Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

ANTIKOMPLEX – projekt „Příběhy diskriminace, dějiny Romů a Sinti v Čechách a v Německu před a po druhé světové válce“

Foto

 Ve dnech 3.-7. listopadu 2014 se uskutečnil na našem gymnáziu česko-německý projekt ve spolupráci s Leonard-Wagner-Gymnasium ze Schwabmünchenu.  http://www.lwg-smue.de/ Po celý týden studenti intenzivně pracovali ve workshopech. Absolvovali řadu přednášek, besed a exkurzí. Sarah Grandtke přednášela o dějinách Romů a Sinti ve střední  Evropě. Yasar Abu Gosh vedl workshop Romové a Sinti po válce v českém pohraničí. Ve středu 5. listopadu  nás navštívil ředitel partnerského gymnázia pan Werner Altmann. Odpoledne nám pan Oldřich Ježek (dlouholetý učitel a kronikář Jáchymova) vyprávěl o svém životě v poválečném Jáchymově. Cityralley Jáchymov jsme absolvovali vedeni místním patriotem a znalcem historie města  Petrem Fialou. Ve čtvrtek 6. listopadu jsme navštívili koncentrační tábor Flossenbürg. Zde měli studenti možnost prohlídky kamenolomu, kde vězni museli vykonávat krutou práci, která mnohé stála život. V pátek 7. listopadu nás navštívil romský aktivista Emil Voráč. Beseda trvala přes tři hodiny a závěrečný potlesk byl poděkováním za jeho slova i občanské postoje. Na závěr došlo k evaluaci a plánování další práce. Na jaře 2015 odjedou naši studenti na týden do Německa do partnerské školy ve Schwabmünchenu.  Cílem společné práce bude vytvoření putovní výstavy, jejíž slavnostní  otevření  je plánováno na září 2015 v Ostrově u nás na gymnáziu.

Za realizaci projektu, podporu a velký entuziasmus děkujeme  paní  ředitelce Antikomplexu Terezii Vávrové http://www.antikomplex.cz/ a EVS dobrovolnici Natasche Hergert, která ji vydatně asistovala.

Ivan Machek a Petr Fiala

Fotografie:

Pirkl Johann, David Všetička, Ivan Machek a  Natascha Hergert

www.antikomplex.cz/pribehy-diskriminace-dejiny-romu-a-sinti.html

 

http://www.antikomplex.cz/pribehy-diskriminace-dejiny-romu-a-sinti.htmlZpět

Gymnázium Ostrov