Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Informatika a výpočetní technika

Dnešní svět si bez počítačů již představit nedovedeme. K tomu, aby se naši absolventi dovedli orientovat ve světě výpočetní techniky by jim měla pomoci právě výuka informatiky.

Ve škole jsou  3 počítačově učebny, ve kterých se studenti pracují s počítačem nejen při výuce informatiky, ale i ostatních předmětů jako třeba matematika, český jazyk, zeměpis a cizí jazyky.
V současné době s nástupem školních vzdělávacích plánů je informatika umístěna do primy a sekundy (1hod) , do kvarty a kvinty (2 hod) a sexty (1 hod)
Ve čtyřletém studiu je výuka informatiky v prvním ročníku (2 hod), ve druhém  ročníku (1hod) a čtvrtém ročníku (1 hod).

 

Přehled učiva informatiky v jednotlivých ročnících:

Osmileté studium

Prima - Práce s operačním systémem Windows, bezpečnost na internetu, vyhledávání na internetu, elektronická pošta.
Sekunda – Úprava textu v textovém editoru Word, příprava prezentací v programu Power Point
Kvarta - Práce s tabulkovým editorem Excel,  bitmapová grafika
Kvinta -  vektorová a bitmapová grafika (Zoner Callisto, GIMP, Zoner Photostudio), opakování Word, Excel
Sexta – Tvorba webových stránek, řešení komplexních úloh, algoritmizace
Oktáva - Řešení komplexních úloh, příprava na studium na VŠ
 

Čtyřleté studium

první ročník - Práce s operačním systémem Windows, vyhledávání na internetu, elektronická pošta, práce s textovým editorem Word, práce s tabulkovým editorem Excel
Druhý ročník -  vektorová a bitmapová grafika, algoritmizace
Čtvrtý ročník - Řešení komplexních úloh, příprava na studium na VŠ
 

Semináře

Seminář z informatiky 4. ročník
Seminář je určen hlubším zájemcům o informatiku., kteří se chtějí seznámit s tvorbou programů . Při semináři se studenti seznámí se základy programovacího jazyka C# a vyzkoušejí si vlastní tvorbu programů. Kromě toho v semináři probíhá příprava na maturitní zkoušku z informatiky.

 

Přehled vyučujících

Mgr. at Bc. Miroslava Vaicová (E-mail vaicova@gymostrov.eu) vedoucí PK informatiky, ICT koordinátor školy,.
Ing. Miroslav Očenášek (E-mail ocenasek@gymostrov.eu)
Ing. Martin Kumpera (E-mail kumpera@gymostrov.eu)
Mgr. Ester Štefková 
 
 
 

Úspěchy v soutěžích

1.       Logická olympiáda

V logické olympiádě se v roce 2020 podařilo postoupit do krajského kola mnoha studentům.  

2. Zapojili jsme se do soutěže Bobřík informatiky, kde naši studenti dosahovali velmi pěkných výsledků.

3. Studenti se zapojili do robotické soutěže pořádané FEL a v silné konkurenci ostatních týmů se neztratili a úspěšně nás reprezentovali.

    

Další aktivity v oblasti informatiky

Studenti se zapojují do fotografických soutěží, kde jsou naši studenti velmi úspěšní. 
 

 
Gymnázium Ostrov