Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Angličtina otevírá brány do světa

 

O tom, že angličtina je jeden z nejdůležitějších světových jazyků, ne-li nejdůležitější, jistě není pochyb. Zemí, kde je tato řeč jazykem úředním, je věru hodně, ale díky faktu, že se stala v jistém slova smyslu novodobým esperantem, můžeme se s ní dohovořit téměř všude a nepřicházíme tak do kontaktu jen s rodilými mluvčími.

 

S ohledem na tuto skutečnost jsme rádi, že se nám podařilo navázat kontakt s baskickou střední školou, konkrétně s dětmi ve věku 12 - 14 let, které si začaly dopisovat s našimi sekundány ze skupin Mgr. Pavlíny Hrochové a Mgr. Věry Hechtové. Baskicky, hádáme, asi nikdo z nich neumí, tak nezbývá než navázat kontakt v angličtině.

 

Malí Baskové pochází z města Bergara, nacházející se na severu Španělského království. Navštěvují školu Mariaren Lagundia Ikastola, která poskytuje výchovu a vzdělání od nejmenších dětí až po žáky ve věku 16 let. Škola je tak rozdělena do několika stupňů. Naši noví kamarádi navštěvují tzv. střední školu, která je určena pro děti od 12 – 16 let.

 

Snad se nová přátelství na dálku podaří vytvořit, protože - přiznejme si, Baskicko je pro nás tak trochu exotika a dozvědět se o této zemi od jejích obyvatelů je jistě velkým přínosem. Navíc bude tato komunikace pro naše studenty motivací a důkazem, že angličtinu se neučí pouze na naše testy, ale pro život. Aby se uměli domluvit.

 

Tak kéž je to baví.

 

Jana KitzbergerováZpět

Gymnázium Ostrov