Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Ohlédnutí za letošními oslavami Gymnázia Ostrov

Foto

Začátek školního roku byl ve znamení příprav na oslavy 60. výročí trvání Gymnázia Ostrov.
Oslavy proběhly v sobotu 19. října 2013. V tento den si gratulanti mohli prohlédnout vyzdobenou školu, viděli její vybavení, práce studentů, ukázky učebnic, počítačových výukových programů. Mimo jiné zde Mgr. I. Machek připravil třídu s archivními fotkami školy, starší tabla maturantů i fotky bývalých studentů. O tuto expozici byl mezi návštěvníky veliký zájem. Současně si hosté mohli zakoupit almanach, odznak a slušivé tričko s potiskem propagující gymnázium. Odpoledne proběhl pořad v divadelním sále DK Ostrov, který výborně připravil a „ebenovsky“ moderoval Mgr. Libor Velička. Následoval raut a setkání současných i bývalých profesorů v prostorách T klubu i setkání jednotlivých absolventů v prostorách domu kultury.
Proběhly i doprovodné akce:
Týden před oslavami prošel městem veselý průvod studentů, který svoji cestu zakončil na Mírovém náměstí, kde gymnáziu popřáli studenti, ale i představitelé města Ostrov. Gymnázium zde také z rukou starosty města Bc. Pavla Čekana obdrželo sponzorský narozeninový dárek ve výši 50 000 Kč.
Součástí oslav byla také zdařilá a poutavá výstava výtvarných prací studentů gymnázia v Oranžérii Václava Havla v Městské knihovně Ostrov. Celkově oslavy proběhly v milém a příjemném duchu.
Poděkování patří celému realizačnímu týmu ve složení:
Mgr. Jaroslav Šafránek, Mgr. Ivan Machek, Mgr. Petr Fiala, Mgr. Jaroslava Strachoňová, Mgr. Jana Matoušková, Mgr. Libor Velička, Mgr. Milan Martinek
Poděkování patří také kanceláři školy ve složení Irena Zátrochová, Miloslava Boková a Věra Kuchařová a samozřejmě i všem ostatním, kteří se na oslavách podíleli.

Mgr. Milan Martinek

zástupce ředitele školy
 Fotogalerie ze dne otevřených dveří

 

Fotogalerie z průvodu městemZpět

Gymnázium Ostrov