Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Saša Vondra: „…děda se taky nebál!“

Foto

V úterý 9. dubna 2019 navštívil naše gymnázium RNDr. Alexandr Vondra (nar. 1961), který se již od 80. let aktivně podílel na práci v disentu. Věnoval se samizdatové vydavatelské činnosti (Revolver revue), spolupráci s opozičními skupinami ve střední a východní Evropě. S kamarádem Jáchymem Topolem pašoval ilegální tiskoviny přes česko-polskou hranici a účastnil se několika summitů Charty 77 a polské Solidarity v pohraničních horách. S undergroundem jej pojilo působení v kapele Národní třída a postupné potkávání se s Ivanem Magorem Jirousem, Egonem Bondym, Františkem Čuňasem Stárkem a kapelou The Plastic People of the Universe. V roce 1989 byl jedním z mluvčích Charty 77. Za účast na Palachově týdnu byl v únoru 1989 odsouzen k dvouměsíčnímu podmíněnému trestu, který byl v září téhož roku změněn na nepodmíněný, mimo jiné proto, že Vondra byl jedním z organizátorů podpisové akce pod výzvou Několik vět.

Na svobodu byl propuštěn 10. 11. 1989.

17. listopadu 1989 se účastní pochodu z Albertova na Národní třídu, kde je demonstrace brutálně zastavena. Následující listopadové dny je jedním ze zakladatelů Občanského fóra (OF).

Bezprostředně po pádu komunistického režimu začal působit v diplomacii.

Byl zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Václava Havla, velvyslancem v USA, ministrem zahraničí a ministrem obrany. Diplomaticky připravoval náš vstup do NATO a EU. Rád bych poděkoval touto cestou za velmi inspirativní setkání.

Panu starostovi Ostrova Ing. Janu Burešovi bych rád poděkoval za zprostředkování návštěvy A. Vondry na gymnáziu v Ostrově.

 

Více informací:

https://www.cevroinstitut.cz/cs/pedagog/rndr-alexandr-vondra/

 

I. MachekZpět

Gymnázium Ostrov