Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Jiřina Šiklová přednášela studentům

Foto

  V pondělí 9. května 2016 již potřetí navštívila naše gymnázium první dáma české sociologie  PhDr. Jiřina Šiklová. V normalizačních letech byla perzekvována a od května 1981 vězněna za pašování literatury (byla obviněna z podvracení republiky ve skupině ve spojení se zahraničím), tento proces byl zastaven až z podnětu Václava Havla v prosinci 1989. Spolupracovala také s Dokumentačním střediskem československé nezávislé kultury v Scheinfeldu (SRN), kde na zámku Schwarzenberg shromažďoval Vilém Prečan veškerou exilovou a samizdatovou literaturu.

Po revoluci v roce 1989 byla pozvána opět přednášet sociologii, ale po vzoru zahraničních univerzit iniciovala založení katedry sociální práce (nikoli aplikované sociologie) na FF UK v Praze, kterou do roku 2000 vedla. Založila také Centrum a knihovnu Gender Studies, o. p. s. v Praze, které je spoluzakladatelem a garantem podobných center v celé České republice.

Studenti diskutovali s paní Jiřinou Šiklovou o její poslední knize „Vyhoštěná smrt“, vztahu generací, feminismu i migrační krizi. Děkujeme za návštěvu a přejeme pevné zdraví.

Ivan Machek

Minulé návštěvy:

http://www.gymostrov.cz/novinka/589/prvni-dama-ceske-sociologie-opet-navstivila-nase-gymnazium!/

http://www.gymostrov.cz/novinka/441/prvni-dama-ceske-sociologie-navstivila-nase-gymnazium./

 Zpět

Gymnázium Ostrov