Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Atletický blok

Foto

 Naše venkovní sportovní prostory přestaly pro výuku tělesné výchovy splňovat technické a hygienické požadavky (škvára). Přivítali jsme tedy možnost využít nově postaveného atletického areálu u ZŠ Masarykova. Byl tedy naplánován atletický blok, kdy v jednom dni měli studenti ročníku absolvovat atletický čtyřboj: SPRINT 60m, SKOK DALEKÝ, VRH KOULÍ – HOD MÍČKEM (prima, sekunda) a VYTRVALOSTNÍ BĚH.

Maturitní ročník byl v tomto případě „ušetřen“.
Akce byla organizačně poměrně náročná, proto se na ní podíleli všichni vyučující tělesné výchovy. Výsledek ale stál za to. Jako důkaz uvádím několik statistických údajů:
-          Zúčastnilo se 335 studentů, tj. cca 70%. Je otázkou, jestli zbylá třetina jsou odpůrci tělocviku nebo jestli byli opravdu nemocní (lékařské potvrzení pro omluvenku se prosadit nepodařilo). Ale část studentů se účastnila zájezdu do Francie a do Polska, které probíhaly souběžně s naší akcí.
-          Během akce nedošlo k žádnému zranění, nikdo se nezhroutil, nepadl vysílením, nemusel být resuscitován, ani jsme nemuseli volat rychlou záchrannou službu.
-          Účastníci se většinu času usmívali, i když občas pršelo a průměrná teplota se pohybovala okolo15°C.
-          Některé individuální výkony nám daly výraznou naději na úspěch v atletických soutěžích pořádaných v rámci sportovní olympiády základních a středních škol. Jen pár nejlepších:
TŘÍDA          JMÉNO         sprint              dálka              koule/míček               vytrvalost
V1.A               J.Fedor            10,12               3,4m                28m                            4:11
                        N.Říčanová     10,78               3,0m                16m                            3:19
V1.B               V. Trtík           9,81                 4,0m                40m                            4:12
                        K.Karasová     9,99                 3,3m                25m                            3:36
V2.A               J.Dvořák         9,74                 4,1m                43m                            3:20
                        K.Kunzová     9,62                 3,8m                30m                            3:35
V2.B               M.Erlebach     9,66                 3,9m                37m                            3:55
                        J.Nováčková   9,72                 4,0m                35m                            2,43
V3.A               V. Svatek        8,39                 4,5m                6,0m                           5:34
                        N.Šottová       9,05                 3,2m                5,0m                           3:16
V3.B               I.Lutsak          9,46                 4,1m                6,0m                           6:35
                        E.Česáková     8,98                 4,1m                5,3m                           3:13
V4.A               J.Prokop          7,79                 5,5m                10m                            5:51
                        L.Bursíková    8,99                 3,6m                6,4m                           3:31
V4.B               D.Gondzala    8,72                 4,6m                5,6m                           5:33
                        Z.Vastlová      9,69                 4,0m                5,2m                           3:22
V5.A               V.Rjaško         8,15                 5,1m                8,0m                           5:19
                        K.Tamchynová 9,28               4,0m                7,0m                           2:44
V5.B               A.Marschner   8,5                   4,25m              8,5m                           5:17
                        E.Štěpánková 10,12               3,4m                5,0m                           2:46
1.A                  V. Švec           9,21                 4,5m                6,5m                           5:09
                        B. Bláhová      9,13                 4,3m                6,5m                           2:45
V6.A               M.Landiga      8,27                 4,4m                8,8m                           4:42
                        J.Králová        9,99                 3,5m                7,5m                           2:48
V6.B               T.Bursík          7,79                 4,6m                6,3m                           4:53
                        E.Tůmová       9,99                 2,7m                4,4,m                          2:52
2.A                  R.Abrahám     7,78                 4,1m                8,7m                           4:56
                        A.Krumphanzlová 9,44          3,5m                7,8m                           2:37
V7.A               M.Glanc          8,38                 4,3m                7,6m                           5:04
                        E.Brožková     8,96                 3,6m                6,0m                           2:18
V7.B               A.Picura          8,53                 4,2m                8,5m                           4:11
                        J.Divišová       9,71                 3,5m                7,2m                           2:41
3.A                  T.Petrák          8,06                 5.1m                10,6m                         6:07
                        R.I.Vatashchuk 9,38              4,0m                7,2m                           2:38
 
-          Kluci primáni a sekundáni běželi 1km, terciáni a kvartáni 1500m. Děvčata primy až kvarty běžela 800m. Chlapci vyššího gymnázia běželi 4 okruhy, tj, 1322m, děvčata běžela 2 okruhy, tj. 666m (standartní tratě nebyly v den měření na oválu vyznačeny). Chlapci vrhali koulí 5 kg, děvčata 3 kg.
-          Při pohledu do bodovacích tabulek používaných dříve pro hodnocení výkonnosti, byla by většina účastníků průměrná až podprůměrná. Tím bohužel potvrzujeme celorepublikový trend, na který bývá čas od času upozorňováno ve sdělovacích prostředcích. Výkonnost klesá L.
-          Pokud by všichni účastníci běželi vytrvalostní běh jako štafetu, uběhli by cca 350 km a trvalo by jim to přibližně 30 hodin. Průměrná rychlost běžce by tedy byla 11km/h. Ten kdo běhá, ví že to není zrovna pomalu J.
-          To sprinterská štafeta by uběhla 20km za 50 minut.
-          Sečteme-li váhu všech vržených koulí, dostaneme se na 1000kg.
Kolegové nám prominou rozbitý rozvrh hned na začátku školního roku a jistě uznají, že se máme rozvíjet harmonicky v duchu starořecké kalokagáthie, tedy v rovnováze ducha i těla. Nejen matematikou a chemií je člověk živ!
Za vyučující TV Jan Nováček


Zpět

Gymnázium Ostrov