Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Kultura

Gymnázium Ostrov má dlouholetou koncepci kulturních akcí. Divadelní a filmová představení, koncerty, audiovizuální popřady a besedy jsou pořádány tak, aby odpovídaly věku žáků i probíraným tématům ve výuce. Cílem je nabídnout žákům během studia co nejpestřejší škálu forem i žánrů.

Vyučující českého jazyka organizují návštěvy divadelních představení v Praze, Chebu nebo v Plzni. Angličináři jezdí do anglicky mluvících divadel do Prahy, němčináři jezdí se studenty na představení do německých partnerských škol, francouzštináři pravidelně navštěvují kulturní akce organizované francouzskou ambasádou.

Jsme přesvědčeni, že kulturní pořady ke studiu na gymnáziu patří - nejen proto, že vhodně doplňují výuku, ale především nenahraditrelným způsobem studenty kultivují.Pěvecký sbor

Kulturní akce


Gymnázium Ostrov