Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Krajinou jižní Francie a Provence
Foto Letošní putování za poznáváním historie, života a tradic evropských zemí zavedlo naše studenty do jižní Francie. Po celonočním přejezdu přes Německo bylo naší první zastávkou malebné město Orange s antickým  vítězným obloukem a proslulým amfiteátrem. Poté jsme již směřovali do Avignonu, který byl cílov... více >

 

DĚJEPIS

Školní rok 2018/2019

 

 

Vyučující dějepisu

Jméno
 
E-mail
Telefon
V tomto školním roce vyučuje třídu
Mgr. Jiří Fresser
vedoucí předmětové komise dějepisu
 
jirifresser@gymostrov.eu
353433788
V1.A 4.A,
dějepisný seminář - 4. ročník a oktáva
 
Mgr. Ivana Alfonsová
 
alfonsova@gymostrov.eu
353433763
V1.B, V2.A, V2.B,  
 
Mgr. Alena Bělohoubková
 
belohoubkova@gymostrov.eu
 353433768
V4.A,V7.A,
PaedDr. Jitka Brychtová
 
jibry@gymostrov.eu
353433762
3.A,  V7.B, V8.B
Mgr. Petr Fiala
 
fiala@gymostrov.eu
 353433774
V6.B, V8.A
Mgr. Jakub Hecht
 
hecht@gymostrov.eu
353433762
 2. A
 
Mgr. Eva Jílková
 
jilkova@gymostrov.eu
353433768
1.A,V3.B, V4.B,
Mgr. Ivan Machek
machek@gymostrov.eu
353433776
V3.A,V5.A,V5.B, V6.A,
 
 
 
 
 

Učebnice dějepisu

Nižší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

Prima

Válková, V.: Dějepis 6 pro základní školy - pravěk a starověk

Sekunda

Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy - středověk a raný novověk

Tercie

Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy - novověk

Kvarta

Válková, V.: Dějepis 9 pro základní školy - nejnovější dějiny

 

Vyšší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

1. ročník a kvinta

Popelka, M., Válková, V.: Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ – pravěk a starověk.

2. ročník a sexta

Černej, P., Čornejová, I.:  Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ – středověk a raný novověk.

3. ročník a septima

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ – novověk.

4.ročník a oktáva

Kuklík, J. a J. Kuklík: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ – nejnovější dějiny

 

Dějepisné atlasy z nakladatelství Kartografie

1. a 2. ročník, kvinta a sexta

Atlas světových dějin 1. díl – pravěk – středověk

Atlas českých dějin 1. díl – do roku 1618

3. a 4. ročník, septima a oktáva

Atlas světových dějin 2. díl – středověk – novověk

Atlas českých dějin 2. díl - od roku 1618

Dějepisné soutěže

Studenti nižšího i vyššího gymnázia se pravidelně zúčastňují řady dějepisných soutěží, v nichž v tvrdé konkurenci škol celé republiky pravidelně dosahují velmi kvalitních výsledků.

 

Dějepisná olympiáda ( pro studenty nižšího gymnázia ) Soutěž ve škole organizuje Mgr.Eva Jílková, která také připravuje studenty do okresního kola.

V této soutěže naši studenti pravidelně získávají medailová umístění v okresních i krajských kolech.

 

Mezinárodní soutěž gymnázií v Chebu (vyšší gymnázium)

Odbornou a metodickou přípravu studentů vede Mgr. Jakub Hecht.

V této soutěži se náš tým  pravidelně kvalifikuje do finálového kola.

 

Regionální soutěž „O pohár Královské mincovny“

Soutěž, kterou připravují pracovníci karlovarského muzea, se zabývá historií regionu od pravěku až po současnost a soutěžící studenti jsou nuceni prokázat velmi hluboké znalosti. Studenty k soutěži  připravuje Mgr. Ivana Alfonsová. 

V této soutěži naši studenti každoročně získávají 1. nebo 2. místo.

 

Studentská odborná činnost - SOČ

Studenty v této oblasti připravuje a vede Mgr.Ivan Machek.

Řada našich studentů dosáhla významného umístění na celostátní úrovni.

Akce pro studenty

Všichni pedagogové, kteří na ostrovském gymnáziu vyučují dějepis, se snaží osvěžovat výuku řadou nadstandardních činností, jako jsou dějepisné exkurze, besedy se zajímavými osobnostmi, návštěvy muzeí, archivů atd.

 

Plánované akce na letošní školní rok

 Na září připravili Mgr. Petr Fiala, Mgr. Ivan Machek a Mgr. Jakub Hecht pro žáky exkurzi do Rumunska, která je zaměřena na kulturní a historické tradice Transylvánie a život obyvatel českého původu v Banátu.

 Na počátek června připravuje PaedDr. Jitka Brychtová historicko-poznávací exkurzi do států Beneluxu.

 
 

 
Gymnázium Ostrov