Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

IROP

Projekt Modernizace chemické laboratoře, reg. číslo  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006606

Rozpočet projektu: 4 mil. Kč z toho částka dotace: 3,6 mil. Kč
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborné chemické laboratoře zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí přírodní vědy a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.
Výstupem projektu bude chemická laboratoř, použita bude pro výuku chemie. Projekt dále přispěje k zajištění bezbariérovosti budovy gymnázia.
Naplnění cílů projektu bude dosaženo především pořízením vybavení (nábytek, pomůcky pro výuku,) do odborné učebny a realizací souvisejících stavebních prací.
Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

 

 Gymnázium Ostrov