Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
O pohár Královské mincovny potřinácté
Foto  Už tradičně v prosinci proběhla v jáchymovském muzeu dějepisná  soutěž  O pohár Královské mincovny. Naši studenti si opět vedli výborně! V kategorii do patnácti let zvítězili Jakub Miosga  a Vanessa Pavlíková, oba z kvarty B. V kategorii žáků středních škol obsadili kvintáni Radek Paseka a Le Manh Tuan druhé m ... více >

Školní kolo dějepisné olympiády
Foto  Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo na našem gymnáziu už v polovině listopadu, ale zasloužené odměny spolu s odkrytím správných odpovědí se účastníci dočkali až 1.prosince. Dvacet žáků z tercií a kvart se tentokrát potýkalo s otázkami a úkoly na téma "Marie Terezie - žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18.stolet ... více >

Literárně-historické putování po severní Itálii
Foto  Letošní cesta za poznáváním historie, tradic a života evropských zemí, která proběhla na počátku června, zavedla naše studenty do severní Itálie. První zastávkou byl Brixen, kde v nuceném exilu několik let pobýval Karel Havlíček Borovský.Mohli jsme si prohlédnout obě místa, kde Borovský žil, hotel Elefant tak i domek, ve kter ... více >

 

DĚJEPIS

Šk. rok 2016 - 2017

 

 

Vyučující dějepisu

Jméno
 
E-mail
Telefon
V tomto školním roce vyučuje třídu
Mgr. Jiří Fresser
vedoucí předmětové komise dějepisu
 
jirifresser@gymostrov.eu
353433788
2.A,
dějepisný seminář - 3. ročník a septima
 
Mgr. Ivana Alfonsová
 
alfonsova@gymostrov.eu
353433763
V4.A, V7.A,  V8.B,
 
Mgr. Alena Bělohoubková
 
belohoubkova@gymostrov.eu
 353433768
V2.A,V3.A,V3.B,V5.A
PaedDr. Jitka Brychtová
 
jibry@gymostrov.eu
353433762
1.A, V5.B, V6.B, 
Mgr. Petr Fiala
 
fiala@gymostrov.eu
 353433774
3.A, V6.A
Mgr. Jakub Hecht
 
hecht@gymostrov.eu
353433762
 
 
Mgr. Eva Jílková
 
jilkova@gymostrov.eu
353433768
V1.B,V2.B, V4.B, V7.B
Mgr. Ivan Machek
machek@gymostrov.eu
353433776
4.A,V1.A,V8.A,
dějepisný seminář - 4. ročník, oktáva
 
 
 
 

Učebnice dějepisu

 

Vyšší gymnázium

Učebnice z nakladatelství SPN

1. ročník

Popelka, M.,Válková,V. : Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ – pravěk a starověk.

 

2. ročník

Černej,P., Čornejová, I. :  Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ – středověk a raný novověk.

 

3. ročník

Hlavačka, M.: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ – novověk.

 

4.ročník

Kuklík J. a J.: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ – nejnovější dějiny

 

Dějepisné atlasy z nakladatelství Kartografie

1. a 2. ročník

Atlas světových dějin 1. díl – pravěk – středověk

Atlas českých dějin 1. díl – do roku 1618

 

3. a 4. ročník

Atlas světových dějin 2. díl – středověk – novověk

Atlas českých dějin 2. díl – do roku 1993

 

 Dějepisné soutěže

Studenti nižšího i vyššího gymnázia se pravidelně zúčastňují řady dějepisných soutěží, v nichž v tvrdé konkurenci škol celé republiky pravidelně dosahují velmi kvalitních výsledků.

 

Dějepisná olympiáda ( pro studenty nižšího gymnázia ) Soutěž ve škole organizuje Mgr.Eva Jílková, která také připravuje studenty do okresního kola.

 

Soutěž družstev gymnázií v Chebu (vyšší gymnázium)

Odbornou a metodickou přípravu studentů vede Mgr. Jakub Hecht.

 

 

Regionální soutěž „O pohár Královské mincovny“

Soutěž, kterou připravují pracovníci karlovarského muzea, se zabývá historií regionu od pravěku až po současnost a soutěžící studenti jsou nuceni prokázat velmi hluboké znalosti.Studenty k soutěži  připravuje Mgr. Ivana Alfonsová. 

 

Studentská odborná činnost - SOČ

Studenty v této oblasti připravuje a vede Mgr.Ivan Machek.

 

Akce pro studenty

Všichni pedagogové, kteří na ostrovském gymnáziu vyučují dějepis, se snaží osvěžovat výuku řadou nadstandardních činností, jako jsou dějepisné exkurze, besedy se zajímavými osobnostmi, návštěvy muzeí, archivů atd.

 

Plánované akce na letošní školní rok

 Expedice Banát - 21. - 30.9.2016 - poznávací exkurze do českých vesnic v Rumunsku a Srbsku. Organizují - Mgr. Ivan Machek, Mgr. Jakub Hecht, Mgr. Petr Fiala

 Historicko-poznávací exkurze do Říma a Ostie - počátek června.Organizuje PaedDr. Jitka Brychtová.
 
 

 
Gymnázium Ostrov