Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch
Úspěšné okresní kolo soutěže v německém jazyce
Foto   Ve středu 9. března se v Karlových Varech po vynucené dvouroční pauze uskutečnilo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naši žáci se účastnili obou kategorií, ti z nižšího gymnázia dosáhli vynikajících výsledků. John Nguyen z kvarty B vyhrál a Rozálie Horká z kvarty A skončila na 3. místě. Soutěže se ... více >

 

Charakteristika předmětu

Žáci osmiletého gymnázia si volí německý jazyk jako druhý cizí jazyk na nižším stupni gymnázia v tercii. Výuka probíhá dle učebnice Prima 1. až 5. díl (nakladatelství Fraus). Tato učebnice zaručuje během šesti let dovedení znalostí až k jazykové úrovni B1 podle SERR. 

 

Žáci čtyřletého gymnázia navazují na studium německého jazyka na základní škole. Ti lépe jazykově vybavení jsou přiřazeni do jazykových skupin osmiletého gymnázia. Ostatní pokračují ve studiu německého jazyka dle učebnice Direkt interaktiv (nakladatelství Klett). Tyto učebnice je určeny pro studium německého jazyka na čtyři roky. Dovede znalosti žáků až k jazykové úrovni B1 podle SERR.


 

Žáci mohou z německého jazyka skládat maturitní zkoušku, a to buď profilovou, či státní. Maturita se skládá z ústní a písemné části, státní i z didaktického testu.

 

Německý jazyk vždy patřil na ostrovském gymnáziu do kategorie žádaných cizích jazyků, což je dáno zejména bezprostředním sousedstvím s Německem, regionálními specifiky a potřebami zdejšího pracovního trhu. Mimo jazykové stránky je žák rozvíjen i po stránce sociální – výuka mu přibližuje také kulturu a mentalitu německy mluvících zemí a pomáhá mu pochopit dějinné souvislosti.

 

 
Akce pro žáky
 

Pro žáky se pravidelně připravují zahraniční výjezdy do Německa, mezinárodní projekty a roční studijní pobyty ve spolupráci s EUREGIO EGRENSIS. Naše gymnázium má v Německu partnerské školy ve Wunsiedlu, Hofu a Schwarzenbergu. Spolupráce byla až do epidemie COVID 19 velmi intenzivní. Za mnohé akce lze zmínit cyklovýlety, jazykové workshopy či vánoční koncerty a jarní zpívání. V letošním školním roce budou veškeré aktivity pravděpodobně opět kvůli epidemii COVIR 19 značně omezeny.

 
Vyučující německého jazyka ve školním roce 2020/2021 
 

Mgr. Petr Fiala – předseda předmětové komise

Mgr. Alena Bělohoubková

PaeDr. Jitka Brychtová

Mgr. Veronika Černá

Mgr. Eva Jílková

 

Mgr. Marcel Biskup – externista

 

        Viel Spaß mit Deutsch im Schuljahr 2021/2022!

              
Gymnázium Ostrov