Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Úspěch studentů naší školy v soutěži Angličtinář roku

Foto
Již podruhé se vybraní studenti anglického jazyka z Gymnázia Ostrov zapojili do soutěže Angličtinář roku, ve které se letos poměřovalo 366 středních škol z České i Slovenské republiky. Soupeřilo mezi sebou 8119 studentů. Soutěž je založena na vyplnění testu obsahujícího poslechové, gramatické aktivity a čtení. Celý test se řeší na počítači v čase 60 minut. Zde by se slušelo poděkovat Průmyslové škole Ostrov za poskytnutí počítačové učebny v situaci, kdy na naší škole byl plánovaný výpadek elektrického proudu. Jak vidíte, nic nás nemohlo odradit.
A jak jsme se letos umístili? Celkově se naše škola umístila na 54. místě, což zároveň představuje 2. místo mezi středními školami v rámci Karlovarského kraje. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Tereza Rambousková ze sexty, která obsadila pozici mezi prvními 5 procenty soutěžících. Gratulujeme. I ostatní účastníky, což byli vybraní studenti kvint až čtvrtých ročníků, bychom však rády pochválily za dobré výsledky a reprezentaci naší školy.
 

Mgr. Vendula Mokruschová a Mgr. Miroslava Vaicová​ Zpět

Gymnázium Ostrov