Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Dějepisná olympiáda
Foto Do okresního kola Dějepisné olympiády v kategorii ZŠ a víceletých gymnázií vysílá naše škola tři zástupce, kteří se nejlépe zorientovali ve velmi obsáhlém  tématu letošního ročníku : „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920) „ Jsou jimi: Daniel Dvorožňák, Michael Huk ... více >

Soutěž v Královské mincovně: Historie nás baví
Foto Už tradičně v prosinci proběhla v jáchymovském muzeu dějepisná soutěž O pohár Královské mincovny.  Naši studenti si vedli výborně a vyhráli obě kategorie. V kategorii základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií vyhrála dvojice Hanka Štěpánková a Tomáš Ježek a v kategorii středních ... více >

Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu
Foto 21. listopadu 2019 se konalo mezinárodní kolo legendární dějepisné soutěže gymnázií, kterého se zúčastnilo 75 gymnázií z celé České i Slovenské republiky. Letošní téma byly československé dějiny od roku 1978 do roku 1992. Náš tříčlenný tým tvořený studentkami Kateřinou Fedorovou, Martou Šafářovou (obě V5... více >

Vlakem do minulosti aneb jak jsme „zamykali“ Chebský hrad
Foto Poslední říjnový den jsme se s naší třídou 2.A, vydali na exkurzi do Chebu – na výpravu do minulosti dávné i nedávné, a hlavně také do bydliště jedné z nás. Nejdříve jsme si prošli celý komplex Chebského hradu, který je v České republice opravdovým unikátem – bývalou císařskou fa... více >

Poznali jsme Amsterdam a Brusel
Foto Letošní putování za poznáváním historie, života a tradic evropských zemí zavedlo naše studenty do Holandska a Belgie. Po celonočním přejezdu přes Německo byla naší první zastávkou největší květinová burza světa v Aalsmeer, kde se denně vydraží až jeden milion hrnkových a řezaných květin. Poté jsme již směřov... více >

 

DĚJEPIS

Školní rok 2019/2020

 

 

Vyučující dějepisu

 

Jméno
 
E-mail
Telefon
V tomto školním roce vyučuje třídu
Mgr. Jiří Fresser
vedoucí předmětové komise dějepisu
 
jirifresser@gymostrov.eu
353433788
1.A,
dějepisný seminář - 3. ročník a septima, 4. ročník a oktáva
 
Mgr. Ivana Alfonsová
 
alfonsova@gymostrov.eu
353433763
V2.A, V2.B, V3.A, V3.B 
 
Mgr. Alena Bělohoubková
 
belohoubkova@gymostrov.eu
 353433768
V1.A,V8.A,
PaedDr. Jitka Brychtová
 
jibry@gymostrov.eu
353433762
4.A, V8.B
Mgr. Petr Fiala
 
fiala@gymostrov.eu
 353433774
V5.B, V7.B
Mgr. Jakub Hecht
 
hecht@gymostrov.eu
353433762
 3.A, V5.A
 
Mgr. Eva Jílková
 
jilkova@gymostrov.eu
353433768
2.A,V1.B, V4.B,
Mgr. Ivan Machek
machek@gymostrov.eu
353433776
V4.A,V6.A,V6.B, V7.A,
 

Učebnice dějepisu

Nižší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

Prima

Válková, V.: Dějepis 6 pro základní školy - pravěk a starověk

Sekunda

Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy - středověk a raný novověk

Tercie

Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy - novověk

Kvarta

Válková, V.: Dějepis 9 pro základní školy - nejnovější dějiny

 

Vyšší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

1. ročník a kvinta

Popelka, M., Válková, V.: Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ – pravěk a starověk.

2. ročník a sexta

Černej, P., Čornejová, I.:  Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ – středověk a raný novověk.

3. ročník a septima

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ – novověk.

4.ročník a oktáva

Kuklík, J. a J. Kuklík: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ – nejnovější dějiny

 

Dějepisné atlasy z nakladatelství Kartografie

1. a 2. ročník, kvinta a sexta

Atlas světových dějin 1. díl – pravěk – středověk

Atlas českých dějin 1. díl – do roku 1618

3. a 4. ročník, septima a oktáva

Atlas světových dějin 2. díl – středověk – novověk

Atlas českých dějin 2. díl - od roku 1618

Dějepisné soutěže

Studenti nižšího i vyššího gymnázia se pravidelně zúčastňují řady dějepisných soutěží, v nichž v tvrdé konkurenci škol celé republiky pravidelně dosahují velmi kvalitních výsledků.

 

Dějepisná olympiáda

Soutěž ve škole organizují Mgr. Eva Jílková (nižší gymnázium) a Mgr. Ivana Alfonsová (vyšší gymnázium).

V této soutěže naši studenti pravidelně získávají medailová umístění v okresních i krajských kolech.

 

Mezinárodní soutěž gymnázií v Chebu (vyšší gymnázium)

Odbornou a metodickou přípravu studentů vede Mgr. Jakub Hecht.

V této soutěži se náš tým  pravidelně kvalifikuje do finálového kola.

 

Regionální soutěž „O pohár Královské mincovny“

Soutěž, kterou připravují pracovníci karlovarského muzea, se zabývá historií regionu od pravěku až po současnost a soutěžící studenti jsou nuceni prokázat velmi hluboké znalosti. Studenty k soutěži  připravuje Mgr. Ivana Alfonsová. 

V této soutěži naši studenti každoročně získávají medailová umístění.

 

Studentská odborná činnost - SOČ

Studenty v této oblasti připravuje a vede Mgr.Ivan Machek.

Řada našich studentů dosáhla významného umístění na celostátní úrovni.

Akce pro studenty

Všichni pedagogové, kteří na ostrovském gymnáziu vyučují dějepis, se snaží osvěžovat výuku řadou nadstandardních činností, jako jsou dějepisné exkurze, besedy se zajímavými osobnostmi, návštěvy muzeí, archivů atd.

 

Plánované akce na letošní školní rok

 Na září připravili Mgr. Petr Fiala, Mgr. Ivan Machek a Mgr. Jakub Hecht pro žáky exkurzi do Petrohradu a Pobaltí, která je zaměřena na kulturní a historické tradice daných oblastí.

 Na počátek června připravuje PaedDr. Jitka Brychtová historicko-poznávací exkurzi do Rakouska.

 
 

 
Gymnázium Ostrov