Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Táhni zpátky! a Mediální bludiště - edukativní divadelní představení

Foto

V pátek 13. října 2017 se uskutečnil na našem gymnáziu projekt divadla FORUM pro třídy V2. A a společenskovědní seminář 3. ročník

http://www.forumppv.cz/divadlo-forum.html

Zakladatelem divadla fórum byl brazilský režisér, dramatik a divadelní pedagog Augusto Boal. Ten své tvůrčí úsilí zasvětil divadlu, které, jak sám tvrdil, má moc změnit svět. V zemích Latinské Ameriky sužovanými chudobou a útlakem, hledal způsob, jak ukázat lidem, že se mohou bránit. Díky tomu spatřilo světlo světa „divadlo utlačovaných“. V něm měli diváci možnost vyjádřit svůj názor k právě probíraným problémům.

Do Ostrova  přijeli z Prahy mladí herci, kteří studentům semináře sehráli představení Táhni zpátky! na téma možného „střetu kultur“ a ve druhé polovině setkání zapojili studenty do hry a způsobů řešení konfliktních situací. Studentům se tato forma komunikace velmi líbila, odnesli si řadu informací a námětů do životních situací, které je mohou v životě potkat.

Třída sekunda A naopak zažila edukativní představení Mediální bludiště, kde se žáci seznámili s jednotlivými typy médií v dnešním světě, s jejich základními druhy (bulvár, seriózní tisk). Naučili se pojmenovat pozitivní a negativní vlivy médií. Osvojili si základní pravidla mediální gramotnosti a získané poznatky si ověřili v praxi prostřednictvím speciálně koncipovaného interaktivního divadelního představení.

Děkujeme za podporu MP Ostrov a budeme se těšit někdy příště :o)

Ivan Machek, školní metodik prevenceZpět

Gymnázium Ostrov