Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Ostwestjugendakademie Bad Kissingen - 4. den

Foto

Nastala středa a my jsme museli vstát dřív, abychom stihli celý program. Po vydatné snídani, při které jsme si připravili i svačinu, abychom neumřeli hlady, jsme nasedli do autobusu a vyrazili směrem Würzburg. Před tím než jsme zamířili do centra Würzburgu, stavili jsme se ve městečku jménem Bad Mergentheim, kde na zámku sídlil Německý řád, a proto v tomto zámku bylo zřízeno muzeum. Byla nám přiřazena milá průvodkyně, která nám vyprávěla vše o historii řádu a jeho významu v rámci Evropy. Během přednášky jsme si sami mohli vyzkoušet, jaký je to pocit být šlechticem, nejvyšším představitelem řádu nebo rovnou knížetem. Pan profesor i kluci se této šance s chutí chopili a pěkné fotky byly na světě. Potom jsme jeli zpátky do Würzburgu, kde jsme dostali dvouhodinový rozchod, během kterého jsme se mohli projít v centru nebo si jít koupit něco pěkného nebo dobrého. Den v tomto krásném univerzitním městě jsme zakončili prohlídkou krkonošské světnice, kterou zde zařídili sudetští Němci, kteří museli na konci druhé světové války opustit svou domovinu a vrátit se do Německa. Asi za hodinu jsme pak dojeli zpět do naší základny v Bad Kissingenu, kde už na nás čekala teplá večeře.


 Zpět

Gymnázium Ostrov