Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Pythagoriáda - okresní kolo
Foto Dne 29. dubna 2024 se 14 z našich 16 úspěšných řešitelů školního kola Pythagoriády z nižšího gymnázia zúčastnilo okresního kola v Karlových Varech. Z nich se opět 8 stalo úspěšnými řešiteli (získali alespoň 10 bodů z 15 možných) a dokonce 6 z nich obsadilo medailové pozice a to v každé ze... více >

Pythagoriáda - výsledky školního kola
Školní kola matematické soutěže Pythagoriáda přesunutá z podzimu loňského roku se uskutečnila netradičně ve dnech 19. až 27. března 2024 na naší škole. Úspěšnými řešiteli se stali Ti soutěžící, kteří správně vyřešili alespoň 10 úloh z patnácti. PYTHAGORIÁDA 2023/2024 ... více >

Krajské kolo Matematické olympiády
Dlouho očekávané výsledky krajského kola Matematické olympiády, která se konala 28. března 2023 v Chebu, přinesly vítězství Jeronýma Šťastného z kvarty B. Jeroným byl s přehledem nejúspěšnějším řešitelem mezi osmi finalisty kategorie Z9 (deváťáci a kvarty).  Blahopřejeme a těšíme se na d... více >

Vítězové Matematického klokana 2022/2023
    Pořadí Jméno Příjmení Třída Počet bodů BENJAMÍN ... více >

Okresní kolo Pythagoriády
Okresní kolo Pythagoriády bylo pro nás úspěšné.  Kateřina Brandtlová z primy B a Eliška Plzáková ze sekundy B se ve svých kategoriích umístily na 3. místě. Největší úspěch měli studenti v kategorii kvart, Jeroným Šťastný z V4. B zvítězil a Jan Zmeškal z V4.A obsadil 2. místo. Gratulujeme a ... více >

Školní kolo Pythagoriády
Školní kolo Pythagoriády 2022 Ve dnech 17. až 20. října na naší škole proběhla školní kola matematické soutěže Pythagoriáda. Úspěšnými řešiteli se stali Ti soutěžící, kteří správně vyřešili alespoň 9 úloh z patnácti. Za primy byli úspěšnými řešiteli: ... více >

Školní kolo Pythagoriády 2021
Ve dnech 2. a 4. listopadu na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Úspěšnými řešiteli se stali ti soutěžící, kteří správně vyřešili alespoň 10 úloh z patnácti. Za primy byli úspěšnými řešiteli: Chalupa Šimon ... více >

Přednášky z matematiky
Foto Dne 17. 1. 2019 navštívil naše Gymnázium děkan FIS VŠE v Praze Jakub Fisher a odpřednášel blok matematických přednášek na témata:   "Pepa z Litvínova: důsledky finanční negramotnosti" Oficiální text: Přednáška představí klíčové statistické ukazatele zachycující vývoj české ekonomi... více >

Matematická soutěž Pythagoriáda
 V lednu proběhlo na škole školní kolo Pyhagoriády pro primy, sekundy a tercie. Gratulujeme vítězům  - Danielu Dvorožňákovi z primy B, Elišce Česákové ze sekundy B a Kristianu Šťastnému z tercie A. Všichni úspěšní řešitelé postupují do okresního kola. Mgr. Drahomíra Kišová, Mgr. Dagmar Machková ... více >

Školní kolo Pythagoriády
 Ve čtvrtek 31. března se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro  primu, sekundu a tercii. Nejvíce úspěšných řešitelů - celkem osm - bylo v primách.  První místo obsadily Julie Křimská a Eliška Česáková. V tercii byl vítězem Adam Pinc. Přejeme hodně úspěchů v okresním kole.   Za organiz... více >

Matematika

Osmiletý vzdělávací obor: prima – kvarta, kvinta-oktáva

Čtyřletý vzdělávací obor: první – čtvrtý ročník

Obsahové vymezení

 

Základem předmětu matematika je naučit žáky ovládání základních matematických zákonitostí a dovedností. Žáci též získají potřebné nástroje k zvládnutí dalšího studia na vysoké škole, ale i v běžném životě. Zvládnutí matematických zákonitostí a dovedností pomáhá žákům k zvládnutí i dalších přírodovědných předmětů. Napomáhá k zvládnutí i různých životních situací, neboť vede žáky k  rozvoji logického a abstraktního myšlení, logického vyvozování a jasné formulaci myšlenek. Vede žáky k přesné formulaci myšlenek a tím ke schopnosti přesného a stručného  ústního i písemného projevu. Ve výuce je třeba dávat důraz na rozvíjení schopnosti porozumění dané úlohy, jasnou formulaci problému, zvolení optimálního matematického postupu řešení, schopnost zdůvodnění zvoleného postupu a výsledku.

 

Seminář z matematiky

 

Studenti, kteří mají zájem o matematiku a budou ji potřebovat na přijímací zkoušky na vysokou školu,  mají možnost od septimy ( 3. ročníku) zvolit nepovinný předmět seminář z matematiky. Seminář neslouží jen jako příprava na maturitu a vysokou školu, ale též se zde vyučují rozšiřující kapitoly matematiky – diferenciální a integrální počet, komplexní čísla a další rozšiřující učivo z kapitol probíraných v povinné matematice.

 

 

Prostorové a materiální vybavení pro výuku

 

Škola má k dispozici tři učebny matematiky, z nichž jedna je vybavena počítačem, dataprojektorem a smart tabulí s možností využití zejména programů Matik, Derive, Cabri geometrie a Zajímavá matematika.Druhá je vybavena dataprojektorem, počítače je možné připojit na internet.

Cvičení z matematiky může probíhat v učebnách výpočetní techniky, ve které pak každý žák pracuje samostatně s jednotlivými matematickými programy.

Kabinet matematiky je dostatečně vybaven učebnicemi, zejména matematickými sbírkami.

 

 Matematické soutěže:

 

Žáci mají možnost se každoročně zúčastnit školních, okresních a krajských kol Matematické olympiády, školního a okresního kola Pythagoriády. Soutěž Matematický klokan je na základě škoního kola vyhodnocena celostátně. Soutěž Logická olympiáda probíhá částečně s pomocí předmětu informatika a výpočetní technika.

 

Vyučujíci matematiky 

Vyučující matematiky ve školním roce 2023/2024
 
Ing. Pavel Banzet – V7.A, V7.B, V8.A, V8.B
Mgr. Dagmar Machková – V1.A, V2.A, V2.B, V4.A 
Ing. Ilona Matějčková – V3.A, V3.B, V6.B
Mgr. Michaela Netrvalová - seminář 3. ročník
Mgr. Marcela Sachlová – 1.A, V6.A, 3.A, 4.A
Mgr. Jaroslav Šafránek – seminář 4. ročník
Mgr. Michal Štěpánek – V5.A, 2.A
Mgr. Kristýna Šťastná - V1.B, V5.B
Mgr. Alexandra Šusterová – V4.B

 

 

 

Doporučené internetové stránky pro procvičování a prohlubování učiva:

Pro nižšší gymnázium: www.zsdobrichovice.cz

                                      www.mucirna.chytrak.cz

 

Pro vyšší gymnázium: www.realisticky.cz

                                    www.matikaprospoluzaky.cz                                   

                                     https://www.e-matematika.cz/stredni-skoly/

 

Doporučené učebnice a sbírky pro vyšší gymnázium
Gymnázium Ostrov