Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Úspěch v krajském kole dějepisné olympiády
Foto  V konkurenci 17 účastníků z celého Karlovarského kraje podala  Veronika Krůšková z Kvarty A statečný výkon a zaslouženě obsadila krásné 3. místo! Děkujeme za vzornou přípravu i reprezentaci školy. Blahopřejeme!   Mgr. Eva Jílková za PK dějepisu... více >

Postup do krajského kola dějepisné olympiády
Foto Postup do krajského kola dějepisné olympiády vybojovala žákyně Veronika Krůšková z Kvarty A, která v okresním kole této soutěže obsadila krásné 2. místo! Dějepisná olympiáda se po roční pauze konala opět prezenční formou jako dříve.                     ... více >

 

DĚJEPIS

Školní rok 2021/2022

 

 

Vyučující dějepisu

 

Jméno
 
E-mail
Telefon
V tomto školním roce vyučuje třídu
Mgr. Jiří Fresser
vedoucí předmětové komise dějepisu
 
jirifresser@gymostrov.eu
353433788
3.A,
dějepisný seminář - 3. ročník a septima, 4. ročník a oktáva
 
Mgr. Ivana Alfonsová
 
alfonsova@gymostrov.eu
353433763
V1.A, V1.B, V4.A, V4.B 
 
Mgr. Alena Bělohoubková
 
belohoubkova@gymostrov.eu
353433768 
V3.A,V6.A
PaedDr. Jitka Brychtová
 
jibry@gymostrov.eu
353433762
V2.A, V2.B
Mgr. Petr Fiala
 
fiala@gymostrov.eu
353433774
V6.B, V7.B 
Mgr. Jakub Hecht
 
hecht@gymostrov.eu
353433791
 V7.A
 
Mgr. Eva Jílková
 
jilkova@gymostrov.eu
353433768
4.A,V3.B, 
Mgr. Ivan Machek
machek@gymostrov.eu
353433782
1.A, 2.A,V8.A,V8.B, 
 
Mgr. Anna Chomátová Šimicová
 
 
simicova@gymostrov.eu
353433767 V5.A,V5.B
 

Učebnice dějepisu

Nižší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

Prima

Válková, V.: Dějepis 6 pro základní školy - pravěk a starověk

Sekunda

Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy - středověk a raný novověk

Tercie

Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy - novověk

Kvarta

Válková, V.: Dějepis 9 pro základní školy - nejnovější dějiny

 

Vyšší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

1. ročník a kvinta

Popelka, M., Válková, V.: Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ – pravěk a starověk.

2. ročník a sexta

Černej, P., Čornejová, I.:  Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ – středověk a raný novověk.

3. ročník a septima

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ – novověk.

4.ročník a oktáva

Kuklík, J. a J. Kuklík: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ – nejnovější dějiny

 

Dějepisné atlasy z nakladatelství Kartografie

1. a 2. ročník, kvinta a sexta

Atlas světových dějin 1. díl – pravěk – středověk

Atlas českých dějin 1. díl – do roku 1618

3. a 4. ročník, septima a oktáva

Atlas světových dějin 2. díl – středověk – novověk

Atlas českých dějin 2. díl - od roku 1618

Dějepisné soutěže

Studenti nižšího i vyššího gymnázia se pravidelně zúčastňují řady dějepisných soutěží, v nichž v tvrdé konkurenci škol celé republiky pravidelně dosahují velmi kvalitních výsledků.

 

Dějepisná olympiáda

Soutěž ve škole organizují Mgr. Eva Jílková (nižší gymnázium) a Mgr. Ivana Alfonsová (vyšší gymnázium).

V této soutěže naši studenti pravidelně získávají medailová umístění v okresních i krajských kolech.

 

Mezinárodní soutěž gymnázií v Chebu (vyšší gymnázium)

Odbornou a metodickou přípravu studentů vedou Mgr. Jiří Fresser a Mgr. Ivana Alfonsová.

V této soutěži se náš tým  pravidelně kvalifikuje do finálového kola.

 

Regionální soutěž „O pohár Královské mincovny“

Soutěž, kterou připravují pracovníci karlovarského muzea, se zabývá historií regionu od pravěku až po současnost a soutěžící studenti jsou nuceni prokázat velmi hluboké znalosti. Studenty k soutěži  připravuje Mgr. Ivana Alfonsová. 

V této soutěži naši studenti každoročně získávají medailová umístění.

 

Studentská odborná činnost - SOČ

Studenty v této oblasti připravuje a vede Mgr.Ivan Machek.

Řada našich studentů dosáhla významného umístění na celostátní úrovni.

Akce pro studenty

Všichni pedagogové, kteří na ostrovském gymnáziu vyučují dějepis, se snaží osvěžovat výuku řadou nadstandardních činností, jako jsou dějepisné exkurze, besedy se zajímavými osobnostmi, návštěvy muzeí, archivů atd.

 

Plánované akce na letošní školní rok

 

 
 

 
Gymnázium Ostrov