Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Velký úspěch v krajském kole soutěže v německém jazyce
Foto  Velká gratulace patří naší studentce Aleně Jandíkové z kvarty B, které se podařilo v krajském kole soutěže v německém jazyce obsadit vynikající 2. místo v kategorii II.B (tercie, kvarta). Alence přejeme hodně úspěchů a radosti při dalším studiu německého jazyka.   Petr Fiala předseda předmětové komise NJ... více >

Setkání s partnerskou školou z Wunsiedlu v Bad Kissingen
Foto  Minulý týden strávili žáci našeho gymnázia s žáky z partnerského gymnázia Luisenburg Gymnasium Wunsiedel. Od 19. do 24. března byli v Bad Kissingenu ve vzdělávacím zařízení Heiligenhof. Zde pro ně byl připraven bohatý program k tématu „Demokracie, Tolerance a Koncensus“.  Navštívili durynský zemský parlament a ... více >

Vítězství v okresním kole olympiády z německého jazyka
 Ve čtvrtek 9. března se v Karlových Varech konalo okresní kolo olympiády z německého jazyka kategorie IIB, tedy pro žáky tercie a kvarty. Naši němčináři z kvarty B nám udělali velkou radost. Alena Jandíková zvítězila a postupuje do krajského kola v Sokolově. Na čtvrtém místě se umístila Romana Knopová, Tomáš Garčala byl ... více >

Školní kolo olympiády v německém jazyce
 Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce. V kategorii nižšího gymnázia zvítězila Alena Jandíková z kvarty B, na druhém a třetím místě se umístili Romana Knopová a Tomáš Garčala, rovněž z kvarty B. V kategorii vyššího gymnázia zvítězila Rozá... více >

Setkání s partnerskou školou z Hofu
Foto  Ve čtvrtek 23. června jsme se setkali s žáky a učiteli z naší partnerské školy z Hofu. Během cyklovýletu z Chebu do Kynšperka nad Ohří a zpět jsme si procvičili německý jazyk a zároveň udělali něco pro své zdraví. Akce se uskutečnila po tříleté odmlce způsobené koronavirovou epidemií. Těšíme se na dalš ... více >

Úspěšné okresní kolo soutěže v německém jazyce
Foto   Ve středu 9. března se v Karlových Varech po vynucené dvouroční pauze uskutečnilo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naši žáci se účastnili obou kategorií, ti z nižšího gymnázia dosáhli vynikajících výsledků. John Nguyen z kvarty B vyhrál a Rozálie Horká z kvarty A skončila na 3. místě. Soutěže se ... více >

 

Charakteristika předmětu

Žáci osmiletého gymnázia si volí německý jazyk jako druhý cizí jazyk na nižším stupni gymnázia v tercii. Výuka probíhá dle učebnice Prima 1. až 5. díl (nakladatelství Fraus). Tato učebnice zaručuje během šesti let dovedení znalostí až k jazykové úrovni B1 podle SERR. 

 

Žáci čtyřletého gymnázia navazují na studium německého jazyka na základní škole. Pokračují ve studiu německého jazyka dle učebnice Direkt interaktiv (nakladatelství Klett). Tyto učebnice je určeny pro studium německého jazyka na čtyři roky. Dovede znalosti žáků až k jazykové úrovni B1 podle SERR.


 

Žáci mohou z německého jazyka skládat maturitní zkoušku, a to buď profilovou, či státní. Maturita se skládá z ústní a písemné části, státní navíc z didaktického testu.

 

Německý jazyk vždy patřil na ostrovském gymnáziu do kategorie žádaných cizích jazyků, což je dáno zejména bezprostředním sousedstvím s Německem, regionálními specifiky a potřebami zdejšího pracovního trhu. Mimo jazykové stránky je žák rozvíjen i po stránce sociální – výuka mu přibližuje také kulturu a mentalitu německy mluvících zemí a pomáhá mu pochopit dějinné souvislosti.

 

 
Akce pro žáky
 

Pro žáky se pravidelně připravují zahraniční výjezdy do Německa, mezinárodní projekty a roční studijní pobyty ve spolupráci s EUREGIO EGRENSIS. Naše gymnázium má v Německu partnerské školy ve Wunsiedlu, Hofu a Schwarzenbergu. Spolupráce byla až do epidemie COVID 19 velmi intenzivní. Za mnohé akce lze zmínit cyklovýlety, jazykové workshopy či vánoční koncerty a jarní zpívání. V letošním školním roce doufáme, že navážene na veškeré aktivity omezené kvůli epidemii.

 
Vyučující německého jazyka ve školním roce 2022/2023 
 

Mgr. Petr Fiala – předseda předmětové komise

Mgr. Alena Bělohoubková

PaeDr. Jitka Brychtová

Mgr. Veronika Černá

Mgr. Eva Jílková

 

 

 

        Viel Spaß mit Deutsch im Schuljahr 2022/2023!

              
Gymnázium Ostrov