Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 Maturitní zkoušky ve šk. roce 2018/2019

Maturitní modelhttp://www.novamaturita.cz

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Jednotné zkušební schéma  - časový rozvrh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

JZS_jaro-2019_Sdeleni-MSMT.pdf

JZS_jaro-2019_podrobne schema_(priloha 8).pdf

JZS_jaro-2019_prilohy_1-7.pdf

 

Profilová část (školní)

Profilová zkouška - vyhlášení a přehled témat

 

Matematika+ (jen nepovinně)

Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení.

Vyhlaseni_pokusneho_overovani_MAT_.pdf

priloha_c__1.

priloha_c__2.

priloha_c__3.

Seznam VŠ akceptujících zkoušku Matematika+

 

Společná část (státní)

Sdělení MŠMT - termíny didaktických testů a písemných prací společné části - jaro 2019

Školní seznam literárních děl

Seznam četby - vzorová tabulka

Obecná struktura ústní zkoušky z českého jazyka

Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

Příklady vzorových úloh z literární historie

Seznam témat pro společnou část - cizí jazyky

 

Odkazy na užitečné zdroje k přípravě k maturitě

Státní maturita z češtiny

MŠMT - státní maturita

Maturita 2019.cz
Gymnázium Ostrov