Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka

 

 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro přihlášené žáky základních škol se uskuteční v sobotu 18. 3. 2017, od 9.00 - do 12.00 v pavilonu A Gymnázia Ostrov
Organizační schéma kurzu.
Rozdělení žáků do skupin bude zveřejněno na informačním panelu v přízemí pavilonu A.
Administrace žáků - 9.00 - 9.15
Řešení testu z matematiky (70 minut) - 9.15 - 10.25
Přestávka (15 minut) - 10.25 - 10.40
Rozbor a vysvětlení testových úloh - 10.40 - 12.00.
 Žáci budou řešit částečně upravené ilustrační testy společnosti CERMAT.
Některé úkoly ze zveřejněných testů společnosti CERMAT byly pro potřeby kurzu obměněny, přičemž byla zachována jejich  náročnost a tématický okruh.
Doporučené pomůcky - modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby poznámkový blok nebo sešit.
 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro přihlášené žáky základních škol se uskuteční v sobotu, 25. 3. 2017, od 9.00 - do 12.00 v pavilonu A Gymnázia Ostrov
Organizační schéma kurzu.
Rozdělení žáků do skupin bude zveřejněno na informačním panelu v přízemí pavilonu A.
Administrace žáků - 9.00 - 9.15
Řešení testu z českého jazyka (60 minut) - 9.15 - 10.15
Přestávka (20 minut) - 10.15 - 10.35
Rozbor a vysvětlení testových úloh - 10.35 - 12.00.
 Žáci budou řešit částečně upravené ilustrační testy společnosti CERMAT.
Některé úkoly ze zveřejněných testů společnosti CERMAT byly pro potřeby kurzu obměněny, přičemž byla zachována jejich  náročnost a tématický okruh.
Doporučené pomůcky - modře nebo černě píšící propisovací tužka, poznámkový blok nebo sešit
 


Zpět

Gymnázium Ostrov