Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Maturity úspěšně zakončeny

Foto

Letošní maturitní zkoušky se opět mimořádně vydařily.

V oktávě A třídní profesorky RNDr. Kateřiny Ledvinové úspěšně odmaturovalo s vyznamenáním 22 studentů z 29, v oktávě B Mgr. Radky Kubíkové mělo z 25 úspěšných maturantů vyznamenání 14 a ve 4.A Mgr. Věry Hechtové odmaturovalo s vyznamenáním 11 studentů z 26.

Všem absolventům přejeme hodně zdaru a pevné nervy při přijímacích zkouškách na vysoké školy a hodně štěstí v jejich osobním životě.

Slavnostní zakončení maturitního týdne v maturitních učebnách si můžeme připomenout na následujících fotografiích.

Mgr. Jiří FresserZpět

Gymnázium Ostrov