Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Hanuš Hron – Můj život s hvězdou

Foto

Ve středu 15. června 2016 navštívil naše gymnázium pamětník a přeživší ŠOA Hanuš Hron (91 let), který se narodil do asimilované židovské rodiny v červnu v roce 1925 v Teplicích. Vyrůstal v Mostě, kde se o dva roky později narodila jeho sestra Anna. Jejich rodiče pocházeli z německy mluvícího prostředí, nicméně obě děti, Anna i její bratr Hanuš, navštěvovaly českou školu a doma se mluvilo oběma jazyky. V českoněmeckém prostředí žila rodina poklidným životem, ale s příchodem války se situace značně změnila, a proto se rozhodli raději odstěhovat do Prahy. Zde rodina došla k rozhodnutí emigrovat do Ameriky, tato snaha však nakonec nebyla úspěšná. Další varianta pro emigraci – Šanghaj – měla k realizaci blíže, nakonec se však podařilo emigrovat pouze otci, ale povolení pro zbytek rodiny nedorazila včas. V prosinci roku 1941 byl totiž Hanuš se sestrou, s bratrem a matkou povolán do transportu do Terezína. Bydlel spolu s muži v Sudetských kasárnách a pracoval jako zámečník. V roce 1944 se dobrovolně přihlásil do pracovního komanda, které odjelo do tábora Wulkow, díky čemuž se jeho sestra a maminka zachránily před deportací do koncentračního tábora Osvětim. V táboře Wulkow nebyly snadné podmínky, nicméně se skupině podařilo po půl roce vrátit zpět do Terezína. V roce 1945 válka skončila a Hanuš Hron byl osvobozen.

Více informací na:

www.youtube.com/watch

Jsme moc rádi, že za námi pan Hron z Nejdku přijel a předal nám část svého životního entuziasmu a pohody, která z něj vyzařovala :o)

Touto cestou bych rád poděkoval paní Janků, která nám setkaní zprostředkovala.

 

Ivan MachekZpět

Gymnázium Ostrov