Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Švýcarský sociolog Michal Arend navštívil GO

Foto

 Michal Arend je švýcarský sociolog, který se narodil v roce 1947 v Československu židovským rodičům.

O své prarodiče přišel během ŠOA v ghettu v Lodži a Osvětimi. Po srpnové okupaci v roce 1968 se jeho rodiče rozhodli emigrovat do Švýcarska. Před pár lety se rozhodl vrátit do rodné země, aby na školách přednášel o svých zkušenostech s emigrací a uprchlické vlně.

Během hodiny a půl se studenti gymnázia v Ostrově seznámili se stručným přehledem dějin Židů v Čechách a na Moravě. Hlavní důraz setkání však Michal Arend kladl na normální a každodenní život a asimilaci velké většiny Židů v předválečné době a na to, jak se tento život postupně začal měnit před 2. světovou válkou a během ní. Jak byli Židé postupně zbavování lidské důstojnosti (stále početnější zákazy) a jakou roli sehrávalo mlčení většiny. Michal Arend poodhalil na základě svého osobního příběhu různé osudy přímých obětí i svědků. Velmi silným zážitkem bylo vyprávění matky a otce zaznamenané na VHS kazetách. Zaměřil se na udávání a zbabělost, na pouhé přizpůsobení se okolnostem, které stojí proti statečnosti a nasazení vlastního života, a také na chování člověka v mezních situacích.

Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další setkání.

Ivan MachekZpět

Gymnázium Ostrov