Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Hudební výchova

Hudba se má hrát a zpívat, nebo poslouchat (a samozřejmě i prožívat).

Mluvit o ní je velmi zvláštní – ale i toho je někdy třeba. Proč ?


· protože jsme dnes hudbou zaplaveni a utopit se v ní je škoda
· protože je užitečné umět pojmenovat důvody, proč se nám to či ono

  hudební dílo líbí nebo nelíbí
· protože znalosti a vědomosti mohou člověku výrazně pomoci pochopit

  hudební dílo a jeho autora


Právě hodiny hudební výchovy k tomu poskytují prostor. Studenti při nich nejen hrají, zpívají a poslouchají hudbu, ale seznamují se také z dějinami hudby, se základy hudební teorie či se základy hudební kritiky – proto, aby je média chrlící „hudbu“ neopila rohlíkem.
Cílem předmětu je tedy představit studentům co nejširší vějíř hudebních stylů, žánrů a forem, pomoci jim orientovat se v něm, ale také je vést ke schopnosti utvářet si vlastní názor na hudbu, podepřený vkusem a posluchačskou zkušeností.

 

Hudební výchova se na gymnáziu vyučuje ve všech třídách nižšího gymnázia po jedné hodině týdně. V primě a sekundě je každý týden pro celou třídu, v tercii a kvartě se studenti již dělí na polovinu a mají dvouhodinovou hudebku jednou za 14 dní.
Na vyšším gymnáziu je povinně volitelným předmětem (s výtvarnou výchovou) a vyučuje se 2 hodiny týdně v prvním a druhém ročníku.
Učební plán hudební výchovy (tedy obsah učiva v jednotlivých ročnících) lze najít v odkazu „ŠVP“ na hlavní stránce v menu vlevo.
Ti, kteří hudební výchovu zvolí, mohou z tohoto předmětu i maturovat. Těmto studentům pak může pomoci i volitelný seminář z dějin umění, který je nabízen zájemcům ve třetím a čtvrtém ročníku.

 

Kromě hodin hudební výchovy nabízí naše gymnázium také další možnosti hudebních aktivit. Bylo dříve tradicí, že na naší škole permanentně hrálo několik hudebních skupin, které byly orientovány většinou na rock či folk. Gymnázium má svůj smíšený pěvecký sbor, který pravidelně vystupuje doma, ale pořádá také koncertní výjezdy. Hudebníci a zpěváci se mohou představit na koncertech či na gymnaziáles, kterým každoročně celá škola slavnostně zakončuje školní rok. Na studentských koncertech vystupují také kantoři – jako hudební skupina či jako velmi malý komorní sbor.
Jak je snad patrné, hudba patří neodmyslitelně k životu Gymnázia Ostrov.


V letošním školním roce hudební výchovu vyučují :

Alexandr Šťastný

 aktivní hudebník, který vyučuje také na ZUŠ Ostrov hudební nauku

 a dechové  nástroje

 
Libor Velička

 vede školní pěvecký sbor a je členem karlovarského vokálního kvintetu DaD


Miroslava Havlová

 

Pěvecký sbor Gymnázia Ostrov

 
Letos oslavil náš sbor 20. výročí svého působení. Velmi milé bylo, že výročního koncertu (19.9. od 19.09 hodin) se zúčastnila celá řada bývalých členů. Před „plným“ domem – kostelem Zvěstování Panny Marie v ostrovském klášteře – sbor zazpíval 20 písní a byl odměněn dlouho trvajícím potleskem.
Již v květnu se konalo 10. – tedy také jubilejní Jarní zpívání. I letos se na něm představila řada hostů z Hofu či Wunsiedelu.
V současnosti připravuje sbor vánoční program. 11. prosince od 18 hodin s ním vystoupí opět v kostele Zvěstování Panny Marie v ostrovském klášteře.
18. prosince sbor zazpívá v bavorském Hofu. Jedno koncertní vystoupení je plánováno rovněž v Karlových Varech.
 
 

Věříme, že hudba kultivuje člověka (tedy i naše studenty!) a významně rozvíjí jeho osobnost – především stránku citovou.


Při hodinách hudební výchovy by mělo být všem příjemně a samozřejmě do zpěvu – tedy i pěkně veselo. A že také bývá ! Posuďte sami – zde nabízíme několik vydařených výroků našich studentů při hodinách HV a u maturity :


· Malou noční hudbu napsal Wolfram Amadeus Mozart
· V renesanci tvořil Kryštof Parchant z Polžic a Bezdružic
· V jaké podobě byla nalezena Seikilova píseň? No, jak si ji ten Seikil jen zpíval …
· Madrigal ? To bude sprostá píseň s milostným textem !
· V Itálii působil v 16. století G. Pierluigi da Palestina
· Rád zpívám rock’n’roll „na hlavu mi prsa dej…“
· Nejvíce mě zaujala ta píseň … s tím dozvukem… (Echo).
· Smetana odmaturoval až v Plzni, protože ho tam na gymnáziu drželj eho strýc

  proti své vůli
· Beethoven měl těžký život. Aby se nezbláznil, složil si osudovou a pak ohluchl.
· Svěcení jara ??? Jóóó , to je jak je tam soulož dinosaurů !
· Hospodine, pomiluj ny současným jazykem ? No asi, hospodáři pomiluj nás, ne ?
· Znáš nějaké hudební nástroje ? …hmm, ano, znám !

 
Gymnázium Ostrov