Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Muzejní pedagogika s kvintou A

Foto

Ve čtvrtek 6. června 2019 měla třída kvinta A možnost navštívit archeologický výzkum vedený Mgr. Jiřím Klsákem v Karlových Varech před kostelem svaté Máří Magdaleny vystavěným v barokním slohu v letech 1732-1736  v historické části města. Kostel byl navržený architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem  a je architektonickou dominantou karlovarské lázeňské kolonády.

První zmínka o kostele sv. Máří Magdaleny v místě dnešního kostela je z roku 1485. Kostel již od jeho založení spravovali křížovníci s červenou hvězdou  za podpory rodiny Šliků.  Kostel byl obklopen hřbitovem (viz archeologický výzkum), který však byl nařízením císaře Josefa II.  v roce 1784  zrušen a částečně přenesen ke kostelu sv. Ondřeje

V druhé části dne jsme navštívili muzeum (kvmuz.cz/expozice-karlovy-vary) kde nám přednášel Mgr. Jan Nedvěd o moderních poválečných dějinách Karlovarska.

Studenti tak mohli obohatit své školní poznatky o mnohé regionální historické zajímavosti (propagační plakáty, samizdat, Spartakiáda, TUZEX, Grandhotel Moskva,...)

Děkujeme za pozvání a inspirativní den plný poznání naší dávné i nedávné minulosti.

 

MK

 Zpět

Gymnázium Ostrov