gymnázia Ostrov
V těchto dnech spatřil světlo světa nový almanach našeho gymnázia s názvem „KRAJEM OTY PAVLA nás provázel jeho bratr HUGO PAVELť, jenž je završením projektu zabývajícím se osobou a dílem tohoto věhlasného československého spisovatele a reportéra. Kromě krátkých životopisů příslušníků rodiny Pavlů (Popperů) obsahuje předevš ... více >

Fotografie z ústních maturitních zkoušek
Zveřejňujeme fotografie z ústních maturitních zkoušek ve třídách 4. A a oktáva A, tak jak je vyfotografovali: Mgr. Milan Martinek Mgr. Ivan Machek Mgr. Libor Velička Fotogalerie ... více >

Nová státní maturita z českého jazyka
Přinášíme informace o nové státní maturitě z českého jazyka a literatury a to jak z vyšší úrovně znalostí, tak i ze základní úrovně znalostí. Státní maturita z českého jazyka ... více >

Upozornění pro oborové dny

Upozorňujeme všechny studenty, že zápis na oborové dny končí zítra po velké přestávce. Do této doby musí být každý student zapsán do některého nabídnutého programu. Pokud jsou již některé nabídky plné a vyučující nepovolí zápis dalších zájemců musíte se zapsat do některého programu, kde je ještě volno.


Zápis na oborové dny
Termín: 19.6. a 20.6. Milí studenti, na konci školního roku vám nabízíme novinku v organizaci výuky. Vyučující vypíší a nabídnou Vám ve dvou dnech „svá tématať alternativní výuky (přednášek, laboratoří, terénních cvičení, her, dílen, exkurzí, besed…..). Oborové dny se mohou uskute... více >

Stávka učitelů a nepedagogických pracovníků

Dne 9. června 2008 proběhne stávka pracovníků ve školství. Z našeho gymnázia se zúčastní čtyři pedagogové a pět nepedagogických pracovníků. Výuka probíhá normálně podle rozvrhu.


Návod na instalaci certifikátu v Internet exploreru
Zveřejňujeme návod na instalaci certifikátu pro prohlížeč Internet exploreru všech verzí. Kdo používáte Mozzilu nebo Operu, tak nebude potřeba. Návod na instalaci ... více >

Společný cyklovýlet našich a německých studentů
Cyklovýlet v pátek 30.5.2008 V rámci partnerství mezi naším gymnáziem a gymnáziem v Hofu jsme uspořádali v pátek 30.5. cyklistický výlet z K.Varů do Lokte a zpět. 11 českých a 9 německých studentů vyrazilo společně v 10,30 od horního nádraží v K.Varech směrem do Lokte. Počasí nám přálo (možná až příliš, ale naštěs... více >

Ředitelské volno - pondělí 26. května 2008

Ředitel gymnázia vyhlašuje v pondělí dne 26. května 2008 volno ředitele školy z důvodu zahájení maturitních zkoušek.


Časový rozpis studentů u maturitní zkoušky

Zveřejňujeme podrobný rozpis maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008

Časová osa maturit


Úspěšní studenti maturitních tříd (galerie) - 2007/2008
Vážení a milí čtenáři, na konci každého maturujícího ročníku bude z jednotlivých tříd vybráno několik studentů (2,3,…5…). Vybírat do Galerie úspěšných gymnazistů budou především třídní profesoři, kteří mají o svých ovečkách nejlepší přehled. Půjde o studenty, kteří jsou nejen ... více >

Další skvělé úspěchy našich studentů v soutěžích! Mikschik čtvrtý v republice !
V průběhu května pokračovaly krajskými i celostátními koly vědomostní a sportovní soutěže. Filip Mikschik z oktávy A skončil v soutěži ve wordprocessingu na 4. místě v republice! Jan Hynek (septima A) obsadil v celostátním kole zeměpisné olympiády 7. místo. Matěj Lébl z kvarty A získal 2. místo v kraji v matematické olympiádě, stejně jako ve fyzikáln ... více >

Vynikající úspěch Jana Železného v literární soutěži
Vzdělávací nadace Jana Husa udělila našemu studentu Janu Železnému Cenu Bronislavy Müllerové za esej na téma Svoboda slova. Slavnostní předání diplomů a cen proběhlo 4. dubna 2008 v Moravském zemském muzeu v Brně za účasti osobností z brněnských a pražských vysokých škol, představitelů kulturního života, církví a justičních org ... více >

Výsledky přijímacích zkoušek ze dne 21.4. 2008
Čtyřletý studijní obor 79-41-K/401 Výsledky a hodnocení přijímací zkoušky ze dne 21. dubna 2008 Maximální možný bodový zisk v jednotlivých testech: OSP ……………………………………. 60 bodů Matematika .……………………… 30 bodů Český jazyk … ... více >

Zájezd do Francie ? informace pro rodiče zúčastněných studentů !

Ve čtvrtek 17.4. se od 16.30 (tedy v době před třídními schůzkami) koná informační setkání pro rodiče studentů, kteří jedou v květnu do Francie. Schůzka se koná ve školní jídelně. Organizátoři poznávacího zájezdu (Bc. Enoch Martínek, Mgr. Světlana Klečková a Radim Targosz )Vám budou připraveni podat informace o zájezdu i odpovědět na Vaše dotazy


Pozvánka na třídní schůzky
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek, dne 17. 4. 2008 v budově školy. Program: od 17, 00 hod. informace třídních profesorů o škole a o třídách od 17, 30 hod. informace vyučujících o prospěchu a chování jednotlivých studentů Těšíme se na setkání s Vámi.... více >

Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka - 2007/2008
1. Evropa na vymření Zamyšlení 2. A začalo to úplně nevinně… Vypravování 3. Vážený pane, vážená paní… - fiktivní dopis spisovateli nebo literární postavě Dopis 4. Nos starý kabát a kup novou knihu. (A. Phelps) Volný slohový útvar (zamyšlení, fejeton, vypravování)... více >

Gymnázium slaví úspěchy v soutěžích a olympiádách
Předmětové soutěže jsou v plném proudu. Již nyní v mezičase můžeme blahopřát několika velmi úspěšným studentům : Jan Železný (3.A) se zúčastnil 4. dubna slavnostního udílení cen B. Müllerové v Brně, kde převzal cenu za svou literární práci na téma „Zápas o svobodu slovať. Blahopřejeme !!! Václav Brodec (septima A) zvítězil v ... více >

