Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

STAŇ SE DIPLOMATEM

Foto

V pátek 8. 12. 2017 proběhl na MěÚ v Ostrově pod záštitou MŠMT, Karlovarského kraje, Asociace pro mezinárodní otázky a Pražského studentského summitu jednodenní projekt - simulované jednání Rady bezpečnosti OSN - nazvaný „Staň se diplomatem“. V každém kraji se simulace zúčastní třicet žáků osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a o jejich roli v mezinárodním dění.

Naši školu reprezentovali:

Julie Fedaková, Julie Křimská, Darja Baichabaeva, Tereza Horčičková, Jakub Krejčí, Karolína Freitingerová, Ladislav Rakyta, Ladislav Chalupa, Kateřina Havlanová, Šimon Štýbnar, Lada Budínská, Kristián Šťastný a Tadeáš Novák.

Během dopolední části se účastníci dozvěděli základní informace o mezinárodním dění, Organizaci spojených národů, Radě bezpečnosti a problematice války v Sýrii. Každý pak  zastupoval jeden ze států RB, jehož stanovisko k projednávané otázce obdržel v předem připravených podkladech. Po obědě zasedli mladí diplomaté k vyjednávání ve dvou skupinách. Brzy se vžili do svých rolí a srdnatě obhajovali postoje přidělených zemí. Obě Rady bezpečnosti dospěly k cíli – přijaly společné stanovisko k řešenému problému - rezoluci.

Delegace naší školy skvěle obstála v konkurenci dalších dvou gymnázií a základních škol Karlovarského kraje, Kristián Šťastný a Šimon Štýbnar byli vyhodnoceni jako nejlepší účastníci regionální simulace RB OSN. Oběma blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Zároveň chválíme organizátory, naše bývalé studenty (v současné době studující  na Právnické fakultě UK Praha) Daniela Netrvala, Pavla Rause, Filipa Rücka a Lukáše Tamchynu za přípravu a bezchybný průběh celé akce.

 

 

Mgr. Naďa Čechmanová

 Zpět

Gymnázium Ostrov