Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Informační gramotnost v praxi

Foto
si vyzkoušeli studenti v Krajské knihovně v Karlových Varech na inspirativní přednášce Ing. Evy Vodičkové. Psaní rešerší, vyhledávání ve zdrojích na internetu, správná úprava citací dle norem, které jsou závazné pro seminární a diplomové práce...to vše bylo předmětem semináře pro studenty našeho gymnázia, kteří si vybrali ve třetím ročníku a septimě nový seminář věnovaný českému jazyku a literatuře.
Všichni ocenili poznatky z přednášky jako velmi potřebné k dalšímu studiu. Na závěr pobytu v knihovně jsme si zahráli "únikovku", kterou má knihovna pro skupiny návštěvníků připravenou. Hra předpokládá znalosti z četby a naši studenti se projevili jako dobří znalci knih.
 

Mgr. Jana Matoušková Zpět

Gymnázium Ostrov