Informace pro uchazeče o studium ve školním roce 2007/2008
Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2007/2008 Ve škol. roce 2007/2008 proběhne přijímací řízení ke studiu 1. ročníku (od 1.9. 2008) v těchto studijních oborech denního studia: 79 41 K/401 Gymnázium 4 leté ……..... přijato bude nejvýše 30 uchazečů 79-41-K/ 81 Gymnázium 8 leté.............přijat... více >

10 let výměnných pobytů
Už deset let probíhají mezi ostrovským gymnáziem a Johann-Christian-Reinhart-gymnáziem v Hofu výměnné pobyty. Už deset let sbírají studenti ve věku 14-17 let odvahu, odjet na týden do úplně cizího prostředí, ubytovat se v cizí rodině, denně s nimi komunikovat v nemateřském jazyce, vzdát se soukromí a ještě k tomu chodit do tamější školy, kd... více >

Fotografický workshop na gymnáziu !
18. března se pro studenty uskutečnil opět po roce fotografický workshop pro zájemce o fotografii. Své teoretické i praktické zkušenosti v oblasti digitální fotografie (především v tématu „portrétť) rozšířilo 31 mladých fotografů. Pořadatelem workshopu je internetový časopis Fotoaparát.cz, Gymnázium Oty Pavla v Praze – vše pod záš... více >

Nabídka pro studenty ? zájezd do Bavorska (Neuschwanstein)

Vyučující německého jazyka a dějepisu pořádají ve dnech 10. – 11. dubna 2008 zájezd do Bavorska. Hlavní náplní je prohlídka zámků „bláznivéhoť krále Ludvíka Bavorského – Neuschwanstein a Hohenschwangau. Zájemci o pár posledních míst se mohou hlásit u p. profesorky J. Brychtové.


Výsledkové listiny přijímaček nanečisto
Zveřejňujeme vysvětlující dopis od zadavatele letošních testů firmy SCIO pro letošní zkoušky nanečisto: V Praze 19.3.2008 Vážený pane řediteli, dovolte nám, abychom se tímto omluvili Vám, rodičům Vašich žáků i žákům samotným, za komplikace, které vznikly v rámci Přijímacích zkoušek nanečisto. V letošní... více >

Výstava a koncert našich studentů v ostrovském klášteře
V neděli 16. března vystoupil v prostoru klášterního kostela Zvěstování Panny Marie před zcela zaplněným hledištěm pěvecký sbor gymnázia. Otevřel tak letošní ostrovskou koncertní sezónu. Sbor uvedl průřez celým repertoárem, který sahá od středověkých písní až po ukázky současné vokální populární hudby. ... více >

Pestrá mozaika aktivit v rámci základů společenských věd
Beseda s ředitelem humanitární organizace ADRA Janem Bartlem Den holocaustu – film a návštěva u jeho autora Arnošt Lustig přednášel o literatuře Budovatelský plakát Ing. Pavel Werner vyprávěl studentům o pochodu smrti ... více >

Nabídka pro studenty ? PAŘÍŽ A ZÁMKY NA LOIŘE !
Předmětová komise francouzského jazyka připravila ve spolupráci s cestovní kanceláří sedmidenní poznávací zájezd do Francie. Zbývá již jen několik volných míst – případní zájemci se mohou přihlásit u Bc. E. Martínka nebo svého třídního profesora do pondělí 10. března ! První strana letáku Druh ... více >

Jakub Krejča křtí svou vlastní knihu !
Je jisté, že literárních talentů na Gymnáziu Ostrov stále přibývá, a to je dobře! Jakubu Krejčovi (studentu sexty A) dokonce vychází kniha „ EMA aneb kam zmizeli elfové!!! Její křest proběhne v pátek 22. února od 18.30 v MINIDIVadélku v Ostrově. Ukázka ... více >

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2008 - 2009
Gymnázium Ostrov bude pro školní rok 2008 - 2009 přijímat: do čtyřletého oboru vzdělávání 79-41-K/401 - 30 uchazečů do osmiletého oboru vzdělávání 79-41-K/81 - 60 uchazečů... více >

Projekty

Regionální historie ostrovska v česko - německých souvislostech


NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
Zkoušky jsou určeny všem zájemcům, kteří podali přihlášku ke studiu do 8 – letého i do 4 – letého oboru vzdělávání na Gymnázium Ostrov (bez ohledu na případné přijetí bez přijímacích zkoušek, tedy na základě prospěchu na základní škole). Zájemci tak zažijí atmosféru testování, pozn... více >

Gymnazisté na sněhu
Lyžařské výcvikové kurzy se konají každoročně (pokud není ovšem zima skoupá na sníh jako ta loňská) pro studenty sekund nižšího gymnázia a 1. ročníků a kvint na vyšším gymnáziu. Letos navíc absolvují kurz i studenti 2. ročníků a sexty A, protože jim byl přesunut z minulého roku. Již dlouhá léta naši vyučujíc... více >

12. leden ? DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Důležité informace – zejména o přijímacím řízení, podmínkách přijetí, o přijímacích zkouškách nanečisto (15. března pro žáky 5. i 9. tříd), o studiu na gymnáziu, atd. bude sdělovat všem zájemcům výchovný poradce Mgr. Ivan Váňa v učebně SV1 (1. patro v pavilónu 1) v těchto časech : 9.30, 10.30, 11.00, 11.30 a 12.30. V ... více >

Den otevřených dveří na gymnáziu ? 12. ledna od 9.00 do 13.00 hodin !!!

V sobotu 12. 1. proběhne od 9.00 do 13.00 hodin Den otevřených dveří na Gymnáziu Ostrov. Je určen všem, kteří se zajímají o studium u nás, ale i současným či bývalým studentům, které rádi uvítáme. Všechny rádi provedeme naší školou a poskytneme potřebné informace o studiu i o podmínkách přijetí ke studiu .


Gymnázium Ostrov přeje Všem radostné a klidné vánoční svátky

Gymnázium Ostrov přeje Všem radostné a klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2008. Vánoční prázdniny začínají v sobotu 22. prosince 2007. Výuka pokračuje ve čtvrtek 3. ledna 2008.


