Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Výsledky dějepisné olympiády pro střední školy
Foto  Minulý týden se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády pro střední školy. V příjemném prostředí chebského gymnázia se soutěžilo na téma Rozdělený svět a Československo v něm 1945/1992 a naši studenti Jiří Svačina, Michael  Huk  a Kateřina Fedorová se určitě neztratili. Oktaván Jiří Svačina vybojoval prvn ... více >

Dějepisná soutěž v Chebu: Zvítězilo Gymnázium Ostrov!
Foto Studenti Gymnázia Ostrov vyhráli prestižní dějepisnou soutěž v Chebu. V náročném klání, kdy mezi sebou soupeřilo sedmdesát pět českých a slovenských gymnázií, vybojovali Ondřej Kuchař, Jan Šnobl a Dan Mokrusch první místo.   Naši studenti se na podzim 2021 zaregistrovali do dějepisné soutěže a v dubnu 2022 v krajsk ... více >

 

DĚJEPIS

 

 

Vyučující dějepisu ve šk. roce 2022/2023

 

Jméno
 
E-mail
Telefon
V tomto školním roce vyučuje třídu
Mgr. Jiří Fresser
vedoucí předmětové komise dějepisu
 
jirifresser@gymostrov.eu
353433788
4.A,
dějepisný seminář -  4. ročník a oktáva
 
Mgr. Ivana Alfonsová
 
alfonsova@gymostrov.eu
353433763
V1.B, V2.A, V2.B 
 
Mgr. Alena Bělohoubková
 
belohoubkova@gymostrov.eu
353433768 
V4.A,V7.A
PaedDr. Jitka Brychtová
 
jibry@gymostrov.eu
353433762
V3.A, V3.B
Mgr. Petr Fiala
 
fiala@gymostrov.eu
353433774
V7.B, V8.B 
Mgr. Jakub Hecht
 
hecht@gymostrov.eu
353433791
 V8.A
 
Mgr. Eva Jílková
 
jilkova@gymostrov.eu
353433768
V1A,V4.B, 
Mgr. Ivan Machek
machek@gymostrov.eu
353433782
2.A, 3.A,V5.A,V5.B, 
 
Mgr. Anna Chomátová Šimicová
 
 
chomatova@gymostrov.eu
353433767 V6.A,V6.B
 

Učebnice dějepisu

Nižší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

Prima

Válková, V.: Dějepis 6 pro základní školy - pravěk a starověk

Sekunda

Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy - středověk a raný novověk

Tercie

Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy - novověk

Kvarta

Válková, V.: Dějepis 9 pro základní školy - nejnovější dějiny

 

Vyšší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

1. ročník a kvinta

Popelka, M., Válková, V.: Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ – pravěk a starověk.

2. ročník a sexta

Černej, P., Čornejová, I.:  Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ – středověk a raný novověk.

3. ročník a septima

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ – novověk.

4.ročník a oktáva

Kuklík, J. a J. Kuklík: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ – nejnovější dějiny

 

Dějepisné atlasy z nakladatelství Kartografie

1. a 2. ročník, kvinta a sexta

Atlas světových dějin 1. díl – pravěk – středověk

Atlas českých dějin 1. díl – do roku 1618

3. a 4. ročník, septima a oktáva

Atlas světových dějin 2. díl – středověk – novověk

Atlas českých dějin 2. díl - od roku 1618

Dějepisné soutěže

Studenti nižšího i vyššího gymnázia se pravidelně zúčastňují řady dějepisných soutěží, v nichž v tvrdé konkurenci škol celé republiky pravidelně dosahují velmi kvalitních výsledků.

 

Dějepisná olympiáda

Soutěž ve škole organizují Mgr. Eva Jílková (nižší gymnázium) a Mgr. Ivana Alfonsová (vyšší gymnázium).

V této soutěže naši studenti pravidelně získávají medailová umístění v okresních i krajských kolech.

 

Mezinárodní soutěž gymnázií v Chebu (vyšší gymnázium)

Odbornou a metodickou přípravu studentů vede  Mgr. Ivana Alfonsová.

V této soutěži se náš tým  pravidelně kvalifikuje do finálového kola.

 

Regionální soutěž „O pohár Královské mincovny“

Soutěž, kterou připravují pracovníci karlovarského muzea, se zabývá historií regionu od pravěku až po současnost a soutěžící studenti jsou nuceni prokázat velmi hluboké znalosti. Studenty k soutěži  připravuje Mgr. Petr Fiala. 

V této soutěži naši studenti každoročně získávají medailová umístění.

 

Studentská odborná činnost - SOČ

Studenty v této oblasti připravuje a vede Mgr.Ivan Machek.

Řada našich studentů dosáhla významného umístění na celostátní úrovni.

Akce pro studenty

Všichni pedagogové, kteří na ostrovském gymnáziu vyučují dějepis, se snaží osvěžovat výuku řadou nadstandardních činností, jako jsou dějepisné exkurze, besedy se zajímavými osobnostmi, návštěvy muzeí, archivů atd.

 

Plánované akce na letošní školní rok

 Dějepisná exkurze pro žáky kvart do Lidic a Terezína na přelomu května a června- připravují Mgr. Eva Jílková a Mgr. Alena Bělohoubková

 
 

 
Gymnázium Ostrov