Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Z historie ostrovského gymnázia

Naše škola má velmi dlouhou a pestrou minulost, která v sobě odráží vývoj nejen města Ostrov, ale i politické a historické události celé vlasti.

Prehistorie školy - piaristické gymnázium

První etapa historie gymnázia trvala 104 roků. 6. května 1666 poskytla Anna Magdalena Popelie Lobkowicová (vdova po vévodovi Juliu Jindřichovi Sasko - Lauenberském) finanční prostředky na stavbu klášterní budovy, domova 12 řeholních kleriků řádu piaristů s tím, že založí latinskou školu. Vyučování začalo v roce 1673 formou úplného šestitřdního gymnázia. Reformou středních škol bylo v roce 1777 ostrovské gymnázium zrušeno a nahrazeno čtyřtřídní hlavní školou, vedenou piaristy. Druhá etapa začíná v roce 1803. Úsilím města, piaristů a arcibiskupa bylo obnoveno gymnázium, ale jen s pěti třídami. Roku 1850 však byla budova obsazena vojenským lazaretem a o rok později bylo gymnázium opět zrušeno. K dalšímu obnovení piaristického gymnázia došlo se státní podporou v roce 1863. Tato etapa končí ale záhy - v roce 1876. Piaristické gymnázium v Ostrově tak trvalo s přestávkami 165 let.

Poválečný vývoj gymnázia

S přílivem obyvatelstva po 2. světové válce (podmíněném rozvojem těžby uranové rudy) vyvstala potřeba postavit nové školy. V té době se město Ostrov pyšnilo nejnižším věkovým průměrem obyvatel v celé republice. Nový zákon o jednotné škole z roku 1953 spojil obecné, měšťanské školy a gymnázia v jeden celek - jedenáctiletou střední školu. V Ostrově byla Jedenáctiletá střední škola otevřena 1. září 1953 v budově dnešní Zvláštní internátní školy. Prvním ředitelem byl jmenován Karel Már a první maturanti vyšli z této školy v roce 1955. Protože se zvyšoval počet tříd, musela se škola několikrát stěhovat - definitivní místo našla v nově postaveném areálu ve Studentské ulici v roce 1967. Během let se měnil i název školy - teprve od roku 1968 nese opět historický název gymnázium. Ve dvou spojených budovách ve Studentské ulici sídlí ostrovské gymnázium dodnes.

Změny po roce 1989

Díky progresivnímu přístupu tehdejšího ředitele Mgr.J. Šafránka byl již v roce 1990 otevřen první ročník víceletého studijního oboru (tehdy sedmiletého). Do prim nastoupilo z 5. tříd ZŠ 96 studentů. Od roku 1996 se sedmileté studium změnilo na osmileté, které i v současnosti probíhá paralelně s tradičním čtyřletým studiem. Zcela zásadními změnami prošla i vnější podoba obou budov gymnázia. Rozsáhle stavební úpravy byly zahájeny v roce 1995. Obě budovy získaly nové valbové střechy, šedivé omítky nahradily pastelové barvy, centrální kotelna byla nahrazena moderními plynovými ekologickými kotelnami. V současnosti probíhají rozsáhlé úpravy učeben - vznikají třídy nově vybavené, nejen novými židlemi či nábytkem, ale především moderní výpočetní a projekční technikou, umožňující nové a moderní metody vyučování Celý areál školy tak získává nejen z vnejšího pohledu, ale i uvnitř nový, zmodernizovaný a hlavně slušivý vzhled.
Gymnázium Ostrov