Setkání nejúspěšnějších studentů ČR v Senátu s naší účastí !
Dne 6. prosince 2007 proběhlo setkání představitelů MŠMT s nejúspěšnějšími účastníky mezinárodních soutěží a s vybranými účastníky projektu Česká hlavička. Nad setkáním, které proběhlo v Rytířském sále Valdštejnského paláce v budově Senátu, převzal záštitu doc. Mudr. Karel Barták,C... více >

Krajské kolo chemické olympiády na našem gymnáziu !
V pátek 7. prosince proběhlo na Gymnáziu Ostrov krajské kolo chemické olympiády kategorie A. Soutěž organizovali naši vyučující chemie, především Ing. Miloš Krejčí, kterému patří poděkování za zdárný průběh náročné soutěže. Výsledky : 1. místo – Veronika Fořtová, Gymnázium Ostrov (postup do celostátn ... více >

Tradiční sportovní setkání s učiteli partnerského gymnázia ve Schwarzenbergu
22. listopadu v patnáct hodin v tělocvičně gymnázia B. Brechta ve Schwarzenbergu začal každoroční volejbalový zápas s našimi německými kolegy. Gymnázium Ostrov nasadilo do hry velmi silný tým, a tak není divu, že Češi zápas s přehledem vyhráli. S výsledkem 3:0 na sety původně nikdo nepočítal. Odveta bude sehrána příští rok, tentokrát v O... více >

Pozvánka na VÁNOČNÍ SETKÁNÍ před gymnáziem 13. 12. !
Srdečně Vás zveme na čtvrtek 13. 12. v 17. 30, kdy se uskuteční v prostranství před pavilónem P1 PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA SVATOU LUCII u rozsvíceného vánočního stromu. Program : Vánoční hudba (pěvecký sbor) Teplý čaj a teplé slovo i něco malého k zakousnutí Prodejní výstava keramiky pro charitativní účely... více >

Oznámení rodičům studentů - výstražná stávka učitelů 4.12.2007
Výstražná jednodenní stávka Vážení rodiče, dne 4. 12. 2007 zavřeme školu Nejsme spokojení 1) s nedostatečným platovým ohodnocením, které neodpovídá vysokoškolskému vzdělání – hrozba poklesu reálné mzdy od 1. 1. 2008 2) s nekoncepčností školské politiky vlády (řízení rezortu, celost... více >

Výsledky první fotosoutěže na gymnáziu
Ve čtvrtek 15. listopadu byly slavnostně vyhlášeny výsledky první fotografické soutěže studentů gymnázia. Fotografie posuzovala porota ve složení: Ing. Vladimír Toman – předseda poroty, Mgr. Jana Hamanová, Mgr. Světlana Klečková, Mgr. Milan Martinek, Mgr. Miroslava Vaicová, Mgr. Libor Velička. Každý porotce přiřadil fotografii body ze škály 1-7 bodů. 7 bodů mistro... více >

Rozhovor s Lubošem Bachurou
Naprosto výjimečného úspěchu dosáhl student 3.A L. Bachura na mistrovství světa v terénním triatlonu na Havajských ostrovech. V konkurenci nejlepších borců na světě skončil v juniorské kategorii na skvělém 7. místě !!! 10 otázek pro Lubomíra Bachuru : 1. Co je to terénní triatlon? Stručná charakteristika terénního triatlonu. Xterra neboli ter ... více >

POZOR ZMĚNA - PRO RODIČE STUDENTŮ 3.A !

Třídní schůzky (15. 11.) této třídy nebudou v kmenové třídě Č1, ale v učebně J32. Ta se nachází také na pavilónu P2, ale ve 3. patře.


POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek, dne 15. 11. 2007 v budově školy. Program: od 17, 00 hodin informace třídních profesorů o škole a o třídách. od 17, 30 hodin informace vyučujících jednotlivých předmětů o prospěchu a chování studentů. Těšíme se na setkání s Vá... více >

28.10. ? 2.11. 2007 naši studenti v zahraničí!
Seminář ve Weidenbergu nám nabídla a zařídila naše škola Gymnázium Ostrov jako vzdělávací pobyt za účelem zdokonalení znalostí německého jazyka a dějin SRN. Hlavním tématem tohoto semináře byl pravicový extremismus a jeho dopad na nynější generaci. Spolu s námi se zúčastnili studenti z francouzsko-německého gymnázia v Saarbr ... více >

Výstava v letohrádku
V pátek 2.11.07 jsme se setkali s umělci, kteří prezentovali svá díla v Letohrádku v Ostrově na výstavě ť3+1 s výhledem do parkuť. Beseda se odvíjela v malých skupinkách podle zájmů studentů o obory fotografie, keramika , design a konceptuální umění. Autoři sami vysvětlovali představovaná díla, hovořili o své činnosti pedagogické i o svých výt... více >

Vaříme z jablek a pastelů

Vaříme z jablek a pastelů...podzimní výtvarka v primách s prof. Hasmanovou.

Fotogalerie


Podzimní slavnost v Hofu 19.10.2007
19.10. v pátek odpoledne byla uspořádána na našem partnerském gymnáziu v Hofu školní podzimní slavnost, na jejíž přípravě se podíleli nejen učitelé, ale i žáci a jejich rodiče. Řekneme-li vám, že hofské gymnázium navštěvuje 800 žáků, jistě si dovedete představit, jak veliká akce to byla. A co tam bylo k vidění? Žáci předv ... více >

Fotogalerie školy

Areál školy
Výuka - učebny
Exkurze, besedy, studijní pobyty a zájezdy, kulturní a sportovní aktivity
Ze života školy


Student ostrovského gymnázia letí na MS na Hawaii !
Náš student III. ročníku Lubomír Bachura dosáhl ve své sportovní kariéře významného úspěchu. Na základě výborných výsledků v Evropském poháru v terénním triatlonu - Xteře, si zajistil letošní účast na MS . MS se v letošním roce uskuteční28.10.2007 tradičně na Havajském ostrově Maui v USA !   Co př... více >

FOTO SOUTĚŽ PRO STUDENTY
    Pod záštitou ředitele školy vyhlašuje gymnázium Ostrov první ročník soutěže O nejhezčí fotografii.     Kategorie: Člověk a lidé Příroda Město – architektura Zvířata Zátiší Kuriozity     Fotit můžete klasicky i digitálně, barevně i černobíle. Minimální rozměr předaných fot... více >

