Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Rozhodnutí ředitele školy o podmínkách zápisu do filmového semináře

 Do semináře se mohou zapisovat i žáci, kteří si zvolí seminář z českého jazyka. Vzhledem k tomu, že se  jedná se o nově otevíraný seminář,  který je určen pouze pro úzký okruh  maturantů s touto specifickou pomaturitní  profilací, je  počet žáků v tomto semináři stanoven na 10 až 15 seminaristů a o jejich   konečném  počtu a definitivním výběru rozhodne ředitel školy  po konzultaci  s   vedoucím semináře Mgr. Hechtem, vyučujícími   českého jazyka  a příslušnými  třídními učiteli .

 

Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školyZpět

Gymnázium Ostrov