Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Sdělení MŠMT - jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro podzimní zkušební období roku 2016.
 
Sdeleni_MSMT_JZS_MZ2016_podzim.pdf
 
JZS_podzim_2016_podrobne_schema_priloha_8_.pdf
 
JZS_podzim_2016_prilohy.pdf

 Zpět

Gymnázium Ostrov