Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Pohár jáchymovské mincovny jsme vyhráli!
Foto  Už tradičně na začátku prosince proběhla v jáchymovském muzeu dějepisná soutěž  O  pohár Královské mincovny.  Oba naše týmy vyhrály! V kategorii základních škol zvítězili kvartáni Kristián Šťastný a Tereza Kamarýtová a v  kategorii žáků středních škol obsadili první místo Rad... více >

 

DĚJEPIS

Šk. rok 2017 - 2018

 

 

Vyučující dějepisu

Jméno
 
E-mail
Telefon
V tomto školním roce vyučuje třídu
Mgr. Jiří Fresser
vedoucí předmětové komise dějepisu
 
jirifresser@gymostrov.eu
353433788
3.A,
dějepisný seminář - 3. ročník a septima, 4. ročník a oktáva
 
Mgr. Ivana Alfonsová
 
alfonsova@gymostrov.eu
353433763
V1.A, V1.B,  V8.A,
 
Mgr. Alena Bělohoubková
 
belohoubkova@gymostrov.eu
 353433768
V3.A,V6.A,
PaedDr. Jitka Brychtová
 
jibry@gymostrov.eu
353433762
2.A, V5.B, V6.B, V7. B
Mgr. Petr Fiala
 
fiala@gymostrov.eu
 353433774
4.A, V7.A
Mgr. Jakub Hecht
 
hecht@gymostrov.eu
353433762
 1. A
 
Mgr. Eva Jílková
 
jilkova@gymostrov.eu
353433768
V1.B,V3.B, V8.B,
Mgr. Ivan Machek
machek@gymostrov.eu
353433776
V2.A,V4.A,V4.B, V5.A,
 
 
 
 
 

Učebnice dějepisu

 

Vyšší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

1. ročník

Popelka, M.,Válková,V. : Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ – pravěk a starověk.

 

2. ročník

Černej,P., Čornejová, I. :  Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ – středověk a raný novověk.

 

3. ročník

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ – novověk.

 

4.ročník

Kuklík J. a J.: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ – nejnovější dějiny

 

Dějepisné atlasy z nakladatelství Kartografie

1. a 2. ročník

Atlas světových dějin 1. díl – pravěk – středověk

Atlas českých dějin 1. díl – do roku 1618

 

3. a 4. ročník

Atlas světových dějin 2. díl – středověk – novověk

Atlas českých dějin 2. díl – do roku 1993

 

 Dějepisné soutěže

Studenti nižšího i vyššího gymnázia se pravidelně zúčastňují řady dějepisných soutěží, v nichž v tvrdé konkurenci škol celé republiky pravidelně dosahují velmi kvalitních výsledků.

 

Dějepisná olympiáda ( pro studenty nižšího gymnázia ) Soutěž ve škole organizuje Mgr.Eva Jílková, která také připravuje studenty do okresního kola.

 

Soutěž družstev gymnázií v Chebu (vyšší gymnázium)

Odbornou a metodickou přípravu studentů vede Mgr. Jakub Hecht.

 

 

Regionální soutěž „O pohár Královské mincovny“

Soutěž, kterou připravují pracovníci karlovarského muzea, se zabývá historií regionu od pravěku až po současnost a soutěžící studenti jsou nuceni prokázat velmi hluboké znalosti.Studenty k soutěži  připravuje Mgr. Ivana Alfonsová. 

 

Studentská odborná činnost - SOČ

Studenty v této oblasti připravuje a vede Mgr.Ivan Machek.

 

Akce pro studenty

Všichni pedagogové, kteří na ostrovském gymnáziu vyučují dějepis, se snaží osvěžovat výuku řadou nadstandardních činností, jako jsou dějepisné exkurze, besedy se zajímavými osobnostmi, návštěvy muzeí, archivů atd.

 

Plánované akce na letošní školní rok

 Dějepisnou exkurzi do Polska za poznáním historie našeho severního souseda připravili na konec září 2017 pro žáky školy Mgr. Ivan Machek. Mgr. Petr Fiala a Mgr. Jakub Hecht.

Divadelní představení Baroko v našem kraji, prohlídku klášterního areálu v Ostrově a návštěvu muzea v Karlových Varech připravuje pro své žáky Mgr. Eva Jílková.

Historicko - poznávací exkurzi do Provence, na Francouzskou riviéru a do Monaka připravuje pro žáky školy v termínu 4.- 9. června PaedDr. Jitka Brychtová. Cílem jsou města Orange, Avignon, Marseille, ostrov If, Cassis, Saint Tropez, Nice a Monaco - Monte Carlo.

 

 
 

 
Gymnázium Ostrov