Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Setkání s partnerskou školou z Hofu
Foto V pátek 31. května jsme se setkali s žáky a učiteli z naší partnerské školy z Hofu. Během cyklovýletu z Chebu do Kynšperka nad Ohří a zpět jsme si procvičili německý jazyk a zároveň udělali něco pro své zdraví. Těšíme se na další akci!   Za všechny cyklisty, Petr Fiala ... více >

Ostwestjugendakademie v Bad Kissingen
Foto Minulou neděli jsme se vydali do lázeňského městečka Bad Kissingen, abychom zde strávili čas s žáky z naší partnerské školy ve Wunsiedelu. Cesta vlakem byla  poněkud dlouhá, ale měli jsme příjemnou pauzu v Norimberku, kde jsme si dali oběd a protáhli si nohy při prohlídce města. K večeru jsme konečně dorazili do Bad Kissingen. Po ubytování v ... více >

 

Charakteristika předmětu

Žáci osmiletého gymnázia si volí německý jazyk jako druhý cizí jazyk na nižším stupni gymnázia v tercii. Výuka probíhá dle učebnice Prima 1. až 5. díl (nakladatelství Fraus). Tato učebnice zaručuje během šesti let dovedení znalostí až k jazykové úrovni B1 podle SERR. Žáci mohou z německého jazyka skládat maturitní zkoušku, a to buď profilovou, či státní.

 

Žáci čtyřletého gymnázia navazují na studium německého jazyka na základní škole. Ti lépe jazykově vybavení jsou přiřazeni do jazykových skupin osmiletého gymnázia. Ostatní pokračují ve studiu německého jazyka dle učebnice Direkt interaktiv, nebo Direkt neu (nakladatelství Klett). Tyto učebnice je určeny pro studium německého jazyka na čtyři roky. Dovede znalosti žáků až k jazykové úrovni B1 podle SERR.


 

Žáci mohou z německého jazyka skládat maturitní zkoušku, a to buď profilovou, či státní. Německý jazyk vždy patřil na gymnáziu v Ostrově do kategorie žádaných cizích jazyků, což je dáno zejména bezprostředním sousedstvím se SRN, regionálními specifiky a potřebami zdejšího pracovního trhu. Mimo jazykové stránky je student rozvíjen i po stránce sociální – výuka mu přibližuje také kulturu a mentalitu německy mluvících zemí a pomáhá mu pochopit dějinné souvislosti.

 

 
Akce pro žáky
 

Pro žáky se pravidelně připravují zahraniční výjezdy do Německa, mezinárodní projekty a roční studijní pobyty ve spolupráci s EUREGIO EGRENSIS. Naše gymnázium má v Německu partnerské školy ve Wunsiedlu, Hofu a Schwarzenbergu. Spolupráce je velmi intenzivní. Za mnohé akce lze zmínit cyklovýlety, jazykové workshopy či vánoční koncerty.

 
Vyučující německého jazyka ve školním roce 2019/2020 
 

Mgr. Petr Fiala – předseda předmětové komise

Mgr. Alena Bělohoubková

PaeDr. Jitka Brychtová

Mgr. Veronika Černá

Mgr. Eva Jílková

 

Mgr. Marcel Biskup – externista

 

        Viel Spaß mit Deutsch im Schuljahr 2019/2020!!!

              
Gymnázium Ostrov