Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Ještě k Olympiádě v českém jazyce …

Foto
Vážení čtenáři,
byl jsem pověřen podat Vám zprávu o ústředním kole OČJ neboli Olympiádě v českém jazyce (a volejbale). Letos probíhal již 48. ročník. Jedna z porotkyň, paní Marie Čechová, byla u zrodu a založení jako porotce – měla právě dostudovanou  VŠ!!!!
Ústřední kolo začalo příjezdem autobusu do sportparku Kocanda v Želivi a všichni soutěžící byli okamžitě a bez milosti rozděleni do pracovních skupin neboli Prsků. Každý Prsk měla na starosti vedoucí neboli Prskavka (byli i mužského rodu) a všechny byly velmi kamarádské – i když nejvíc samozřejmě ta naše (v souladu s GDPR nemohu jmenovat).
Potom následovalo první Vlídné slovo, což je proslov poroty k soutěžícím. Ujišťuji Vás, že všechna Vlídná slova byla opravdu vlídná. Dozvěděl jsem se, že když v zadání slohu stojí Kočka domácí, neměl bych psát o Macarátovi jeskynním, nesmím opouštět areál, na stromy lézt pouze pod přímým dohledem Prskavky a nemám tahat porotce Láďu za dredy.
Ale byla to Olympiáda, takže jsme museli dostávat i nějaké úlohy. Byly strašlivě zapeklité – ještě, že jsme je dostávali postupně. Celkem 2 testy z gramatiky, 2 slohy a 1 mluvní projev, místo kterého jsem radši utekl do lesa.
Celkově jsem si připadal spíš jako na táboře než jako na soutěži. Poznal jsem tu své nejlepší kamarády a ostatní kamarády. Na celé soupisce soutěžících byste nenašli nikoho, koho bych znovu rád neuviděl. Byli vítězové, ale valná většina skončila jedenáctá. To proto, že na OČJ se ohodnocuje prvních 10 míst a všichni ostatní jsou jedenáctí (Prskavky nám tím vyhrožovaly od začátku soutěže). Skončil jsem jedenáctý. Zato ve volejbale skončil náš Prsk  třetí z pěti, i když všichni tvrdili, že budeme poslední.
Radím Vám, jestli máte možnost, tak OČJ zkuste. Stojí to za to!!!

Kristián Šťastný, V5.A Zpět

Gymnázium Ostrov