Gymnázium podporuje dobročinné sbírky
Účast našich studentů na charitativních sbírkách je již několik let samozřejmou součástí života školy. Studenti vyššího gymnázia se zúčastňují pravidelně „Srdíčkových dnůť, které pomáhají dětským oddělením nemocnic, dále „Světluškyť a „Bílé pastelkyť, které podporují děti i... více >

Gymnázium- netradiční projekty i v létě!
Setkávání našich studentů s žáky z partnerských škol v zahraničí má již mnohaletou tradici. Výměnné studijní pobyty, společné projekty či sportovní a kulturní aktivity jsou dnes již standardem. Ve srovnání s jinými školami lze ale za výjimečná považovat letní prázdninová setkávání ostrovských... více >

Informace pro rodiče a studenty

Od září 2007 se budou zákonní zástupci našich studentů moci informovat o prospěchu a docházce studentů přes internet. Škola se zapojila do projektu Katedra. Každý student v průběhu září obdrží od svého třídního učitele PIN, který slouží k přihlášení zákonného zástupce do systému. Zákonní zástupci pak mhou touto cestou získávat informace o docházce a prospěchu svého dítěte. Více informací o projektu je na adrese www.katedra.cz.


Všem čerstvým absolventům - letošním maturantům!

Těšíme se na další setkávání s Vámi i na informace o Vašich úspěších v osobním i studijním životě. Přejeme Vám, ať je jich co nejvíce ! Zároveň Vás znovu žádáme o zaslání zprávy, na kterou školu jste se dostali – tato důležitá informace je pro nás velmi cenná - je základem mnoha důležitých statistik a přehledů. Informace zasílejte na adresu výchovného poradce Mgr. Ivana Váni – ivana@gymostrov.cz. Děkuji Mgr. Milan Martinek


Úspěchy studentů ve školním roce 2006/2007
Olympiády, vědomostní a sportovní soutěže 2006/2007   Úspěchy na mezinárodní úrovni Jan Martinek (kvinta A) byl na základě úspěchů v biologické olympiádě nominován do tříčlenného družstva, která nás reprezentovalo na mezinárodní soutěži v přírodních vědách v SRN v Postupimi. Soutěže se zúčastnilo 16 států. Dru... více >

Fotografie tříd v letošním školním roce
Prohlédněte si všechny třídní kolektivy na fotografiích z konce školního roku !

Fotogalerie tříd


Letošní sportovně - turistický kurz v Nových Hamrech
Také v letošním školním roce proběhl v Nových Hamrech sportovně – turistický kurz. Ve dnech 6. – 8. června jej absolvovala 2.A a 2.B, 18. – 22. června pak i sexta A. Kurz zajišťovali Mgr. J. Chromec, Mgr. R. Vrba, Mgr. J. Nováček a Mgr. I. Šupík. Fotogalerie ... více >

Studenti ve Weidenbergu
Ve dnech 20. – 25. května 2007 se studenti 2.A a 2. B se svými třídnímu profesorkami (Mgr. J. Strachoňovou a PaedDr. J. Brychtovou) zúčastnili semináře v bavorském Weidenbergu na téma „pravicový radikalismusť. Obrazová příloha ... více >

Nejlepším sportovcem města Ostrov je Luboš Bachura z 2.A !
Město Ostrov každoročně vyhlašuje své nejlepší sportovce. Za rok 2006 se jím stal náš student Luboš Bachura z 2.A. Především za vítězství v Českém poháru juniorů v sérii závodů „Xterrať. Jde o náročný terénní triatlon, který obnáší 1200 metrů ve studené vodě, 35 kilometrů na horském kole a na z ... více >

Letošní ústní maturitní zkoušky
Zkoušek se letos zúčastnilo 88 studentů ze tří tříd – 4.A, 4.B a oktávy A. Předvedené výkony ve velké většině maturitní komise potěšily. 34 studentů odmaturovalo s vyznamenáním ! Poděkování patří všem aktérům maturit : zkoušejícím, přísedícím, třídním profesorům (Mgr. Daně Osičkové, Mg... více >

Maturity 2007 - poslední zvonění
V pátek 18. května zakončili letošní maturitní ročníky poslední rok středoškolského studia posledním zvoněním. Po bujarém loučení se školou je čeká Svatý týden a od pondělí 28. května ústní maturitní zkoušky. Fotogalerie ... více >

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ČTYŘLETÉ STUDIUM
Zveřejňujem výsledky druhého kola přijímacích zkoušek ze dne 17. května 2007 na Gymnázium Ostrov pro školní rok 2007/2008.

Výsledková listina


Ředitelské volno 28.5.2007
V pondělí 28.5.2007 je pro všechny studenty vyhlášen volný den ředitele školy.

2. kolo přijímacích zkoušek se koná 17. 5. 2007 !

Všichni uchazeči o studium na Gymnáziu Ostrov absolvují scio testy z obecných studijních předpokladů, z matematiky a z českého jazyka. Přihlášky na 2. kolo přijímacích zkoušek je nutné zaslat škole nejpozději do 9. května 2007. Podrobnější informace lze najít níže v odkazu „kritéria přijímacího řízení pro přijetíKritéria přijímacího řízení pro přijetí ve školním roce 2007/2008
Zveřejňujeme kritéria pro přijetí na Gymnázium Ostrov pro školní ro 2007/2008

Kritéria pro 4 leté studium

Kritéria pro 8 leté studium


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO OSMILETÉ STUDIUM ZE DNE 23.4.2007
Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek na Gymnázium Ostrov ze dne 23.4. 2007.

Zdůvodnění pro 8. leté studium

Výsledkovka pro 8. leté studium


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ČTYŘLETÉ STUDIUM ZE DNE 23.4.2007
Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek na Gymnázium Ostrov ze dne 23.4. 2007.

