Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Oblastní charita Ostrov hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku

Koleda bude probíhat ve dnech 2. až 14. ledna 2018

Zahájena bude v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v úterý dne 2. ledna 2018 v 15:30 hodin. Sraz koledníků i vedoucích skupinek již v 15:00 hodin (na faře u kostela).

Budeme rádi, když najdeme ochotné studenty, příp. učitele ochotné zapojit se/věnovat některé odpoledne Koledě!
HLEDÁME tedy:
- skupinky po třech kolednících a k nim vedoucího, kterému musí být nad 18let
- vedoucí - učitele, kteří budou přiřazení k jiným skupinkám mladších koledníků (do 18let)
Pak už jen stačí naučit se koledu, obléci se za tři krále a jít koledovat do domů a bytů v Ostrově.
Výtěžek sbírky bude určen na podporu provozu našich Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně. apod.
Za Vaši podporu Vám předem děkujeme!
26let pomáháme, pomáhejte s námi!
 
Mgr. Tomáš Fexa 
ředitel Oblastní charity Ostrov 
tel.353 821 821, 777 767 050 
www.ostrov.charita.cz  
TS2018-letak.pdf
TS2017-přihláška.pdf
TS2018-plakat.pdf
Zpět

Gymnázium Ostrov