Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 16. a 23. března

Matematika
Přípravný kurz z matematiky 
pro uchazeče, kteří se na kurz přihlásili, se uskuteční v sobotu 16. března od 9.00 - do 12.00 v pavilonu A Gymnázia Ostrov
 
 
Organizační schéma kurzu.
Rozdělení žáků do skupin bude zveřejněno na informačním panelu v přízemí pavilonu A.
Administrace žáků - 9.00 - 9.15
Řešení testu z matematiky (70 minut) - 9.15 - 10.25
Přestávka (15 minut) - 10.25 - 10.40
Rozbor a vysvětlení testových úloh - 10.40 - 12.00.
Doporučené pomůcky - modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby poznámkový blok nebo sešit.
 
 
Český jazyk a literatura
Přípravný kurz z českého jazyka a literatury pro uchazeče, kteří se na kurz přihlásili, se uskuteční v sobotu 23. března od 9.00 do 12.00 v pavilonu A Gymnázia Ostrov.
 
Pro zájemce z řad rodičů uchazečů proběhne 23. 3. od 9:00 přednáška o práci s nadanými žáky. Podrobnější informace o přednášce najdete na webových stránkách gymnázia. Na přednášku je vhodné se z kapacitních důvodů předem zaregistrovat.
 
Organizační schéma kurzu.
Rozdělení žáků do skupin bude zveřejněno na informačním panelu v přízemí pavilonu A.
Administrace žáků - 9.00 - 9.15
Řešení testu z českého jazyka a literatury (60 minut) - 9.15 - 10.15
Přestávka (20 minut) - 10.15 - 10.35
Rozbor a vysvětlení testových úloh - 10.35 - 12.00.
Doporučené pomůcky - modře nebo černě píšící propisovací tužka, poznámkový blok nebo sešit.

    Zpět

Gymnázium Ostrov