Zdůvodnění pro 4. leté studium

Výsledkovka pro 4. leté studium


Nový informační zpravodaj – souhrn informací k 19. dubnu 2007
Přinášíme Informační zpravodaj Gymnázia Ostrov z měsíce dubna 2007

Informační zpravodaj


Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka
Zveřejňujem témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka, která proběhla na naší škole dne 16. dubna 2007. Chcete – li se vžít do pocitů letošních maturantů, máte možnost alespoň prostřednictvím písemných prací z českého jazyka. Témata ... více >

Poznávací zájezd do Vídně
Ve dnech 12. až 13. dubna 2007 se uskutečnil poznávací zájezd do hlavního města Rakouska, Vídně. K velké radosti všech se vyjíždělo už v půl jedné v noci. Přes všechna očekávání profesorů (i nás) jsme se dostavili všichni včas. V pět hodin ráno jsme přejeli hranice České republiky bez nežádoucích komplikací, například kontroly pasů, ... více >

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek, dne 19.4. 2007 v budově školy. Program od 17. 00 hodin informace třídních profesorů o škole a o třídách od 17.30 hodin informace vyučujících o prospěchu a chování jednotlivých studentů Těšíme se na setkání s Vámi. Mgr. Milan ... více >

Výtvarníci v galerii
Ten obraz Mony Lisy nám do školy nikdo nepůjčí. a tak musíme do galerie sami. 12. února jsme se vypravili s 1.B do karlovarské galerie, abychom si užili dopoledne mezi fotografiemi Rudo Prakopa prostřednictvím interaktivní dílny, kterou pro nás galerie připravila. Pro mnohé z nás to byla nová a neobvyklá výtvarka. Objevili jsme, že černobílá fotografie není jev ... více >

GYMNÁZIUM POŘÁDÁ I LETOS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
Gymnázium pořádá i letos přijímací zkoušky nanečisto. Jsou určeny zájemcům o studium – tedy těm, kteří podali na gymnázium přihlášku. Zkoušky jsou pro žáky z 9. i z 5. tříd a probíhají formou Scio testů. Konají se 17. 3. 2007 dopoledne. Podrobné informace o průběhu zkoušek, o přihlašování a o testech jsou uvedeny ní... více >

Gymnázium v časech renesance
Pondělí 15. ledna sjednotilo dění na ostrovském gymnáziu jedno společné téma – období renesance. V tělocvičně se představila skupina historického šermu Perštějni, která kromě zbraní a ukázek bojového umění seznámila studenty také s dalšími stránkami života v době renesance. Studenti byli do představení a... více >

Den otevřených dveří

Všem zájemcům o studium na gymnáziu !!! POZOR !!!

Srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU OSTROV,

který se uskuteční

v PÁTEK 12. LEDNA 2007 od 14. 00 do 17.30 hod.

Zváni jsou především zájemci o studium na naší škole. Zveme srdečně také rodiče současných studentů, kteří mohou poznat celou školu jinak než při třídních schůzkách.

Rádi Vám poskytneme jakékoliv informace o studiu na gymnáziu.

Bližší informace : tel.: 353 612 753, 353 612 571, 353 433 788 nebo www.gymostrov.cz


Seminář ve Weidenbergu ? prohlédněte si prezentaci
Již několik let se zúčastňují naši studenti seminářů na různá politická témata v německém Weidenbergu. Podívejte se na jeden z nich prostřednictvím prezentace, kterou připravily Hana Márová a Zuzana Brodcová ze sexty A. Prezentace ... více >

Hugo Pavel přednášel ostrovským gymnazistům
Dne 19. prosince proběhla na ostrovském gymnáziu přednáška Huga Pavla, bratra slavného spisovatele Oty. Besedy se zúčastnily třídy 2.A a V5.A a někteří další zájemci. Její hlavní náplní bylo vyprávění o životě a tvorbě Oty Pavla, rozeného Poppera. Přednášku doprovázelo promítání krátkých filmů, natočen ... více >

Gymnázium Ostrov přeje Všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho radosti a zdraví v roce 2007!
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. 12. 2006. Nástup do školy je ve středu 3. 1. 2007. V pátek 22. 12. je vyhlášeno volno ředitele školy. ... více >

Předběžné informace k přijímacímu řízení
Ve školním roce 2006/07 proběhne přijímací řízení pro přijetí ke studiu 1. ročníku (od 1. 9. 2007) v těchto studijních oborech denního studia: 79 41 K /401 Gymnázium (všeobecné) – 4leté……přijato bude nejvýše 30 uchazečů 79 41 K /801 Gymnázium (všeobecné) – 8leté……přijato bude nejvýše 60 ucha... více >

Úspěchy našich dějepisců - gymnazisté opět s pohárem Královské mincovny !
V prosinci 2006 se uskutečnil již třetí ročník dějepisné soutěže „O pohár Královské mincovnyť, kterou pořádá Krajské muzeum Karlovy Vary. Porotci jsou dva nanejvýš vážení a vyhlášení znalci místního regionu – S. Burachovič a J. Klsák. Téma je samozřejmě jasné : historie Karlovarského kraje. Soutěž probíh ... více >

Výstava v kotelně
V uplynulém roce jsme ve výtvarné výchově věnovali několik hodin tématu Piaristé. Chtěli jsme výtvarnými díly připomenout, že gymnaziální vzdělávání má u nás dlouhou tradici a že naše škola navazuje na existenci školy piaristické. Naší snahou bylo propojit vizuální zkušenost člověka 21.století s téma... více >

English night na gymnáziu
V noci z pátku 24.11. na sobotu 25.11.proběhla na naší škole Anglická noc. 10 studentů z různých tříd mělo možnost strávit úžasnou noc a zakusit dosud nepoznané zážitky, když mohli naživo komunikovat s cizinci až v daleké Kanadě.S pomocí počítačového programu Skype měli účastníci možnost vyzkoušet si volání přes internet a zakusit spoustu d... více >

Jste bez jihu - Celostátní DEN POEZIE s kvintou A
Ve čtvrtek 16. listopadu byla naše třída svědkem divadelního představení s názvem: ,,Jste bez jihuť. Toto představení nám zahrály tři naše spolužačky: Martina Holčáková, Tereza Kvapilová a Olga Tomanová ,čímž se zapojily do celostátní akce ,,Den poezieť. Představení velmi zaujalo, určitě i proto, že hledištěm koloval košík s koláčky. Naše spolužačky zdramatizovaly texty různých autorů v neobyčejně zdařilé pásmo, které sklidilo mimořádný obdiv, nejen díky vynikajícím přednesům, ale i pestrým kostýmům a kreativnímu pohybu po jevišti. Podívejte se sami.

