Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Výsledky přijímacích zkoušek do 8letého oboru po náhradním termínu

Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů (nejlépe obratem), pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně.

Nepřijatým uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, doporučejeme podat odvolání do 3 dnů od doručení rozhodnutí  o nepřijetí.

Odvolání - pdf

Pokud odevzdáte zápisový lístek jiné škole, jste oprávněni tento lístek v případě kladně vyřízeného odvolání vzít zpět a odevzdat nám.
 
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školy
 
8leté po náhradním termínu.pdf
 

 

 

 Zpět

Gymnázium Ostrov