Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia - kód 79-41-K/41

Výzva rodičům k odvolacímu řízení

Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 dnů (nejlépe obratem), pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně.
V případě nepřijetí  u čtyřletého studia  bývají v posledních letech odvolání kladně vyřízena, protože z 30 přijatých uchazečů odevzdá zápisový lístek přibližně polovina  ( druhá nás měla jako náhradní volbu pro případ nepřijetí na karlovarské gymnázium) a na odvolání je tedy velká šance být okamžitě  přijat  zrychleným správním řízením tzv. autoremedurou.
 Rovněž v případě nepřijetí u osmiletého studia se možnosti  odvolání nevzdávejte, dá se totiž těžko odhadnout kam až  se „osudná čára“ mezi přijatými a nepřijatými ve výsledkové listině  nakonec posune a aktuálně  nepřijatí  uchazeči jsou pro nás i hluboko v druhé polovině kvalitní.  
Doporučujeme se proti  rozhodnutí o nepřijetí  po jeho doručení odvolat (do 3 dnů od obdržení rozhodnutí)! Odvolání posílejte poštou nebo ho můžete doručit osobně do kanceláře školy.
Pokud odevzdáte zápisový lístek jiné škole, jste oprávněni tento lístek v případě kladně vyřízeného odvolání vzít zpět a odevzdat nám.
 Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školy
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Vysledky 4 leté - pdf.pdf

Formulář odvolání proti nepřijetí ke studiu


Zpět

Gymnázium Ostrov