Fotogalerie


Na gymnáziu zněly Mozartovy árie
Celý svět si letos připomíná 250 let od narození W. A. Mozarta. Při této příležitosti se konal v úterý 21. listopadu na gymnáziu (v hudebně) pořad, sestavený z Mozartových árií. Za klavírního doprovodu Lydie Potužákové zazněly v podání sopranistky Libuše Mužatské a barytonisty Josefa Moravce (sólisty Státní opery Praha) ... více >

Seznam četby (kánon) pro budoucí maturanty
Vyučující českého jazyka se dohodli a pro studenty 2. a 3. ročníku vyššího gymnázia (rovněž sextu a septimu) doporučují následující četbu. Ta tvoří tzv. kánon literatury, který je jedním ze základů nové podoby maturitní zkoušky z českého jazyka. Kánon v rámci nové maturitní zkoušky : 1. Hom ... více >

Studenti kvinty A v Krajské knihovně v K. Varech
Ve čtvrtek 19. října navštívila třída V5.A v rámci výuky českého jazyka Krajskou knihovnu v Karlových Varech. Všichni byli seznámeni velmi důkladně s internetovými stránkami knihovny. Dále následovala prohlídka všech zákoutí i archivu Krajské knihovny. Studenty nejvíce zaujalo oddělení pro nevidomé, v němž se dozvěděli řadu zaj ... více >

Pravěk v Karlovarském muzeu ? za účasti našich studentů
V listopadu navštívily postupně třídy 1.A, 1.B a kvinta A Karlovarské muzeum. Historií archeologické lokality pod Krudumem provedl studenty známý historik a archeolog Mgr. Jiří Klsák a s expozicí muzea seznámila studenty paní Kožešníková. Hlavním organizátorem vydařené dějepisné exkurze byl Mgr. Ivan Machek. Fotogalerie ... více >

Studenti gymnázia se zúčastňují dobročinných sbírek
Také v tomto školním roce se zapojují naši studenti do dobročinných akcí, jimiž pomáhají nemocným dětem či handicapovaným spoluobčanům. 12. září se zúčastnili studenti sexty A „Srdíčkového dneť, který organizuje Občanské sdružení Život dětem na pomoc nemocným dětem a dětským oddělením nemocnic. 19. září ... více >

Studenti na filmovém festivalu O. Hofmana
Účast našich studentů na DFF O. Hofmana v Ostrově je tradiční i samozřejmá. Letos byla vybrána čtyři filmová představení pro žáky nižšího i vyššího gymnázia. Výběr respektoval nejen věk dětí, ale i souvislost s probíraným učivem – především v českém jazyce. Anděl Páně, úterý 10.10. pro V2.A... více >

Projekt ? Muž, který okradl Goetha ? Stromť 1.7. ? 7.7. 2006
Pod podivným zněním názvu projektu se skrývá první prázdninový týden strávený v příjemném prostředí jáchymovského Penzionu Pod lanovkou.Útulné pokoje, prostornou jídelnu, výbornou domácí kuchyň, sportovní areál s vodním osvěžením v podobě potůčku a bazénu, posezení pod slunečníky, ve... více >

Zeměpis v terénu - exkurze se studenty
Dne 18.9.2006 proběhla zeměpisná exkurze pro studenty 2.B. Akce byla provedena pod vedením Mgr.J.Nováčka a Mgr.D.Kišové. Hlavním cílem byla ukázka výsledků působení člověka a přírodních sil při tvorbě reliéfu. Navštívili jsme bývalý kaolínový lom u Velkého Rybníku. Byla zhodnocena funkce okolní krajiny a možnosti jejího využ... více >

Návštěva profesorského sboru z gymnázia z Bayreuthu
Již řadu let mohou naši studenti absolvovat dlouhodobé studijní pobyty na gymnáziu v bavorském Bayreuthu. Tentokrát bylo ale všechno obráceně – hosté přijeli k nám - nikoliv však studenti, ale pedagogové. A to rovnou v početné síle 50 lidí !!! V úterý 12. září se tak naše gymnázium dočasně proměnilo v mezinárodní, mnohoja... více >

Výtvarnice z ostrovského gymnázia vystavují na staré radnici
Ačkoliv už tluče na dveře podzim, měla v neděli 3. 9. na staré radnici vernisáž Letní výstava. Malby, mozaiky, kresby či koláže vznikly totiž během jednoho srpnového týdne na výtvarném semináři p. profesorky Světlany Klečkové v příjemném prostředí Suché nad Jáchymovem. Zúčastnilo se jej 12 mladých výtvarnic (studentek ostrovského gymn ... více >

Gymnázium Ostrov přeje Všem v novém školním roce mnoho studijních i osobních úspěchů.

GYMNAZIÁLES 2006
Předposlední den školního roku patří tradičnímu společnému loučení profesorů a studentů s uplynulým školním rokem. Vážně a převážně nevážně se v pestrém programu střídají čísla hudební, taneční či dramatická. Nejlepší studenti v několika kategoriích jsou odměňováni, stejně jako nejlepší tř ... více >

MNOHO POHODY A SLUNEČNÍHO JASU NA PRÁZDNINY !

Gymnázium přeje všem vyučujícím, studentům, provozním zaměstnancům i všem dalším příznivcům ostrovského gymnázia krásné a pohodové letní prázdniny.

Prázdniny potrvají od soboty 1. července do neděle 3. září 2006. Opravné a dodatečné zkoušky se konají od 28. 8. do 1. 9. 2006. Nástup do školy mají studenti v pondělí 4. 9. 2006 v 8.00 hodin.


