Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Na úřadě

Foto

 Naši primáni navštívili v minulých dnech Městský úřad Ostrov, aby se v rámci občanské výchovy seznámili s chodem úřadu a jeho agendami. Role průvodkyně se ujala tajemnice městského úřadu Jana Punčochářová. V zastupitelském sále se dozvěděli o fungování města a jeho orgánech – zastupitelstvu města, radě města a úloze starosty města.

Následovala prohlídka reprezentačních prostor – kanceláří starosty a místostarosty, kde se prima A osobně setkala se starostou Janem Burešem a místostarostou Markem Poledníčkem.  Ti nejodvážnější ze třídy si vyzkoušeli sezení na starostenské židli.

Starosta zmínil před dětmi významnou osobnost – rakouského arcivévodu a toskánského, velkovévodu  Leopolda II. Toskánského, který v letech 1861 až 1869 zastával funkci starosty města Ostrov (dříve Schlackenwerthu). „Byl to naprosto ojedinělý úkaz, se kterým se běžně v Evropě nesetkáváme, aby se členové vládnoucího rodu stali starosty měst.“ dodal Jan Bureš. 

Na závěr návštěvy si žáci prohlédli dvoranu zámku s podatelnou a kanceláře odboru dopravně správního, kde se vyřizují občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, rodné a úmrtní listy, dojednávají se svatební obřady atd. a jako dárek na památku si odnesli čokoládu – stříbrný tolar.

Prima B takové štěstí na setkání s představiteli města neměla, ale úřad si také prohlédla od hlavy až k patě. Tak snad příště.

S využitím textu a fotografií Mgr. L. Mildorfové (odbor kancelář starosty města)

Mgr. Naďa ČechmanováZpět

Gymnázium Ostrov