Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Krajinou jižní Francie a Provence
Foto Letošní putování za poznáváním historie, života a tradic evropských zemí zavedlo naše studenty do jižní Francie. Po celonočním přejezdu přes Německo bylo naší první zastávkou malebné město Orange s antickým  vítězným obloukem a proslulým amfiteátrem. Poté jsme již směřovali do Avignonu, který byl cílov... více >

DOPOLEDNE nejen S BAROKEM
Foto Dne 27. března se vydala naše třída V3.B v čele s paní profesorkou Jílkovou do Ostrova časů barokních. Dobrodružná výprava začala u Bílé brány, jež vznikla roku 1690, tedy v době, kdy v Ostrově vládli Bádenští vévodové. Na Bílé bráně je vyobrazen alianční erb dvou rodů, které zde vládly; tj. Sasko-lauenburs... více >

Krajské kolo dějepisné olympiády
Foto Dvojnásobné zastoupení v krajské kole dějepisné olympiády, konané tradičně na konci března v Chebu, přineslo pro naše gymnázium vynikající úspěch v podobě 2. místa Kristiana  Šťastného z kvarty A. Vzhledem k velmi pěknému bodovému zisku měl Kristián velkou šanci i na postup do kola celostátn ... více >

Naši dějepisáři opět první v krajském kole mezinárodní dějepisné soutěže družstev
Foto Dne 5. dubna 2018 se v Sokolově konalo krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií,ve kterém naši studenti Jamaica Kindlová (1.A), Martin Kastl (V7.B) a Tomáš Lehečka(1.A) díky svému talentu a nadstandartní píli (intenzivně se připravují ve svém volném čase) dosáhli 1. místa!   Tato sout... více >

Vítězství v okresním kole dějepisné olympiády
Foto "První republika aneb Československo v letech 1918 - 1938" je očekávané téma letošního ( již 47. ) ročníku dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd, resp. tercií a kvart osmiletých gymnázií. Školní kolo dějepisné olympiády, konané dne 22.11.2017, rozhodlo o třech postupujících do kola okresní... více >

Pohár jáchymovské mincovny jsme vyhráli!
Foto  Už tradičně na začátku prosince proběhla v jáchymovském muzeu dějepisná soutěž  O  pohár Královské mincovny.  Oba naše týmy vyhrály! V kategorii základních škol zvítězili kvartáni Kristián Šťastný a Tereza Kamarýtová a v  kategorii žáků středních škol obsadili první místo Rad... více >

 

DĚJEPIS

Šk. rok 2017 - 2018

 

 

Vyučující dějepisu

Jméno
 
E-mail
Telefon
V tomto školním roce vyučuje třídu
Mgr. Jiří Fresser
vedoucí předmětové komise dějepisu
 
jirifresser@gymostrov.eu
353433788
3.A,
dějepisný seminář - 3. ročník a septima, 4. ročník a oktáva
 
Mgr. Ivana Alfonsová
 
alfonsova@gymostrov.eu
353433763
V1.A, V1.B,  V8.A,
 
Mgr. Alena Bělohoubková
 
belohoubkova@gymostrov.eu
 353433768
V3.A,V6.A,
PaedDr. Jitka Brychtová
 
jibry@gymostrov.eu
353433762
2.A, V5.B, V6.B, V7. B
Mgr. Petr Fiala
 
fiala@gymostrov.eu
 353433774
4.A, V7.A
Mgr. Jakub Hecht
 
hecht@gymostrov.eu
353433762
 1. A
 
Mgr. Eva Jílková
 
jilkova@gymostrov.eu
353433768
V1.B,V3.B, V8.B,
Mgr. Ivan Machek
machek@gymostrov.eu
353433776
V2.A,V4.A,V4.B, V5.A,
 
 
 
 
 

Učebnice dějepisu

 

Vyšší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

1. ročník

Popelka, M.,Válková,V. : Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ – pravěk a starověk.

 

2. ročník

Černej,P., Čornejová, I. :  Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ – středověk a raný novověk.

 

3. ročník

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ – novověk.

 

4.ročník

Kuklík J. a J.: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ – nejnovější dějiny

 

Dějepisné atlasy z nakladatelství Kartografie

1. a 2. ročník

Atlas světových dějin 1. díl – pravěk – středověk

Atlas českých dějin 1. díl – do roku 1618

 

3. a 4. ročník

Atlas světových dějin 2. díl – středověk – novověk

Atlas českých dějin 2. díl – do roku 1993

 

 Dějepisné soutěže

Studenti nižšího i vyššího gymnázia se pravidelně zúčastňují řady dějepisných soutěží, v nichž v tvrdé konkurenci škol celé republiky pravidelně dosahují velmi kvalitních výsledků.

 

Dějepisná olympiáda ( pro studenty nižšího gymnázia ) Soutěž ve škole organizuje Mgr.Eva Jílková, která také připravuje studenty do okresního kola.

 

Soutěž družstev gymnázií v Chebu (vyšší gymnázium)

Odbornou a metodickou přípravu studentů vede Mgr. Jakub Hecht.

 

 

Regionální soutěž „O pohár Královské mincovny“

Soutěž, kterou připravují pracovníci karlovarského muzea, se zabývá historií regionu od pravěku až po současnost a soutěžící studenti jsou nuceni prokázat velmi hluboké znalosti.Studenty k soutěži  připravuje Mgr. Ivana Alfonsová. 

 

Studentská odborná činnost - SOČ

Studenty v této oblasti připravuje a vede Mgr.Ivan Machek.

 

Akce pro studenty

Všichni pedagogové, kteří na ostrovském gymnáziu vyučují dějepis, se snaží osvěžovat výuku řadou nadstandardních činností, jako jsou dějepisné exkurze, besedy se zajímavými osobnostmi, návštěvy muzeí, archivů atd.

 

Plánované akce na letošní školní rok

 Dějepisnou exkurzi do Polska za poznáním historie našeho severního souseda připravili na konec září 2017 pro žáky školy Mgr. Ivan Machek. Mgr. Petr Fiala a Mgr. Jakub Hecht.

Divadelní představení Baroko v našem kraji, prohlídku klášterního areálu v Ostrově a návštěvu muzea v Karlových Varech připravuje pro své žáky Mgr. Eva Jílková.

Historicko - poznávací exkurzi do Provence, na Francouzskou riviéru a do Monaka připravuje pro žáky školy v termínu 4.- 9. června PaedDr. Jitka Brychtová. Cílem jsou města Orange, Avignon, Marseille, ostrov If, Cassis, Saint Tropez, Nice a Monaco - Monte Carlo.

 

 
 

 
Gymnázium Ostrov