Poznávací zájezd do Drážďan a do Míšně
Dne 24.5. se konal poznávací zájezd do nedalekých Drážďan a Míšně. V Míšni jsme měli možnost vidět tradiční výrobu a zdobení porcelánu a navštívili jsme i místní muzeum porcelánu. Hlavním cílem ale byly Drážďany, ve kterých jsme prošli celé historické centrum starého města včetně zámku Zwingeru, ... více >

Úspěchy studentů na poli literatury a českého jazyka
Marek Steininger je studentem septimy A. Již loni upozornil na svůj talent, když zvítězil v Literární soutěži studentů západočeských středních škol a byl třetí v literární soutěži O cenu Danny Smiřického. Tuto celostátní soutěž pořádá Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého. Letos se Marek posunul ještě o stupínek výš a ob... více >

Maturity 2006
Letošní maturanti psali své práce 10. dubna. Pokuste se vžít se do jejich pocitů a napište si svou maturitní písemnou práci. Můžete, stejně jako maturanti zvolit jedno z následujících témat, příslušný slohový útvar a dát se do tvůrčí práce. Narozdíl od maturantů se ale nemusíte bát přísného hodnocen ... více >

Besedy a setkání studentů se zajímavými osobnostmi
17.5.2006 vzpomínal Hugo Pavel na svého bratra Otu Pavla. Studentům připomenul osud židovské rodiny za druhé světové války, pobyt v Terezíně, poválečná léta spojená s antisemitismem, literární tvorbu bratra a její filmovou podobu. Kdo četl Kapři pro wehrmacht, Smrt krásných srnců a další knížky měl před sebou živou literární postavu. S... více >

Výsledková listina přijímacích zkoušek - 2. kolo
Výsledky a hodnocení přijímací zkoušky ze dne 18. května 2006.

Maximální možný bodový zisk v jednotlivých testech:
OSP ……………………………………. 60 bodů
Matematika .…………………………...30 bodů
Český jazyk …………………………….50 bodů

Vzhledem k různým maximálním bodovým ziskům v jednotlivých testech byly získané body v matematice vynásobeny koeficientem 2,0 a získané body v českém jazyce vynásobeny koeficientem 60/50. Tím bylo dosaženo stejné váhy všech testů. Testu OSP byla následně přiřazena váha 40%, matematice 30% a českému jazyku 30%.

Součtem takto přepočtených bodů z jednotlivých testů je dán celkový přepočtený bodový zisk jednotlivých žáků (maximálně 60 bodů).

Uchazeči jsou přijati ke studiu na základě výsledků přijímací zkoušky, a to podle svého umístění v celkové výsledkové listině, ve které jsou sumarizovány výsledky všech tří testů přepočtených podle stanovené váhy.

Z uchazečů konajících přijímací zkoušku bylo přijato 5 uchazečů v pořadí dle výsledkové listiny.V Ostrově, dne 2006-05-19
Mgr. Milan Martinek
ředitel školy

Výsledková listina


Informace pro 2. kolo přijímacích zkoušek
Škola vypisuje 2. kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium.
Termín odevzdání přihlášek pro 2. kolo: 5.5 2006
Termín 2. kola přijímacích zkoušek: 18.5. 2005
Počet volných míst pro 2. kolo: 5
Podmínky přijímacího řízení 2. kola - viz Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2005/2006 ze dne 31.3. 2006, které jsou v odkazu níže, nebo také v našem archivu v menu.
Tiskopis přihlášky Vám vydá Gymnázium Ostrov, nebo ZŠ kterou uchazeč navštěvuje.

Kritéria přijímacího řízení


Výsledková listina přijímacích zkoušek - čtyřletý studijní obor

Čtyřletý studijní obor

Výsledky a hodnocení přijímací zkoušky ze dne 24. dubna 2006.

Maximální možný bodový zisk v jednotlivých testech:
OSP ……………………………………. 60 bodů
Matematika .…………………………...30 bodů
Český jazyk …………………………….50 bodů

Vzhledem k různým maximálním bodovým ziskům v jednotlivých testech byly získané body v matematice vynásobeny koeficientem 2,0 a získané body v českém jazyce vynásobeny koeficientem 60/50. Tím bylo dosaženo stejné váhy všech testů. Testu OSP byla následně přiřazena váha 40%, matematice 30% a českému jazyku 30%.

Součtem takto přepočtených bodů z jednotlivých testů je dán celkový přepočtený bodový zisk jednotlivých žáků (maximálně 60 bodů).

Uchazeči jsou přijati ke studiu na základě výsledků přijímací zkoušky, a to podle svého umístění v celkové výsledkové listině, ve které jsou sumarizovány výsledky všech tří testů přepočtených podle stanovené váhy.

Z uchazečů konajících přijímací zkoušku bylo přijato 9 uchazečů v pořadí dle výsledkové listiny.V Ostrově, dne 2006-04-25
Mgr. Milan Martinek
ředitel školy

Výsledková listina


Výsledková listina přijímacích zkoušek - osmiletý studijní obor
Osmiletý studijní obor Výsledky a hodnocení přijímací zkoušky ze dne 24. dubna 2006 Maximální možný bodový zisk v jednotlivých testech: Matematika .…………………………... 30 bodů Český jazyk ……………………………. 50 bodů Vzhledem k různým maximáln ... více >

Pozvánka na třídní schůzky
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek, dne 20. 4. 2006 v budově školy. Program: od 17, 00 hod. informace třídních profesorů o škole a o třídách od 17, 30 hod. informace vyučujících o prospěchu a chování jednotlivých studentů. Těšíme se na setkání s Vámi.... více >

Letní setkání české a německé mládeže Ostrov - Wunsiedel
Penzion Pod Lanovkou Jáchymov věková kategorie: 12 – 15 let (výjimky možné) Popis akce: Týdenní pobyt s intenzivní němčinou praktikovanou formou workshopů na téma: „Strom aneb Muž, který okradl Goetha“ Plánované aktivity: - celodenní pestré zaměstnání ve smíšených skupinách českých a německých účastník... více >

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2005/2006
Ke studiu 1. ročníku oboru 7941K/801 Gymnázium (všeobecné) 8leté bude na Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 přijato nejvýše 60 uchazečů. Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky. Pro přijímací zkoušky bude využito testů, které připravuje společnost http://www.scio.cz s.r.o. Oběma testům bude přiřazena stejná váha, tedy 50%. Uchazeči budou p... více >

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto
Percentil - udává pořadí účastníka v testu přepočtené na stupnici 0 až 100. Čím vyšší hodnoty percentilu dosáhnete, tím je vyšší výsledek lepší. Percentil lze také vysvětlit jako počet procent účastníků, které jste předběhl(a) (například pokud se testu zúčastnilo 500 žáků, pak účastník s perce... více >

Podrobnější informace ke zkouškám nanečisto 18.3. 2006
CO BYSTE NEMĚLI ZAPOMENOUT DOMA: • dvě černé propisovací tužky nebo tenký černý fix do 0,4 mm – (ne plnicí pero!), obyčejnou tužku s gumou • průkaz totožnosti, pokud jej máte • hodinky (vypni si ale všechny zvukové signály) • oblečení, které ti umožní cítit se pohodlně • přezutí • svačinu, určitě ... více >

