Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Dějepisný seminář navštívil VHÚ a ČNB v Praze

Foto

 

Ve čtvrtek 8. ledna 2015 navštívili studenti dějepisného semináře Armádní muzeum v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku osvobození. Prohlédli si výstavu V zákopech první světové války, která  je součástí projektu VELKÁ VÁLKA 1914–1918, na kterém se podílí celkem devět institucí České republiky. Výstava je významným příspěvkem Vojenského historického ústavu do celého souboru akcí a událostí připomínajících 100 let od vypuknutí první světové války. Základním myšlenkovým leitmotivem výstavy je „usmíření“. Všichni vojáci prošli peklem zákopů, a pokud přežili, vraceli se domů s nadějí na život v míru.  Studenti procházeli válkou mezi vojáky v rakousko-uherských stejnokrojích a také mezi Čechy-legionáři v ruských a francouzských uniformách. Na závěr před muzeem “obsadili” památný tank T-34 a rozhlédli se z památného Vítkova pohledem Jana Žižky. Odpoledne následovala prohlídka expozice “Lidé a peníze” v krásných prostorách bývalého trezoru v budově České národní banky v centru Prahy. Expozice prezentuje ucelený vývoj měny a financí v Čechách včetně vývoje České národní banky od jejího založení.

www.cnb.cz/cs/verejnost/expozice_cnb/virtualni_prohlidka_cz/Start.html

Kromě prohlídky všech originálních mincí a bankovek jsme si mohli potěžkat i pravou zlatou cihlu v hodnotě 11,5 mil Kč :o) (viz foto). Pro většinu z nás to bylo poprvé a naposledy. Někteří ji ani nezvedli. Můžete si tipnout, kolik vážila...

 

Ivan Machek

 

 Zpět

Gymnázium Ostrov