Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Volba seminářů pro žáky budoucího 3. a 4. ročníku, resp. septimy a oktávy

 Od pondělí 4. dubna do pátku 15. dubna bude na nástěnce před vchodem do koridoru z pavilonu A do pavilonu B vyvěšen seznam seminářů pro 3. ročník a septimu a 4. ročník a oktávu pro příští školní rok.

Budoucí septimáni, resp. žáci 3. ročníku, si z příslušné nabídky seminářů pro 3. ročník a septimu volídva semináře. Nelze si současně zvolit konverzaci v anglickém jazyce a seminář z anglického jazyka – příprava na testy úrovně Advanced.

 

Přehled seminářů pro 3. ročník a septimu

gymostrov/userfiles/Seminar - 3(3).pdf

 

Budoucí oktaváni, resp. žáci 4. ročníku, si volí z příslušné nabídky seminářů pro 4. ročník a oktávu čtyři semináře

Rozhodnutí ředitele školy ohledně zápisu do filmového semináře:

Do semináře se mohou zapisovat i žáci, kteří si zvolí seminář z českého jazyka. Vzhledem k tomu, že se  jedná se o nově otevíraný seminář,  který je určen pouze pro úzký okruh  maturantů s touto specifickou pomaturitní  profilací, je  počet žáků v tomto semináři stanoven na 10 až 15 seminaristů a o jejich   konečném  počtu a definitivním výběru rozhodne ředitel školy  po konzultaci  s   vedoucím semináře Mgr. Hechtem, vyučujícími   českého jazyka  a příslušnými  třídními učiteli .

 

Přehled seminářů pro 4. ročník a oktávu

 gymostrov/userfiles/Seminar - 4(2).pdf

 

Důkladně zvažte volbu semináře z hlediska přípravy k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Zapisujte se prosím do seznamů na nástěnce.
S otázkami ohledně výběru seminářů a přidělení do jednotlivých skupin se prosím obracejte na Mgr. Jiřího Fressera.

 

Mgr. Jiří Fresser


Zpět

Gymnázium Ostrov