MINISTR ZAHRANIČÍ CYRIL SVOBODA BESEDOVAL S NAŠIMI STUDETNY
V pondělí 20. února jsme na gymnáziu přivítali ministra zahraničních věcí ČR - pana Cyrila Svobodu. Se studenty 3. a 4. ročníků besedoval na různá zahraničně politická témata : Blízký východ, palestinsko izraelský konflikt, terorismus. Z debaty vyplynula celá řada překvapivých informací – leckdy úsměvných, leckdy velmi znepokojivých. Na... více >

V konkurenci 82 škol se Gymnázium Ostrov umístilo na 2. místě !
Dne 10.2. dodatečně proběhlo v Karlových Varech slavnostní vyhlašování výsledků celoroční soutěže předmětových olympiád žáků 6.- 9. tříd ZŠ a 1.– 4. tříd osmiletých gymnázií Karlovarského kraje za školní rok 2004/2005. V konkurenci 82 škol se naše škola umístila na druhém místě s 208 body. Na prvn ... více >

Gymnázium Ostrov se zúčastnilo krajské přehlídky projektů SIPVZ
Ředitel ostrovského gymnázia Mgr. Milan Martinek a dva profesoři ostrovského gymnázia Mgr. Jiří Fresser a Mgr. Michal Štěpánek se zúčastnili 6.2. krajské přehlídky projektů SIPVZ která byla pořádána pod záštitou Gymnázia Cheb.

Na přehlídce jsme se mohli seznámit se strategií podávání nových projektů, shlédli jsme zajímavé projekty, které již byly již zrealizovány a naši vyučující sami prezentovali regionální projekt „Implementace interaktivní výuky do matematiky a ostatních předmětů.“

Fotogalerie


Studenti si připomněli Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Tento den (27. 1.) si studenti ostrovského gymnázia připomínají každoročně a stalo se již tradicí, že se při této příležitosti zúčastňují s tím související kulturní akce. V minulých letech shlédli filmy s tematikou holocaustu (v loňském roce to byl světově proslulý Polanského film „Pianista“), letos se část studentů zúčastnila fi... více >

Den otevřených dveří na Gymnáziu Ostrov
Letos se uskutečnil již posedmé. V sobotu 14. ledna si prohlédly naši školu necelé čtyři stovky návštěvníků. Kromě zájemců o studium na gymnáziu to byli také naši absolventi či rodiče současných studentů, kteří měli možnost poznat školu i jinak než při třídních schůzkách. Věříme, že všichni odcházeli spokojeni a obohaceni – především o důležité informace o studiu na naší škole a podmínkách přijímacího řízení. Všem hostům za jejich návštěvu děkujeme!

Fotogalerie


Den otevřených dveří na Gymnáziu Ostrov
Letos se uskutečnil již posedmé. V sobotu 14. ledna si prohlédly naši školu necelé čtyři stovky návštěvníků. Kromě zájemců o studium na gymnáziu to byli také naši absolventi či rodiče současných studentů, kteří měli možnost poznat školu i jinak než při třídních schůzkách. Věříme, že všichni odcházeli spokojeni a obohaceni – především o důležité informace o studiu na naší škole a podmínkách přijímacího řízení. Všem hostům za jejich návštěvu děkujeme!

Pozvánka na maturitní ples
Letošní ples se opět koná tradičně v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, a to v pátek 20. ledna od 20.00 hodin. Nejdůležitějším bodem pestrého programu bude samozřejmě slavnostní stužkování čtyř tříd letošních maturantů. Samozřejmou součástí plesu je bohatá tombola, půlnoční noviny maturantů a různorodá hudba.
p>
Fotogalerie


Vánoční hudební setkání v galerii
Letošní vánoční koncert proběhl tradičně v dobře chlazených prostorách GU v Ostrově v úterý 20. prosince. Letos nebyl jen tak ledajaký, ale nabídl návštěvníkům kromě pěveckého sboru gymnázia také dva milé hosty a jedno vánoční hudební překvapení na závěr.   Prvními hosty koncertu byli zpívající s... více >

Informace k přijímacím zkouškám (Duben 2006)
Informace k přijímacím zkouškám platné pro přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2005/06     Osmileté studium – nižší stupeň vzdělávání   Všichni uchazeči o studium na nižším stupni vzdělávání v oboru 79 41 K/801 Gymnázium (všeobecné) – 8 leté na Gy... více >

Volby do školské rady
Dne 14. listopadu 2005 bylo po volbách definitivně stanoveno složení školské rady. Jejími členy byli zvoleni :

Bc. Jan Bureš
JUDr. Petr Orct
Mgr. Jana Hynková
Mgr. Ivan Machek
Mgr. Jaroslava Strachoňová
Mgr. Libor Velička


30 let partnerství s gymnáziem ve Schwarzenbergu
Rozvíjení partnerských vztahů se školami v zahraničí má pro naše gymnázium nezastupitelný význam. Umožňuje organizovat krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty našich žáků, pořádat kulturní, společenské a sportovní aktivity.   S našimi kolegy z gymnázia B. Brechta ve Schwarzenbergu se pravidelně scházíme od roku 1... více >

Soustředění chemiků z Karlovarského kraje na našem gymnáziuU

Na 1. a 2. prosince připravili naši vyučující chemie soustředění pro talentované studenty, kteří v prosinci absolvují krajské kolo chemické olympiády. Zúčastnilo se jej 10 studentů ostrovského a sokolovského gymnázia. Pod vedením RNDr. Vladimíra Víta se tito studenti seznamovali s mnohými úskalími a nástrahami, které na ně chemie může nachystat.

 

Panu profesorovi asistovala nejpovolanější z povolaných – Eva Pluhařová, čtyřnásobná medailistka celosvětových kol chemické olympiády a jeho dvojnásobná vítězka. Zkušenosti její i pana profesora, který v minulých letech Evu připravoval, dávají tušit, že by i letos měli čelní místa v chemické olympiádě obsadit zástupci našeho regionu. Další soustředění – opět na našem gymnáziu - se bude konat v červnu.Gymnázium Ostrov