Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Termíny profilové maturitní zkoušky v podzimním období
Stanovení termínů podzimní maturitní zkoušky.pdf ... více >

 Maturitní zkoušky ve šk. roce 2021/2022

Maturitní modelmaturita.cermat.cz

Způsob a podmínky ukončování vzdělávání stanoví § 77 a následující školského zákona a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

 

Profilová část (školní)

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku těchto povinných zkoušek, jejichž obsah je v souladu s učebními osnovami povinných vyučovacích předmětů a volitelných vzdělávacích aktivit vymezených ve školním vzdělávacím programu.
 
 
 

Vyhlášení ředitele školy - profilová část maturitní zkoušky

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELE profilová část maturit
Způsob záznamu textu 
Maturitní témata  - profilová zkouška
Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách v roce 2022
 

Školní seznam literárních děl 

SEZNAM LITERATURY ČJL 2021- 2022

 

Seznam literárních děl - vzorová tabulka

Seznam - vzorová tabulka

 

Hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení profilovách zkoušek 2022.pdf

Společná část (státní)

maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti

 

Odkazy na užitečné zdroje k přípravě k maturitě

Státní maturita z češtiny

maturita.cermat.cz/

 
Gymnázium Ostrov