Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Jednotné zkušební schéma písemné části maturitní zkoušky - jaro 2018
 gymostrov/userfiles/JZS_jaro-2018_podrobne schema_(priloha 9).pdf... více >

 Maturitní zkoušky ve šk. roce 2017/2018

Maturitní modelhttp://www.novamaturita.cz

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Sdeleni-MSMT_terminy-SCMZ_2018-jaro.pdf

MZ 2018_kalendar_web.pdf

Profilová část (školní)

Témata a vyhlášení ŘŠ - profilová 2017-2018.pdf

 

Matematika+ (jen nepovinně)

Vyhlaseni_pokusneho_overovani_MAT_.pdf

priloha_c__1.pdf

priloha_c__2.pdf

priloha_c__3.pdf

 

Společná část (státní)

Témata státní AJ, NJ, RJ - 2017-2018.pdf

Školní seznam literárních děl

Seznam četby - vzorová tabulka

Obecná struktura ústní zkoušky z českého jazyka

Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

Příklady vzorových úloh z literární historie

 
Gymnázium Ostrov