Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Jiří Klůc absolutním vítězem letošního ročníku EUSTORY

Foto

Student Jiří Klůc ze septimy A se stal vítězem 8. ročníku dějepisné soutěže Eustory. Ceny si z rukou Zdeňka Svěráka převzal 15. dubna 2015 na slavnostním ceremoniálu v prostorách radnice Prahy 3. Předávání se spolu s organizátory z PANTu zúčastnili také odborníci z Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd ČR, ÚSTRu, partnerských nakladatelství a také učitelé dějepisu. Kromě hlavních cen EUSTORY byla udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci. Tu získal rovněž Jiří Klůc, který se tak stal absolutním vítězem letošního ročníku.

 

Letošní téma EUSTORY znělo: Příběh fotografie - Paměť a dějiny před i za objektivem. Odborná komise pedagogů a historiků hodnotila soutěžní práce ve 2. kolech podle osmi formálních a obsahových kritérií: 1. původnost tématu, myšlenkovou úroveň, vnitřní soudržnost, samostatnost zpracování, 2. práci s pramenným materiálem, 3. schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu, 4. stanovení a sledování cíle, celkový přínos práce, 5. poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití, 6. přehledně zpracovaný seznam literatury a pramenů, 7. kompozici (úvod, stať, závěr), formální zpracování, rozsah, 8. stylistickou a jazykovou úroveň.

 

Deset nejlépe hodnocených prací (ve výsledném pořadí soutěže)

1. Jiří KlůcHudba je také zbraň, Gymnázium Ostrov, Ostrov, vedoucí práce: Ivan Machek

www.eustory.cz/hudba-je-take-zbran-1.-misto

2. Štěpánka Marková, Edita StudenovskáSokolské stopy minulostí, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, vedoucí práce: Jiří Dalík

3. Daniel ŽemlaPo cvičení se bude celá jednota fotografovat, Sportovní gymnázium D. a E. Zátopkových, Ostrava-Vítkovice, vedoucí práce: Hana Breginová

4. Barbora HorákováVěra Voženílková – osud ženy ve 20.století, OA, SPŠ, VOŠ cest. Ruchu a JŠ, Hradec Králové, vedoucí práce: Olga Tillová

5. Nikola OrtováOsud rodiny Neumannovy, Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou, vedoucí práce: Faltejsková Miroslava

6. Johana ČernochováPříběh Jana Pokorného, Akademické gymnázium, Praha 1 – Nové Město, vedoucí práce: Marie Bicková

7. Eliška Suchomelová, Anežka RozsívalováBezmocný s velkou mocí, Gymnázium Šumperk, Šumperk, vedoucí práce: Tomáš Hlavsa

8. Josef Hlavinka: ThDr. Štěpán kardinál Trochta, Gymnázium, Lovosice, vedoucí práce: Miroslava Quaiserová

9. Sabina VargováPrapradědečkova sibiřská stopa, Biskupské gymnázium B. Balbína, Hradec Králové, vedoucí práce: Ondřej Matěj Havel

10. Žaneta Fikarová, Eva Randová: Neobvyklá cesta za hranice, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, vedoucí práce: Jiří Dalík

 

Co je EUSTORY
EUSTORY je evropská historická soutěž pro studenty středních škol. V Evropě ji organizuje nadace Körber Foundation. Soutěž je rozdělena na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti se projektu účastní 15 evropských států, mezi jinými např. Německo, Polsko, Rusko, Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slovensko, Litva a Česká republika, které pravidelně vydávají hodnotící materiály, v nichž formulují přínos soutěže pro vlastní studenty a v širších souvislostech i pro vytváření evropského dialogu. České národní kolo v současnosti organizuje O.s. PANT, které mimo jiné provozuje výukový portál Moderní dějiny.cz. Cílem soutěže je nejen probudit zájem mladých lidí o historii a její studium, ale především na základě konkrétních historických bádání a vlastních závěrů mladých účastníků přispět k pochopení národních odlišností i toho, co národy Evropy spojuje. Více o soutěži na www.eustory.cz.

 Zpět

Gymnázium Ostrov