Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Poznáváme Řím

Foto
Letošní putování za poznáváním historie, tradic a života evropských zemí, které proběhlo počátkem června, zavedlo naše studenty do Říma.
Na seznámení s „věčným městem“ a zachycení jeho specifické atmosféry jsme měli vyhrazeny pouhé tři dny, které jsme se snažili maximálně využít.
První věcí, kterou jsme zaregistrovali, byla mimořádná bezpečnostní opatření, kterým se museli podvolit nejen všichni turisté, ale i domácí obyvatelé Říma. Vstup do každé významné památky se neobešel bez průchodu bezpečnostním rámem, na ulicích hlídkovali policisté a armáda s těžkou vojenskou technikou. V souvislosti s aktuální situací ve světě se nelze divit.
Ale věnujme se již památkám. První den jsme věnovali Římu baroknímu. Navštívili jsme Lateránskou baziliku, která má mezi římskokatolickými kostely výsostné postavení jako biskupská katedrála Říma.Cathedra neboli stolec římského biskupa (papeže), který se nachází uvnitř katedrály, z ní činí nejdůležitější katolickou budovu na světě. Nevynechali jsme ani Baziliku sv. Klimenta, zvenčí nenápadnou stavbu z 12. století, v níž byl při nedávných vykopávkách objeven hrob sv. Cyrila, který zde r. 869 zemřel. Nahlédli jsme i do jednoho z nejposvátnějších katolických míst, kterým jsou Svaté schody (Scala Santa), po nichž stoupal Ježíš k soudnímu stolci Piláta Pontského a které nechala dovézt do Říma matka císaře Konstantina Helena ve 4. stol. Zbožní lidé stoupají po těchto schodech v modlitbách a jen po kolenou.
Prohlídka barokního Říma pokračovala  návštěvou Španělských schodů, které jsou oblíbeným místem dostaveníčka mladých lidí z celého světa. Uchvátily nás proslulé římské fontány – Fontána čtyř řek uprostřed Piazza Navona,dílo slavného architekta Berniniho, a zejména pak Fontána di Trevi od  Nicola Salvi, kterou proslavil slavná scéna z Felliniho filmu La Dolce vita s Anitou Ekberg a Marcellem Mastroiannim.
Na závěr prvního dne našeho římského pobytu jsme navštívili proslulý Pantheon, nejzachovalejší antickou památku Říma, který se stal později křesťanským chrámem a místem posledního odpočinku řady významných italských osobností.
Druhý den jsme se věnovali antickým památkám. Nejprve jsme navštívili komplex vykopávek v  Ostii, což býval v době antiky nejvýznamnější přístav Říma, a poté jsme se přepravili do centra Říma. Čekalo nás proslulé Koloseum a Forum Romanum.
Závěrečný den jsme si vyčlenili na Vatikán. Ohromila nás vatikánská muzea se svými sbírkami umění z celého světa a ze všech historických období, a zejména pak Svatopetrská bazilika svými ohromnými prostorami a uměleckou výzdobou, které vévodí Michelangelova Pieta a Berniniho baldachýn.
Po celou dobu jsme byli ubytováni v kempu Tiber na okraji Říma, odkud jsme se do centra dostávali příměstským vlakem a metrem. Zejména v době ranní a odpolední špičky byly tyto cesty docela adrenalinovým zážitkem.
Veliký dík náleží PaedDr. Jitce Brychtové a Mgr. Miroslavě Havlové, které tento pobyt připravily a zorganizovaly.
 
 


Zpět

Gymnázium Ostrov