Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Abychom nezapomněli!

Foto

 Přiblížit studentům dobu nesvobody bylo cílem vzdělávacího programu k doplnění výuky společenských věd a dějepisu na naší škole.

 21. listopadu 2016 zde byla představena čítanka proti totalitě Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě, kterou vydaly pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Platforma evropské paměti a svědomí a nadace Konrad-Adenauer-Stiftung.

Knížka obsahuje třicet pozoruhodných životních příběhů lidí postižených totalitou ze šestnácti evropských zemí, doplněných fotografiemi, reprodukcemi dokumentů, historickými úvody a mapkami. Vyšla v anglickém, německém, francouzském a českém jazyce. Na její přípravě se podílela dvacítka institucí a organizací z patnácti evropských zemí.

Čítanku představila Zdeňka Žádníková Volencová, herečka Dejvického divadla v Praze, která studentům přečetla některé z příběhů. Neela Winkelmannová, výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí, mj. řekla: „Je velmi důležité připomínat zločiny nacistické a komunistické totality, aby se na ně nezapomnělo." Na závěr pohovořil tzv. „černý baron“pan Jaroslav Müller, zástupce Pražského akademického klubu 48 o svém působení v jednotkách PTP tzv. Pomocných technických praporech, které v letech 1950-1954 fungovaly pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, podléhajících tehdejšímu brannému zákonu.

Více informací:

 www.memoryandconscience.eu/book-version/mezinarodni-citanka-abychom-nezapomneli-vypoved-o-totalite-v-evrope/

Ivan Machek

 Zpět

Gymnázium Ostrov