Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Úspěch v celostátním kole.
Julie Křimská z kvarty B dosáhla dalšího vynikajícího umístění. V celostátním kole soutěže Jáma lvová, kterou pořádá ČVUT, obsadila výborné 10.místo. Soutěže se účastnila už podruhé a opakovaně úspěšně. Za odměnu ji čeká i letos prázdninové soustředění plné nejen matematiky, ale i... více >

Okresní kolo Pythagoriády
 bylo pro nás i letos úspěšné - 2.místo v kategorii prim obsadila Kim Bot z primy B, Ze sekund byla nejúspěšnější Alena Kuciánová z V2.B. Dominik Janouš z tercie B se umístil na 3.místě. Za matematiku gratulujeme. Mgr. D. Kišová ... více >

Okresní kolo matematické olympiády
 bylo pro nás úspěšné i na nižším gymnáziu - v kategorii 7.tříd obsadila 2.místo Anna Machková ze sekundy A, v kategorii 8.tříd se umístila na 3.místě Tereza Besperátová  z tercie A. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. D. Kišová za předmětovou komisi matematiky... více >

Krajské kolo matematické olympiády
 v kategorii C - prvních ročníků středních škol bylo pro nás letos velmi úspěšné díky  Kristiánu Šťastnému z kvinty A. V této náročné soutěži osadil úžasné druhé místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.   Mgr. D. Kišová... více >

Matematika opět slavila úspěch
- tentokrát v celostátní soutěži Pangea. Tereza Horčičková z kvarty B obsadila 1.místo v kraji, celkově pak byla 42. z více než třech tisíc účastníků. S nejlepšími  soutěžícími se utká v celostátním finále 17.května v Praze. Přejeme hodně úspěchů.   Mgr. D. Kišová, předmětová komise matematiky... více >

Velký úspěch v matematické olympiádě
V krajském kole matematické olympiády kategorie Z9 - kvarty obsadila vynikající první místo Julie Křimská z kvarty B. K úspěchu gratulujeme a přejeme úspěch do dalších soutěží, kterých se naše studentka průběžně účastní.   Mgr. D. Kišová, předmětová komise matematiky... více >

Přednášky z matematiky
Foto Dne 17. 1. 2019 navštívil naše Gymnázium děkan FIS VŠE v Praze Jakub Fisher a odpřednášel blok matematických přednášek na témata:   "Pepa z Litvínova: důsledky finanční negramotnosti" Oficiální text: Přednáška představí klíčové statistické ukazatele zachycující vývoj české ekonomi... více >

Matematická soutěž Pythagoriáda
 V lednu proběhlo na škole školní kolo Pyhagoriády pro primy, sekundy a tercie. Gratulujeme vítězům  - Danielu Dvorožňákovi z primy B, Elišce Česákové ze sekundy B a Kristianu Šťastnému z tercie A. Všichni úspěšní řešitelé postupují do okresního kola. Mgr. Drahomíra Kišová, Mgr. Dagmar Machková ... více >

Školní kolo Pythagoriády
 Ve čtvrtek 31. března se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro  primu, sekundu a tercii. Nejvíce úspěšných řešitelů - celkem osm - bylo v primách.  První místo obsadily Julie Křimská a Eliška Česáková. V tercii byl vítězem Adam Pinc. Přejeme hodně úspěchů v okresním kole.   Za organiz... více >

Matematika

Osmiletý vzdělávací obor: prima – kvarta, kvinta-oktáva

Čtyřletý vzdělávací obor: první – čtvrtý ročník

Obsahové vymezení

 

Základem předmětu matematika je naučit žáky ovládání základních matematických zákonitostí a dovedností. Žáci též získají potřebné nástroje k zvládnutí dalšího studia na vysoké škole, ale i v běžném životě. Zvládnutí matematických zákonitostí a dovedností pomáhá žákům k zvládnutí i dalších přírodovědných předmětů. Napomáhá k zvládnutí i různých životních situací, neboť vede žáky k  rozvoji logického a abstraktního myšlení, logického vyvozování a jasné formulaci myšlenek. Vede žáky k přesné formulaci myšlenek a tím ke schopnosti přesného a stručného  ústního i písemného projevu. Ve výuce je třeba dávat důraz na rozvíjení schopnosti porozumění dané úlohy, jasnou formulaci problému, zvolení optimálního matematického postupu řešení, schopnost zdůvodnění zvoleného postupu a výsledku.

