Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Nabídka výuky ve 3D laboratoři pro mateřské, základní a střední školy

Nabízíme možnost výuky ve 3D laboratoři pro mateřské, základní a střední školy.

Mateřské školy - oblast přírodověda, zdravověda

Základní školy - přírodověda, zdravověda, biologie, chemie, zeměpis, fyzika, matematika, anglický jazyk

Střední školy  - biologie, chemie, matematika, fyzika, zeměpis, anglický jazyk

 

Lze připravit výuku podle ŠVP konkrétní školy.

 

 - Využíváme 3D projekci - multimediální programy Eureka In. Stereo.

 - Práce s tablety

 - Práce s 3D videokamerou

 

Kapacita učebny - 30 žáků.

 

Informace o termínech a možnostech výuky

RNDr. Kateřina Ledvinová,

ledka@gymostrov.eu

telefon: 353 433 795

 

NABÍZÍME MOŽNOST JEDNORÁZOVÝCH NÁVŠTĚV 3D LABORATOŘĚ

předměty biologie, chemie, zeměpis, fyzika  - po předchozí domluvě

 

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍCH TERMÍNŮ A TÉMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ AKCE - opět po předchozí domluvě

 

Program s dětmi z mateřských škol

Slavnostní otevření 3D laboratoře 31.10. 2014

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji - CZ.1.07/1.1.00/44.0004

 

Gymnázium Ostrov se stalo partnerskou školou projektu Karlovarského kraje

CZ.1.07/1.1.00/44.0004 - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji.

Vrámci projektu bude na ostrovském gymnáziu vybudovaná výuková 3D laboratoř, která umožní žákům partnerských základních škol a studentům gymnázia získávat poznatky z přírodovědných oborů tou nejmodernější cestou.

 

Veřejná zakázka na vybavení 3D laboratoře

Vítězem veřejné zakázky na vybavení 3D laboratoře - část B (pracovní stanice pro 3D, výukové tablety, výukový software pro 3D stanice a výukové programy pro tablety) se stala firma AW Graph s.r.o., Jeseniova 20, Praha 3.

 

Veřejná zakázka na pořízení software, výukového programu pro tablety, tablety, pracovní stanice 3D, řídící PC, nabíjecí stanice tabletů, včetně příslušenství a komplexních služeb včetně napojení do komunikační sítě Gymnázia Ostrov byla ukončena dne 11. 4. 2014 s celkovými vynaloženými náklady 1.571 185 Kč vč DPH. Zakázka byla plněna bez subdodavatelů, kteří by měli podíl na plnění veřejné zakázky vyšší než 10 % firmou AW Graph, s.r.o.


 

Veřejná zakázka na vybavení pro 3D projekci - pořízení 3D projektoru, projekční plochy, multimediálního výukového pásma, 3D brýlí, 3D kamery, software, řídícího PC, včetně příslušenství a komplexních služeb včetně napojení do komunikační sítě Gymnázia Ostrov byla ukončena dne 13. 8. 2014 s celkovými vynaloženými náklady 1.311 588 Kč vč DPH. Zakázka byla plněna bez subdodavatelů, kteří by měli podíl na plnění veřejné zakázky vyšší než 10 % firmou AV Media, a.s.

Stavební úpravy prostor pro novou  3D laboratoř.

Vítězem výběrového řízení na stavební úpravy prostor pro 3D laboratoř se stala firma Jurica, a.s. Postup stavebních prací dokládají přiložené fotografie.

Školení pedagogů pro práci s 3D technikou

Nově vybudovaná 3D laboratoř byla vybavena nejmodernějšími počítači, programy a tablety a v dubnu započala série školení pedagogů pro práci s touto špičkovou technikou. Momentky ze školení můžeme vidět ve fotogalerii.

 Výuka v laboratoři zahájena

Od června 2014 probíhá ve 3D laboratoři pravidelná výuka. Žáci partrnerských základních škol i studenti gymnázia tak mají možnost seznamovat se se zákonitostmi a jevy z biologie, chemie, zeměpisu, fyziky či matematiky prostřednictvím nejmodernější techniky a formou progresivních výukových metod.

Partnerské základní školy

Žáci partnerských základních škol se zapojili do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (Projekt je registrovaný pod číslem: CZ.1.07/1.1.00/44.0004. realizace probíhá v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015). Zájemci z řad žáků se v rámci projektu účastní volnočasových aktivit nebo povinné výuky ve 3D laboratoři Gymnázia Ostrov, kde absolvují výuku v předmětech přírodověda, přírodopis, fyzika, chemie a zeměpis. Výuka je vedena tak, aby účastníci dostali možnost propojit své vědomosti s praktickými postupy.
 
Základní škola Hroznětín
http://www.zshroznetin.net/projekty-do-kterych-jsme-zapojeni/
Základní škola Marie Curie Sklodowské Jáchymov
 
Základní škola jazyků Karlovy Vary
http://www.jazkvary.cz/mod/forum/discuss.php?d=101
Základní škola Merklín
http://www.skolamerklin.cz/projekty/
Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189
http://www.zskarlovarska.cz/index.php/projekty/projekty-eu/685-podpora-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani-v-karlovarskem-kraji
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289
Základní škola a mateřská škola Pernink
 
Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19

 

 

 
Gymnázium Ostrov