Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

IROP

Projekt „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011542

Rozpočet projektu: 6,49 mil. Kč z toho částka dotace: 4,04 mil. Kč

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení vybudovat praktickou Multifunkční přírodovědnou učebnu, díky které bude rozšířeno praktické využití stávající 3D laboratoře a která umožní propojení teoretické výuky (praktikované ve stávající 3D laboratoři) s praktickými pokusy z oblasti přírodních věd. Projekt cílí na rozvoj psychomotorických schopností žáků, vybavení umožní propojení moderní techniky s praktickými metodami výuky přírodních věd, práci s digitálními technologiemi a v neposlední řadě může významně přispět k podchycení a následnému rozvoji talentovaných dětí.

Výstupem projektu bude odborná učebna, použita bude pro výuku odborných předmětů. Konkrétně se bude jednat o Multifunkční přírodovědnou učebnu a v ní budou vyučované předměty biologie, chemie, fyzika a zeměpis.

Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků těchto klíčových kompetencí přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Projekt přispěje k zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím pomůže zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

Projekt Modernizace chemické laboratoře, reg. číslo  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006606

Rozpočet projektu: 4 mil. Kč z toho částka dotace: 3,6 mil. Kč
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborné chemické laboratoře zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí přírodní vědy a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.
Výstupem projektu bude chemická laboratoř, použita bude pro výuku chemie. Projekt dále přispěje k zajištění bezbariérovosti budovy gymnázia.
Naplnění cílů projektu bude dosaženo především pořízením vybavení (nábytek, pomůcky pro výuku,) do odborné učebny a realizací souvisejících stavebních prací.
Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

 

 

 
Gymnázium Ostrov