 

Časová dotace pro nižší gymnázium

 

Předmět je od primy do kvarty vyučován s týdenní dotací 5,4,5,4 hodiny . V každém ročníku je z toho jedna hodina věnována cvičení z matematiky, kde je třída rozdělena na dvě skupiny.

 

Časová dotace pro vyšší a čtyřleté gymnázium

 

Předmět je od kvinty do oktávy a od prvního do čtvrtého ročníku vyučován s týdenní dotací 4,4,4,2 hodiny. V kvintě, sextě, prvním a druhém ročníku je z toho jedna hodina věnována cvičení z matematiky, kde je třída rozdělena na dvě skupiny.

 

Seminář z matematiky

 

Studenti, kteří mají zájem o matematiku a budou ji potřebovat na přijímací zkoušky na vysokou školu,  mají možnost od septimy ( 3. ročníku) zvolit nepovinný předmět seminář z matematiky. Seminář neslouží jen jako příprava na maturitu a vysokou školu, ale též se zde vyučují rozšiřující kapitoly matematiky – diferenciální a integrální počet, komplexní čísla a další rozšiřující učivo z kapitol probíraných v povinné matematice.

 

Prostorové a materiální vybavení pro výuku

 

Škola má k dispozici tři učebny matematiky, z nichž jedna je vybavena počítačem, dataprojektorem a smart tabulí s možností využití zejména programů Matik, Derive, Cabri geometrie a Zajímavá matematika.Druhá je vybavena dataprojektorem, počítače je možné připojit na internet.

Cvičení z matematiky může probíhat v učebnách výpočetní techniky, ve které pak každý žák pracuje samostatně s jednotlivými matematickými programy.

Kabinet matematiky je dostatečně vybaven učebnicemi, zejména matematickými sbírkami.

 

 Matematické soutěže:

 

Žáci mají možnost se každoročně zúčastnit školních, okresních a krajských kol Matematické olympiády, školního a okresního kola Pythagoriády. Soutěž Matematický klokan je na základě škoního kola vyhodnocena celostátně. Soutěž Logická olympiáda probíhá částečně s pomocí předmětu informatika a výpočetní technika.

 

Vyučujíci matematiky ve školním roce 2019/2020

Mgr. Drahomíra  Kišová - V1.A, 2.A, V6.A,V8.A, seminář 4.ročník  

Mgr. Dagmar Machková - V1.B, V2.A + B, V4.A - zastupuje p.uč.Veselá 

Mgr. Michaela Netrvalová - V3.A, V7.B, seminář 3.+ 4.ročníky

Ing. David Cervan, Ph.D. - zastupuje za Mgr. Michaelu Netvalovou
Mgr. Marcela Sachlová - V4.B, V6.B V7.A, 4.A

Mgr. Jaroslav Šafránek - V8.B 

Kristina Šťastná - V5.A + B

Mgr. Michal Štěpáněk - 1.A, 3. A 

Mgr. Alexandra Šusterová - V3.B

 

Doporučené internetové stránky pro procvičování a prohlubování učiva:

Pro nižšší gymnázium: www.zsdobrichovice.cz

                                      www.mucirna.chytrak.cz

 

Pro vyšší gymnázium: www.realisticky.cz

                                    www.matikaprospoluzaky.cz                                   

                                     https://www.e-matematika.cz/stredni-skoly/

 

Doporučené učebnice a sbírky pro vyšší gymnázium
Gymnázium Ostrov